Skip to the main content
Ik werk in een

huisartsenpraktijk

Wanneer de acute zorg is afgerond, heeft de patiënt vaak nog wel vervolgzorg nodig. Dat vraagt om een efficiënte overdracht naar de opvolgend zorgverlener. In veel gevallen bent u dat, de huisarts van de patiënt.

Door digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsenpost, ambulancezorgprofessionals en/of SEH, beschikt u zo goed en snel mogelijk over de informatie over uw patiënt. Zo weet u precies wat er met uw patiënt is gebeurd en welke zorg hij of zij heeft ontvangen.

De ondersteuning van digitale gegevensuitwisseling over verleende spoedzorg met de huisartsenpraktijk leidt tot:

Efficiënte overdracht van informatie

Snelle en kwalitatieve informatie over de acute situatie en de behandeling door huisartsenpost, ambulancezorgprofessionals en/of SEH faciliteert een goede overdracht naar u als huisarts. Zo krijgt u het complete beeld van wat er met uw patiënt is gebeurd.

 

Beschikbaarheid van informatie in de keten

Wanneer u door een goede overdracht beschikt over de juiste informatie over uw patiënt, zorgt dat er ook voor dat deze informatie weer beschikbaar is bij een vervolgbezoek in de keten voor acute zorg. Bijvoorbeeld bij een acute situatie in de avond-, nacht- en weekenduren.

Oproep!

Koplopers gezocht voor nieuwe digitale gegevensuitwisselingen

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. U leest er meer over in deze factsheet.

Meer informatie of aan de slag?

Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Wilt u aan een koploperproject meedoen voor de nieuwste digitale uitwisselingen? Meer weten over het programma?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

Nieuws

Nieuwe go-lives voor spoedverwijzing HAP-SEH

15 juli 2021
Voor de digitale spoedverwijzing kunnen we twee nieuwe go-lives melden, een mooie...
Nieuws

Huisartsen en SEH’s in Groningen zetten belangrijke stap in digitale gegevensuitwisseling

8 juli 2021
Huisartsencoöperatie De Slochterkring, het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken...
Nieuws

Zorgaanbieders Zuidwest-Nederland aan de slag om informatieoverdracht van ambulance naar SEH te verbeteren

24 juni 2021
De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC...

Volg ons