Skip to the main content
Ik werk op een

Spoedeisende hulp

Welke behandeling heeft de patiënt al ontvangen in de ambulance? Wat waren de bevindingen in de triage van de huisartsenpost of meldkamer? Wat is de medische voorgeschiedenis van de patiënt? Voor u als SEH-verpleegkundige, Bachelor Medisch Hulpverlener, SEH-arts of medisch specialist is vroegtijdige inzage in dit soort relevante medische informatie en informatie over de urgentie van de situatie essentieel om de patiënt optimale zorg te verlenen.

Het programma Met spoed beschikbaar helpt u met de versnelde realisatie van het digitaal uitwisselen van relevante medische gegevens, zodat deze uitwisseling tussen u en de andere relevante zorgverleners zo goed en snel mogelijk verloopt.

Wat levert het op?

Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt

Hoe meer inzage u heeft in relevante informatie over de medische voorgeschiedenis van de patiënt, en over hoe urgent de situatie van de patiënt op dat moment is, hoe sneller en beter u de patiënt kunt behandelen.

Beter voorbereid op juiste behandeling van de patiënt

Als door een goede en snelle gegevensuitwisseling van tevoren duidelijk is welke patiënt, in welke situatie en via welke route arriveert, kunt u voorbereidingen voor de juiste behandeling al in gang zetten. Dit zorgt voor een efficiënter zorgproces en draagt ook weer bij aan betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt.

Meer werkplezier door minder administratieve last

Doordat u niet meer handmatig de informatie van andere zorgverlener hoeft te verwerken.

Al aan de slag?

Diverse digitale berichten zijn beschikbaar!

Digitale spoedverwijzing van HAP naar SEH

Wanneer patiënten naar u worden verwezen door de huisartsenpost, gebeurt dit vaak nog met een papieren verwijzing of deels telefonisch. Met de digitale spoedverwijzing is dit verleden tijd. U wordt dan automatisch via uw systeem over de komst van de patiënt geïnformeerd, u kunt zich beter voorbereiden, waardoor u de patiënt sneller de juiste zorg kunt verlenen. En u hoeft de doorverwijzing zelf niet nogmaals te administreren, wat fouten voorkomt.

Huisartsenposten en SEH’s kunnen al aan de slag met de digitale spoedverwijzing van HAP naar SEH. Werkt u op de SEH met AZNConnect van ihomer of met Chipsoft-HiX? Dan kunt u nu zorgen dat patiënten door de huisartsenpost digitaal naar u worden verwezen. De huisartsenpost dient dan te werken met Topicus HAP of CGM Callmanager. Op dit moment is het voor nagenoeg alle SEH’s en HAP’s mogelijk om met deze uitwisseling aan de slag te gaan, ongeacht de leverancier. U kunt nu al beginnen met de voorbereidingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Verbeterde ambulanceberichten

Veel SEH’s werken al samen met Regionale Ambulancevoorzieningen als het gaat om digitale gegevensoverdracht vanuit de ambulance naar SEH. Deze gegevensoverdracht is echter niet conform de informatiestandaard en de Richtlijn die voor de acute zorg is opgesteld. De verbeterde ambulanceberichten (de zogeheten versie 2.4.0 van deze berichten in de Informatiestandaard) zijn dat wel. Het gaat hierbij om de aankondiging, interventie en beloop en de overdracht van informatie vanuit ambulance naar de SEH.

Met de verbeterde ambulanceberichten kan meer informatie gestructureerd worden overgedragen, heeft u als SEH inzicht in interventies die tijdens de ambulancerit plaatsvinden en vindt er rechtstreeks koppeling plaats van de informatie aan het patiëntendossier op de SEH. En mocht gedurende de rit de bestemming wijzigen en gaat de ambulance naar een ander ziekenhuis? Dan krijgt uw SEH daar bericht van en kunt u voorbereidingen op de komst van de ambulance staken. SEH’s die werken met ChipSoft Hix en RAV’s die werken met Topicus Ambuite kunnen al met elkaar aan de slag met deze vernieuwde berichtuitwisseling. Voor nagenoeg alle andere SEH’s en RAV’s zijn de verbeterde ambulanceberichten ook beschikbaar. U kunt nu al beginnen met de voorbereidingen. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Overige uitwisselingen voor de SEH

In 2023 zijn nog meer uitwisselingen voor de SEH en ketenpartners in de acute zorg mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het feedbackbericht van SEH naar ambulance
  • het opvragen van de Professionele Samenvatting van de huisarts, later nog aangevuld met de behandelaanwijzing
  • Triageverwijzing naar HAP
  • Rapportage naar de huisarts

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vernieuwde ambulanceberichten

Mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Ambulances en de spoedeisende hulp wisselen al jaren patiëntinformatie met elkaar uit. Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De berichten die worden uitgewisseld, zijn onlangs vernieuwd: de ambulancesector is klaar voor gebruik van deze nieuwe (versie 2.4.0) berichten. Alle ambulances in Nederland kunnen de nieuwe berichten versturen naar de spoedeisende hulp.

Aan de slag met de vernieuwde ambulanceberichten!

Lees meer informatie

Ter ondersteuning voor u

Zorgverlener Journey Spoedeisende hulp: procesuitwerkingen SEH

Voor Met spoed beschikbaar is de zorg leidend bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Daarom hebben we de zorgprocessen van de SEH inzichtelijk gemaakt in een zogeheten ‘Zorgverlener Journey’. Deze hebben we opgesteld op basis van gesprekken met SEH-artsen, verpleegkundigen en baliemedewerkers in het SEH-expertpanel en getoetst bij koplopers.

Deze analyse helpt SEH’s en hun ketenpartners in de acute zorg om het gesprek over de inpassing van de digitale gegevensuitwisseling en benodigde werkafspraken te kunnen voeren.

Hier vindt u de Zorgverleners Journey van de SEH.

Oproep!

Koplopers gezocht voor nieuwe digitale gegevensuitwisselingen

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. U leest er meer over in deze factsheet.

Meer weten of aan de slag?

Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Wilt u aan een koploperproject meedoen voor de nieuwste digitale uitwisselingen? Meer weten over het programma?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

Nieuws

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

2 maart 2023
Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg...
Nieuws

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

9 februari 2023
In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne...
Nieuws

Grijp uw kans en ontvang nog tot 1 juli ondersteuning bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg

9 februari 2023
Vanaf 1 juli 2023 stopt het programma met het bieden van ondersteuning....

Volg ons