Skip to the main content

Aanleiding van het programma

Digitale gegevensuitwisseling

Extra belangrijk in acute situaties

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Daarnaast gaat het vaak om voor hen onbekende patiënten en steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Het belang van het beschikken van relevante informatie over patiënten in het geval van acute zorg neemt toe. Wat is de voorgeschiedenis van de patiënt? Welke chronische aandoeningen heeft iemand? Welke medicatie krijgt iemand al voorgeschreven?

Nog niet al die informatie wordt met elkaar uitgewisseld, terwijl dit voor de zorg van patiënten in acute situaties van levensbelang kan zijn.

Afspraken in de spoedzorgketen

Omdat het zo belangrijk is, hebben de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen deze partijen in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

De Covid-19 pandemie onderstreept het belang en urgentie van adequate gegevensuitwisseling in spoedsituaties. Zowel voor patiënten als voor zorgverleners.

 

Versnelde implementatie van de Richtlijn

Daarom is versnelling nodig. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed zorgaanbieders, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de Richtlijn versneld te implementeren. Het merendeel van de zorgaanbieders in de spoedzorg moet eind 2021 conform de Richtlijn digitaal gegevens kunnen inzien en uitwisselen, met het doel:

• betere gezondheidsuitkomsten;

• efficiënter en sneller (keten)zorgproces;

• meer werkplezier voor zorgverleners;

• kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

Volg ons