Skip to the main content

 • Informatiestandaard ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

  SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten kunnen de professionele samenvatting (PS) van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen. Met deze extra informatie kunnen zorgverleners de melding adequaat afhandelen en de juiste spoedzorg verlenen.

   

  Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom is in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ vastgelegd dat SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten een samenvatting van de medische gegevens uit het huisartsdossier mogen ophalen. Doordat spoedzorg 24/7 actief is, moeten acute zorgverleners op ieder tijdstip van de dag toegang hebben tot deze gegevens. De vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg maakt dit mogelijk.

  Nieuwe overdrachten

  Met het beschikbaar komen van de informatie uit het huisartsdossier krijgen SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten inzage in de recente medische gegevens, zoals klachten, aandoeningen, medicatiegegevens (tot 4 maanden terug) en meetwaarden (afgelopen 4 maanden). De SEH-zorgverleners en ambulanceverpleegkundigen hebben daarnaast ook inzage in de contra-indicaties en geneesmiddelovergevoeligheden van de patiënten.

  Implementatie

  De implementatie van de nieuwe overdrachten gaat niet van zelf. Dit ligt hoofdzakelijk in handen van de RAV’s (ambulancediensten), huisartsen en ziekenhuizen. Zij zijn aan zet om het besluit te nemen om de overdrachten te implementeren in hun zorgprocessen en informatiesystemen. Na het nemen van deze besluiten moeten de ICT-leveranciers de opdracht krijgen van de zorgorganisaties om de overdrachten in te bouwen in de informatiesystemen. Als de ICT-leveranciers de berichten hebben ingebouwd dan kwalificeert Nictiz hun informatiesystemen voor de overdrachten. Hiervoor staat een kwalificatieomgeving bij Nictiz beschikbaar. Dit proces kan nu worden gestart. Na kwalificatie kunnen de overdrachten geïmplementeerd worden in de praktijk. Voor het ophalen van de gegevens moet een juiste toestemmingsvraag voor patiënten geformuleerd worden zodat voor elke zorgverlener duidelijk is van wie de gegevens ingezien mogen worden en van wie niet.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!