Skip to the main content
Ik werk op een

huisartsenpost

Het programma Met spoed beschikbaar ondersteunt u als triagist of dienstdoende huisarts op de huisartsenpost vooral met een doelmatige gegevensuitwisseling over een patiënt in een acute situatie van en naar de meldkamer en SEH.

 

Het gaat hierbij om de gegevensoverdracht van uw waarneming van patiënten, voor wie een ambulance moet komen en/of naar de SEH moeten. De inzage in de professionele samenvatting van de huisarts valt buiten de scope van het programma.

Eenduidige en meer volledige overdracht

Digitale gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat de communicatie over de patiënt sneller verloopt, waarbij de huisartsenpost, de meldkamer, de SEH en alle andere relevante zorgpartijen gebruikmaken van een systematische uitwisseling van gegevens. Dit ondersteunt een eenduidige en meer volledige overdracht van de informatie over de patiënt.

 

Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt

De efficiënte uitwisseling van informatie tussen de huisartsenpost, meldkamer en de SEH zorgt er ook voor dat patiënten die in eerste instantie een ‘suboptimale’ ingang voor hun acute zorg hadden gekozen, alsnog snel op de juiste plek terechtkomen. Dit zorgt voor doelmatigheid in de keten en draagt bij aan betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënten.

Aan de slag?

Patiënten eenvoudig en snel digitaal verwijzen naar de SEH? Dat kan al!

Eenvoudig en snel patiënten verwijzen naar de SEH en daarmee zorgen voor een goede, efficiënte overdracht? Het is mogelijk om patiënten digitaal te verwijzen naar de SEH indien u werkt met Topicus HAP of CGM Callmanager. De patiënt hoeft dan zelf geen papieren verwijzing meer mee te nemen naar de SEH, hij kan sneller de juiste zorg ontvangen omdat SEHpersoneel zich beter kan voorbereiden op de komst van de patiënt. En er vindt geen dubbele administratie meer plaats, waardoor de kans op fouten wordt gereduceerd. 

Indien u aan de slag wilt met de digitale spoedverwijzing dient hiervoor samen te werken met een SEH die werkt met Chipsoft-HiX of met AZNConnect van ihomer. Andere leveranciers dienen hun systemen nog aan te passen. 

Neem via onderstaand formulier contact met ons op voor meer informatie.

Oproep!

Koplopers gezocht voor nieuwe digitale gegevensuitwisselingen

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. U leest er meer over in deze factsheet.

Meer informatie of aan de slag?

Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Wilt u aan een koploperproject meedoen voor de nieuwste digitale uitwisselingen? Meer weten over het programma?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

Nieuws

Nieuwe go-lives voor spoedverwijzing HAP-SEH

15 juli 2021
Voor de digitale spoedverwijzing kunnen we twee nieuwe go-lives melden, een mooie...
Nieuws

Huisartsen en SEH’s in Groningen zetten belangrijke stap in digitale gegevensuitwisseling

8 juli 2021
Huisartsencoöperatie De Slochterkring, het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken...
Nieuws

Zorgaanbieders Zuidwest-Nederland aan de slag om informatieoverdracht van ambulance naar SEH te verbeteren

24 juni 2021
De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC...

Volg ons