Skip to the main content
Ik werk in een

huisartsenpraktijk

Wanneer de acute zorg is afgerond, heeft de patiënt vaak nog wel vervolgzorg nodig. Dat vraagt om een efficiënte overdracht naar de opvolgend zorgverlener. In veel gevallen bent u dat, de huisarts van de patiënt.

Door digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsenpost, ambulancezorgprofessionals en/of SEH, beschikt u zo goed en snel mogelijk over de informatie over uw patiënt. Zo weet u precies wat er met uw patiënt is gebeurd en welke zorg hij of zij heeft ontvangen.

De ondersteuning van digitale gegevensuitwisseling over verleende spoedzorg met de huisartsenpraktijk leidt tot:

Efficiënte overdracht van informatie

Snelle en kwalitatieve informatie over de acute situatie en de behandeling door huisartsenpost, ambulancezorgprofessionals en/of SEH faciliteert een goede overdracht naar u als huisarts. Zo krijgt u het complete beeld van wat er met uw patiënt is gebeurd.

 

Beschikbaarheid van informatie in de keten

Wanneer u door een goede overdracht beschikt over de juiste informatie over uw patiënt, zorgt dat er ook voor dat deze informatie weer beschikbaar is bij een vervolgbezoek in de keten voor acute zorg. Bijvoorbeeld bij een acute situatie in de avond-, nacht- en weekenduren.

Ter ondersteuning voor u

Zorgverlener Journey Huisartsenpraktijk

Voor Met spoed beschikbaar is de zorg leidend bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Daarom hebben we de zorgprocessen van de Huisartsenpraktijk inzichtelijk gemaakt in een zogeheten ‘Zorgverlener Journey’.

De zorgverleners journey’s zijn gebaseerd op individuele gesprekken die we met zorgprofessionals van de huisartsenpraktijk hebben gevoerd. En we hebben deze vervolgens ook getoetst bij de huisartsen expertpanel van het programma. Deze analyse helpt huisartsenpraktijken en hun ketenpartners in de acute zorg om het gesprek te kunnen voeren over de inpassing van de digitale gegevensuitwisseling en benodigde werkafspraken.

Hier vindt u de Zorgverleners Journey van de Huisartsenpraktijk

Oproep!

Koplopers gezocht voor nieuwe digitale gegevensuitwisselingen

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘Gegevensuitwisseling acute zorg’ de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. U leest er meer over in deze factsheet.

Meer informatie of aan de slag?

Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Wilt u aan een koploperproject meedoen voor de nieuwste digitale uitwisselingen? Meer weten over het programma?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

Nieuws

Sneller de juiste zorg voor patiënt dankzij digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar Geneeskundige Meldkamer ambulancezorg Haaglanden

8 maart 2023
Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn deze maand...
Nieuws

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

2 maart 2023
Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg...
Nieuws

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

9 februari 2023
In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne...

Volg ons