Skip to the main content

 • Stuurgroep akkoord met plan van aanpak doorstart 

  Vanaf september 2024 maakt het programma Met Spoed Beschikbaar een doorstart. De Stuurgroep is unaniem akkoord gegaan met het voorgestelde plan van aanpak dat de implementatie van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg een boost moet geven. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om na de zomervakantie aan de slag te kunnen.

  Partners zijn er klaar voor

  Het programma is een samenwerkingsverband van de landelijke beroeps- en brancheorganisaties in de acute zorgketen, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz, VZVZ en de Patiëntenfederatie. ICTU neemt het programmamanagement voor haar rekening. Voor het opstellen van het plan van aanpak zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met betrokkenen in de regio’s en daar gaat het programmateam de komende tijd mee verder. Er is een grote behoefte om meer berichten uit de Richtlijn te implementeren en daar gaat het team graag mee aan de slag. 

  Koplopers gezocht 

  Het programma is ook alvast op zoek naar organisaties die mee willen doen als koplopers: zorgaanbieders die samen met hun ketenpartners en ICT-leveranciers aan de slag willen met projecten waarin we nieuwe berichten gaan uitwisselen. Heeft u interesse? Meldt u zich dan bij ons aan via: metspoedbeschikbaar@ictu.nl.  

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!