Skip to the main content

 • Expertise en ervaringen dragen bij aan realisatie digitale gegevensuitwisseling

  In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken om ervoor te zorgen dat hun behoeftes bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen geborgd zijn. Daarbij maken we graag gebruik van hun kennis en ervaringen met de processen in de spoedzorg. Hoe we dit doen?

   

  Dit doen we onder meer door de inzet van een multidisciplinaire expertgroep. Deze bestaat uit afgevaardigden van Patiëntenfederatie Nederland, Ambulancezorg Nederland, Beroepsvereniging Triagisten Nederland (BTN), Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nictiz, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

   

  Patiënt en zorgverlener staan voorop

  De expertgroep bewaakt dat bij de realisatie van gegevensuitwisseling in de acute zorgketen goed de aansluiting wordt gehouden bij de zorgprocessen en de behoefte van de spoedzorgaanbieders. David Baden, spoedeisende hulp arts, aankomend voorzitter van de NVSHA en tevens voorzitter van de expertgroep: “Het gaat namelijk niet alleen om digitale uitwisseling van gegevens, maar vooral om wat je er mee kunt doen. Door de zorgprocessen leidend te laten zijn, weten we zeker dat de technische oplossingen om gegevens uit te wisselen daadwerkelijk ondersteunend zijn, we de administratieve last verminderen en daarmee de patiënt en zorgverlener voorop zetten.”

  Daarnaast heeft de expertgroep onder meer als taak om zorginhoudelijke keuzes te maken, af te stemmen met de achterban indien nodig en de koploperprojecten die vanuit het programma plaatsvinden te evalueren aan de hand van de beoogde baten.

   

  Expertpanels

  Naast de expertgroep maakt het programma gebruik van de expertise van vier expertpanels. Deze zijn in tegenstelling tot de expertgroep niet mulitidisciplinair ingericht, maar bestaan juist uit zorgverleners van eenzelfde discipline, te weten huisartsen, medewerkers van huisartsenposten, ambulancezorgprofessionals en spoedeisende hulp medewerkers. De expertpanels voeden het programma met informatie en advies over spoedzorgprocessen en adviseren de expertgroep bij vraagstukken die een specifiek zorgproces aangaan.

   

  Ervaringen van patiënten

  Uiteraard is de doelgroep waar we het allemaal voor doen ook betrokken: de patiënt. Via de Patiëntenfederatie Nederland worden patiënten met ervaring met acute zorg bevraagd met een vragenlijst, eventueel aangevuld met enkele diepte-interviews.

  De expertgroep komt eens in de zes weken bijeen. Eind december vond de eerste expertgroep bijeenkomst plaats. De eerste expertpanels en patiënten worden vanaf januari 2021 bevraagd.

   

  Meer weten?

  Neem contact op met Ingeborg Kan via info@metspoedbeschikbaar.nl.

   

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!