Skip to the main content

  • Zorgverlener Journey’s

    Voor Met spoed beschikbaar is de zorg leidend bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Daarom hebben we de zorgprocessen van de huisartsenpraktijk, huisartsenpost, ambulancezorg en spoedeisende hulp inzichtelijk gemaakt in een zogeheten ‘Zorgverlener Journey’. Deze hebben we opgesteld op basis van gesprekken met zorgverleners, expertpanels en getoetst bij koplopers.

    Deze analyse helpt de zorgaanbieders om met hun ketenpartners in de acute zorg het gesprek over de inpassing van de digitale gegevensuitwisseling en benodigde werkafspraken te kunnen voeren. Bekijk de Zorgverlener Journey’s hieronder.

    Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!