Skip to the main content

 • Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen  de ambulancesector begonnen met het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.  

   

  Jeroen van Gaalen van Witte Kruis vertelt: ‘Sinds 2011 zijn de ambulancediensten in staat om informatie over te dragen aan de ketenzorgpartners. Echter waren nog niet alle ketenzorgpartners ingesteld op het ontvangen van onze informatie. Dankzij het landelijke programma Met spoed beschikbaar is het gevoel van urgentie gegroeid en zijn steeds meer ketenzorgpartners in staat om onze informatie te ontvangen te verwerken. Ook is de inhoud van de informatie sterk verbeterd. ’ 

  Anno van Dijken van AmbulanceZorg Nederland, één van de betrokken partijen bij de totstandkoming van deze mijlpaal, licht toe waarom dit in de de ambulancezorg een mijlpaal is: ‘In situaties waarin patiënten acuut zorg nodig hebben, is het belangrijk dat zorgverleners in één oogopslag de medische gegevens van de patiënt kunnen inzien en deze informatie met elkaar kunnen delen. Ambulances en de spoedeisende hulp wisselen al jaren patiëntinformatie met elkaar uit. Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De berichten die worden uitgewisseld, zijn in 2022 vernieuwd: de ambulancesector is nu helemaal klaar voor gebruik van deze nieuwe berichten (versie 2.4.0). Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de vernieuwde berichten.’

   

  Beter samenwerken

  Met de vernieuwde, digitale ambulanceberichten kunnen de zorgverleners op de spoedeisende hulp en de ambulance nog beter samenwerken. De berichten maken het mogelijk dat de medewerkers van de spoedeisende hulp sneller en beter voorbereid zijn op de komst van de patiënt. Vanuit de ambulance worden namelijk updates verzonden met actuele gegevens over de toestand van de patiënt. Ook is de aankomsttijd altijd zichtbaar. Verder worden onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld een hartfilmpje (ECG) vanuit de ambulance meegestuurd.  

   

  Minder administratie

  Ook zorgen de ambulanceberichten ervoor dat de administratieve handelingen beperkt blijven op de spoedeisende hulp: de patiënt wordt automatisch aangemeld en er hoeven geen gegevens handmatig te worden overgenomen. Aan de kant van de ambulance geldt dat de registratie beter is geworden: veel gegevens kunnen met keuzelijsten gestructureerd worden  en er wordt veel minder vrije tekst gebruikt.

   

  Aan de slag met digitale gegevensuitwisseling op de spoedeisende hulp

  De landelijke server digitale vooraankondiging van Ambulance Zorg Nederland (AZN) beweegt mee met de ontwikkeling van de informatiestandaard bij Nictiz. Om ruimte te maken voor alweer de opvolger van het nu vernieuwde bericht wordt eind 2023 gestopt met de levering van de oude 0.99 versie. SEHs die nog niet gemigreerd kunnen tot die tijd nog het oude bericht ontvangen. Gebruik je de oude digitale berichten (software versie 0.99) of heb je nog geen digitale uitwisseling met de ambulance?  Neem dan contact op met de leverancier van jullie informatiesysteem en maak de overstap naar de digitale berichten (software versie 2.4.0). Op www.metspoedbeschikbaar.nl/tools staan verschillende hulpmiddelen voor u klaar, zoals het stappenplan. Bekijk hier het stappenplan implementatie vernieuwde ambulanceberichten. Voor ondersteuning hierbij kunt u nog tot 1 juli 2023 terecht bij de experts van het programma Met spoed beschikbaar via info@metspoedbeschikbaar.nl. Na 1 juli 2023 zijn deze experts bereikbaar via het centraal loket acutezorg@vzvz.nl. 

   

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!