Skip to the main content

 • Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance. Het ontvangen van feedback op de door de ambulanceverpleegkundigen gestelde waarschijnlijkheidsdiagnose is een belangrijke stap in de digitalisering en verbetering van de acute zorg. 

  Structurele terugkoppeling

  Ambulanceverpleegkundige Gaby: ‘Voorheen ontbrak structurele terugkoppeling van de spoedeisende hulp op de door ons gestelde waarschijnlijkheidsdiagnose. We kregen af en toe feedback door middel van telefonisch contact achteraf. Als ambulancedienst wisselden we al verschillende informatie digitaal uit met het St. Jansdal. We vroegen ons af waarom we dat niet deden met de feedback. Nu we van de spoedeisende hulp digitaal feedback ontvangen, kunnen we vaker nagaan in hoeverre onze waarschijnlijkheidsdiagnose overeenkomt met de uiteindelijke diagnose op de SEH en zelf hierop kunnen reflecteren. Klopt de diagnose die we gesteld hebben? Hebben we uiteindelijk juist gehandeld? Of heel simpel: hoe is het de patiënt vergaan?’   

  Digitaal versturen van feedback

  Het afhandelen van telefonische terugkoppeling kost extra tijd en levert soms spanningen op rondom wet- en regelgeving voor spoedeisende hulp artsen en verpleegkundigen. Met de komst van het gekwalificeerde, digitale Feedbackbericht is het nu anders. Spoedeisende hulp arts Jacqueline vertelt: Wij krijgen tijdens een dienst veel telefoontjes, wat tijd kost en verstorend werkt. Maar wanneer er een bijzondere casus was of als een ambulance graag wilde weten wat de diagnose was, belden ze weleens om dit na te vragen. Nu wordt als wij klaar zijn onze diagnose naar het informatiesysteem van de ambulance gestuurd en als deze anders is dan de werkdiagnose van de ambulance kunnen wij daar een toelichting op geven. Zo kunnen de ambulanceprofessionals leren van de patiënten die zij behandelen.’ 

  Administratief voordeel

  Naast het belang van structureel feedback delen, zit er nog een belangrijk administratief voordeel verbonden aan het feedbackbericht: het helpt de medewerkers van de ambulance om de patiënt te kunnen identificeren. Met het feedbackbericht, wordt namelijk het BSN meegestuurd. Daarmee voorkomen we dat we onze kosten niet kunnen declareren als het BSN niet of verkeerd mondeling of schriftelijk doorgegeven is.    

  Ook aan de slag met het feedbackbericht? Neem contact op.

   

  Met spoed beschikbaar

  Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ hielp tot 1 juli 2023 zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz. Ook na 1 juli 2023 kunt u aan de slag. Kijk tussen onze veelgestelde vragen en neem contact op via acutezorg@vzvz.nl.

   

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Meelopen met de RAV Zuid-Holland Zuid

  Thomas van Sinderen, adviseur bij het programma Met spoed beschikbaar, liep een dag mee met de ambulance ZHZ om te ervaren wat digitale overdracht in de acute zorg oplevert. In dit artikel deelt hij zijn ervaring.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!