Skip to the main content

 • Aanleiding van het programma

  Digitale gegevensuitwisseling

  Extra belangrijk in acute situaties

  In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Daarnaast gaat het vaak om voor hen onbekende patiënten en steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Het belang van het beschikken van relevante informatie over patiënten in het geval van acute zorg neemt toe. Wat is de voorgeschiedenis van de patiënt? Welke chronische aandoeningen heeft iemand? Welke medicatie krijgt iemand al voorgeschreven?

  Nog niet al die informatie wordt met elkaar uitgewisseld, terwijl dit voor de zorg van patiënten in acute situaties van levensbelang kan zijn.

  Afspraken in de spoedzorgketen

  In het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft de acute zorg een nadrukkelijke plek, waarbij onder meer een belangrijke rol voor de ROAZ-regio’s is weggelegd om de regionale samenwerking in de acute zorg te verstevigen. Digitale gegevensuitwisseling wordt gezien als randvoorwaardelijk voor een soepele samenwerking.  

  Vanwege dit belang is gegevensuitwisseling in de acute zorg opgenomen op de Meerjarenagenda van de Wegiz. Dat betekent dat het elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van de gegevens uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg over een paar jaar een wettelijke verplichting is. In de richtlijn staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. 

  Versnelde implementatie van de Richtlijn

  Om verdere versnelling aan te brengen in de implementatie van de Richtlijn werkt ICTU samen met de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders, het ministerie van VWS,Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ en Nictiz aan een plan van aanpak voor een vervolgprogramma Met spoed beschikbaar 2.0.

  Met als doelen: 

  • betere gezondheidsuitkomsten;

  • efficiënter en sneller (keten)zorgproces;

  • meer werkplezier voor zorgverleners;

  • kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

  De stuurgroep besluit naar verwachting in juli 2024 over de doorstart. 

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!