Skip to the main content

Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de spoedeisende hulp St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance. Het ontvangen van feedback op de door de ambulanceverpleegkundigen gestelde waarschijnlijkheidsdiagnose is een belangrijke stap in de digitalisering en verbetering van de acute zorg. 

Structurele terugkoppeling

Ambulanceverpleegkundige Gaby: ‘Voorheen ontbrak structurele terugkoppeling van de spoedeisende hulp op de door ons gestelde waarschijnlijkheidsdiagnose. We kregen af en toe feedback door middel van telefonisch contact achteraf. Als ambulancedienst wisselden we al verschillende informatie digitaal uit met het St. Jansdal. We vroegen ons af waarom we dat niet deden met de feedback. Nu we van de spoedeisende hulp digitaal feedback ontvangen, kunnen we vaker nagaan in hoeverre onze waarschijnlijkheidsdiagnose overeenkomt met de uiteindelijke diagnose op de SEH en zelf hierop kunnen reflecteren. Klopt de diagnose die we gesteld hebben? Hebben we uiteindelijk juist gehandeld? Of heel simpel: hoe is het de patiënt vergaan?’   

Digitaal versturen van feedback

Het afhandelen van telefonische terugkoppeling kost extra tijd en levert soms spanningen op rondom wet- en regelgeving voor spoedeisende hulp artsen en verpleegkundigen. Met de komst van het gekwalificeerde, digitale Feedbackbericht is het nu anders. Spoedeisende hulp arts Jacqueline vertelt: Wij krijgen tijdens een dienst veel telefoontjes, wat tijd kost en verstorend werkt. Maar wanneer er een bijzondere casus was of als een ambulance graag wilde weten wat de diagnose was, belden ze weleens om dit na te vragen. Nu wordt als wij klaar zijn onze diagnose naar het informatiesysteem van de ambulance gestuurd en als deze anders is dan de werkdiagnose van de ambulance kunnen wij daar een toelichting op geven. Zo kunnen de ambulanceprofessionals leren van de patiënten die zij behandelen.’ 

Administratief voordeel

Naast het belang van structureel feedback delen, zit er nog een belangrijk administratief voordeel verbonden aan het feedbackbericht: het helpt de medewerkers van de ambulance om de patiënt te kunnen identificeren. Met het feedbackbericht, wordt namelijk het BSN meegestuurd. Daarmee voorkomen we dat we onze kosten niet kunnen declareren als het BSN niet of verkeerd mondeling of schriftelijk doorgegeven is.    

Ook aan de slag met het feedbackbericht? Neem contact op via www.metspoedbeschikbaar.nl of door een e-mail te sturen naar info@metspoedbeschikbaar.nl 

 

Met spoed beschikbaar

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ helpt nog tot 1 juli 2023 zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz. Kijk op www.metspoedbeschikbaar.nl voor meer informatie of neem contact op met info@metspoedbeschikbaar.nl. 

 

Bekijk laatste

Nieuws

Meelopen met de RAV Zuid-Holland Zuid

Thomas van Sinderen, adviseur bij het programma Met spoed beschikbaar, liep een dag mee met de ambulance ZHZ om te ervaren wat digitale overdracht in de acute zorg oplevert. In dit artikel deelt hij zijn ervaring.

Lees meer

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van de digitale berichten uit de richtlijn Acute Zorg? Bekijk de laatste status van ICT-validaties en de combinaties die in de praktijk beproefd worden!

Lees meer

Met de komst van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg ook wettelijke verplichting voor digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg!

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat verplichten dat zorgaanbieders digitaal patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. In dit artikel leest u meer over wat dat voor u als spoedzorgaanbieder betekent en hoe u zich kunt voorbereiden op deze wet.

Lees meer

Volg ons