Skip to the main content

 • Update brede uitrol ROAZ Zuidwest-Nederland

  De regio Zuidwest-Nederland startte april vorig jaar voortvarend met een eerste koploperproject om de digitale gegevensuitwisseling tussen de Ambulance Rotterdam-Rijnmond en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC te verbeteren. Inmiddels wordt deze uitwisseling in de gehele regio breed uitgerold, net als de digitale gegevensuitwisseling tussen de huisartsenposten (HAP) en de afdelingen SEH. Het ROAZ Zuidwest-Nederland heeft de ambitie om deze twee berichten nog dit jaar zoveel als mogelijk live te hebben voor alle betrokken zorgaanbieders.

  Kwadwo Buabeng en Karen Kloppenburg zijn vanuit het ROAZ Zuidwest-Nederland als ICT-projectleiders betrokken bij de brede uitrol van de projecten in het kader van Met spoed beschikbaar. Wat is de status van deze uitrol? Karen vertelt: “Voor de uitwisseling tussen ambulance en SEH is het Rivas Beatrixziekenhuis bijvoorbeeld net live gegaan in mei. Verder zijn we op dit moment bezig met de livegang van het Ikazia ziekenhuis, Van Weel-Bethesda ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum. Tegelijkertijd zijn we actief met de brede uitrol van de berichten van de huisartsenposten richting de SEH. Dat zijn technisch gezien weer andere trajecten, ook met andere leveranciers, waarbij we weer met andere zorgaanbieders contact hebben, zoals Huisartsenposten Rijnmond, ’t Hellegat en het Franciscus Gasthuis & Vlietland.”

  Betrokkenheid ROAZ

  De zorgaanbieders hebben allemaal hun eigen planning voor de 2 trajecten en het ROAZ schakelt veel met hen in de verschillende fases van de brede uitrol. Kwadwo: “Het is heel belangrijk dat we een goede overlegstructuur hebben en wekelijks met elkaar afstemmen. Wat is de status van de uitrol? Waar loopt het spaak? Bij welke zorgaanbieders en met welke koppeling is er nog extra aandacht nodig? Dat soort zaken.”

  “Sommige ziekenhuizen pakken de implementatie meer zelfstandig op en bij andere ziekenhuizen hebben wij als ROAZ meer de lead, vult Karen aan. “Wij houden daarbij de gehele planning en voortgang goed in de gaten. Ook hebben wij direct contact met de leveranciers. Dat is fijn voor de zorgaanbieders, omdat zij dan niet zelf met alle verschillende leveranciers hoeven te schakelen.”

  Commitment in de regio

  De zorgpartijen in de regio Zuidwest-Nederland laten een sterke commitment zien als het gaat om digitale gegevensuitwisseling, aldus Karen: “Er is hier een heel sterk regioverband en ik merk dat het makkelijk schakelen is; iedereen weet elkaar goed te vinden. Ook zit iedereen op hetzelfde EPD-systeem, dat scheelt ook. Men heeft het gevoel dat er nóg meer te bereiken is en zet dan ook nóg meer vaart achter de lopende trajecten.”

  Kwadwo sluit zich daarbij aan: “Dat stukje cultuur is in de loop der jaren al opgebouwd. Op het moment dat je dan ook nog eens vanuit één centrale plek, het ROAZ, blijft aanjagen en zorgaanbieders en leveranciers scherp houdt op het proces, dan kun je écht meters gaan maken! En dat is precies wat je hier ziet gebeuren.”

  Aanpak implementatie

  De basis voor de brede uitrol is de zorg. Het ROAZ begint daarbij met gesprekken met de zorgaanbieders over of, wanneer en met welke andere zorgaanbieder ze deze uitwisseling willen implementeren. Vervolgens wordt er gekeken wanneer dit technisch mogelijk is en wanneer het voor de zorgverleners mogelijk is. Daarna begint de technische implementatie. Ook wordt er op verzoek van de zorgaanbieders gewerkt aan regionale werkafspraken.

  Karen legt uit hoe ze de technische implementatie globaal aanpakken: “We beginnen altijd met de voorbereiding van de techniek. Dan voeren we de technische testen uit op de acceptatieomgeving en daarna de functionele testen met gebruikers erbij. Op dat moment gaan we het hele proces doorlopen. We starten bijvoorbeeld berichten op vanaf de HAP en dan zit er aan de andere kant iemand van de SEH die het bericht ontvangt. Op die manier kunnen we bekijken hoe dat er in de praktijk uitziet. Daar lopen we met z’n allen helemaal doorheen en als dat allemaal akkoord is, gaan we de productieomgeving inrichten. Daar doen we dan ook eerst nog een technische test waarna we uiteindelijk een go-live datum bepalen. Tijdens de go-live is er extra ondersteuning en achteraf een evaluatie.”

  Je zou wellicht denken dat een uitrol steeds makkelijker verloopt, maar volgens Kwadwo is het wel wat minder ‘plug-and-play’ dan je zou verwachten. “Voor elk ziekenhuis werken de zaken net weer anders. Toch denk ik dat het heel waardevol is om de uitrol centraal aan te sturen om in ieder geval die ervaring mee te nemen van eerdere trajecten. Op die manier heb je een beter beeld van hoe het werkt en waar je überhaupt allemaal tegenaan kunt lopen, zodat je je daarop kunt voorbereiden. De samenwerking met het landelijke programma Met spoed beschikbaar hierin is fijn, zodat we ook kunnen leren vanuit hun ervaringen in andere regio’s.”

  Planning van de uitrol

  Het is de ambitie van het ROAZ om dit jaar nog zoveel als mogelijk alle ziekenhuizen, HAP’s en de RAV op de 2 genoemde berichten aan te sluiten. Naast de brede uitrol wordt in de regio Zuidwest-Nederland ook nog gewerkt aan koploperprojecten, zoals andere digitale gegevensuitwisselingen tussen de ambulance  en de SEH,  het feedbackbericht van SEH naar ambulance en de uitwisseling van HAP naar meldkamer.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!