Skip to the main content

 • Ik ben

  ambulancezorgprofessional

  Wat is de medische voorgeschiedenis van een patiënt? Heeft hij of zij chronische aandoeningen, zoals diabetes? Heeft de patiënt recent al spoedzorg gekregen? Wat zijn de bevindingen uit de triage van de huisartsenpost? Voor u als ambulancezorgprofessional is het cruciaal om in acute situaties snel over dit soort gegevens te beschikken. Zoals u zelf ten behoeve van een goede zorgoverdracht patiëntinformatie vanuit de ambulance stuurt aan de SEH en/of huisarts, heeft u zelf ook medische informatie over de patiënt nodig, bijvoorbeeld uit het huisartsdossier.

  Deze informatie is op dit moment helaas vaak nog onvoldoende beschikbaar. Hiervoor heeft u soms direct overleg nodig met andere zorgverleners in de keten en ook dat is niet altijd snel en goed mogelijk.

  Het programma Met spoed beschikbaar helpt u met de versnelde realisatie van het digitaal uitwisselen van relevante medische gegevens van de SEH, huisartsenpost of huisarts. Zo kunt u goed geïnformeerd snel de juiste keuzes maken in een acute situatie en de best mogelijke zorg leveren.

  Goed geïnformeerd de juiste keuze maken

  Wat is de medische voorgeschiedenis en in welke situatie bevindt de patiënt zich nu? Voor u als ambulanceverpleegkundige is de beschikbaarheid van relevante medische informatie cruciaal. Hiermee kunt u goed geïnformeerd de juiste zorg verlenen aan uw patiënt.

  Best passende zorg en snelheid

  De informatie die u ter plekke over de patiënt krijgt of verzamelt en de inschattingen die u maakt, zijn heel belangrijk voor het verdere verloop van de acute zorgketen. U speelt daarbij een cruciale rol. De uitwisseling van relevante patiëntinformatie en een systematische en volledige overdracht naar SEH, huisartsenpost of huisarts zijn hierin essentieel voor voor de best passende zorg en snelheid. Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) hebben dan ook gezamenlijk, meteen na het vaststellen van de Richtlijn Acute Zorg (2014), vaart gemaakt met het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Sinds vele jaren sturen ambulanceprofessionals gestandaardiseerde berichten met patiëntinformatie vanuit de ambulance aan de SEH (of een andere ziekenhuisafdeling) en/of aan de eigen huisarts van de patiënt (zie ook deze korte animatie). De vervolgzorg kan daardoor goed worden voorbereid en de huisarts kan zijn/haar patiëntendossier volledig en actueel houden.

  Terugkoppeling voor evaluatie en kwaliteitsverbetering

  Wat was de uitkomst van het onderzoek van de patiënt op de SEH? Met deze terugkoppeling vanuit het ziekenhuis kunt u uw eigen aandeel in de geleverde zorg evalueren en op basis daarvan de kwaliteit van toekomstige zorg verder verbeteren.

  Vernieuwde ambulanceberichten

  Mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

  Ambulances en de spoedeisende hulp wisselen al jaren patiëntinformatie met elkaar uit. Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De berichten die worden uitgewisseld, zijn onlangs vernieuwd: de ambulancesector is klaar voor gebruik van deze nieuwe (versie 2.4.0) berichten. Alle ambulances in Nederland kunnen de nieuwe berichten versturen naar de spoedeisende hulp.

  Aan de slag met de vernieuwde ambulanceberichten!

  Lees meer informatie

  Ter ondersteuning voor u

  Zorgverlener Journey Ambulancezorg: procesuitwerkingen ambulance en meldkamer

  Voor Met spoed beschikbaar is de zorg leidend bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Daarom hebben we de zorgprocessen van de ambulance en de meldkamer inzichtelijk gemaakt in een zogeheten ‘Zorgverlener Journey Ambulancezorg’. Deze hebben we opgesteld op basis van gesprekken die we met zorgprofessionals van de ambulancezorg hebben gevoerd en na toetsing bij de expertpanels van het programma.

  Deze analyse helpt de Regionale Ambulancevoorzieningen en ketenpartners in de acute zorg om het gesprek over de inpassing van de digitale gegevensuitwisseling en benodigde werkafspraken te kunnen voeren.

  Hier vindt u de Zorgverlener Journey van de Ambulancezorg

  Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Kom in contact via acutezorg@vzvz.nl. Zet vandaag nog de eerste stap en maak de zorg voor uw spoedpatiënten sneller en efficiënter door digitale gegevensuitwisseling.

  Blijf op de hoogte

  Nieuws

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” - Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  3 juli 2023
  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken...
  Nieuws

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  30 juni 2023
  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp....
  Nieuws

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  22 mei 2023
  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden...

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!