Skip to the main content

 • Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit programma heeft tot 1 juli 2023 drie jaar lang de spoedzorg ondersteund met het implementeren van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg. Het plan van aanpak is bedoeld om de implementatie van de richtlijn een boost te geven met de inzet van een hernieuwd implementatieteam. 

  Aanleiding 

  In de spoedzorg is het van levensbelang dat zorgverleners in één oogopslag relevante medische gegevens en informatie over de acute situatie van een patiënt kunnen overzien. Het implementeren van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg is een verplichting voor de spoedzorg. De richtlijn beschrijft welke gegevens en berichten van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Om de implementatie te laten slagen en alle organisaties ermee te laten werken, is het belangrijk dat partijen verbonden worden en is er gerichte aandacht en ondersteuning nodig voor zowel werkafspraken en -processen als techniek.  

  Met spoed beschikbaar 2.0  

  ICTU werkt momenteel samen met Nictiz, VZVZ, koepelorganisaties in de spoedzorgketen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS aan een plan van aanpak voor de verdere implementatie van de richtlijn: Met spoed beschikbaar 2.0 (werktitel). Het plan van aanpak is eind juni 2024 gereed waarna de stuurgroep besluit over de doorstart van het programma (gepland voor juli 2024).  

  Wetgeving 

  In het IZA (Integraal Zorgakkoord) is afgesproken dat acute zorg als 5e geprioriteerde gegevensuitwisseling onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) wordt opgenomen. ICTU adviseert het ministerie van VWS hierover. Bij doorstart van het programma komen het wetgevingstraject en implementatietraject straks in één programma.  

  Contact 

  Organisaties die met de richtlijn aan de slag willen kunnen nog steeds terecht op de website van Met Spoed Beschikbaar (www.metspoedbeschikbaar.nl). Daar vinden ze ondersteuning in de vorm van achtergrondinformatie over de richtlijn en een aantal producten, zoals stappenplannen, zorgverleners- en patientjourney’s en communicatieposters. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan: metspoedbeschikbaar@ictu.nl. 

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!