Skip to the main content

Informatiestandaard ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten kunnen de professionele samenvatting (PS) van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen. Met deze extra informatie kunnen zorgverleners de melding adequaat afhandelen en de juiste spoedzorg verlenen.

 

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom is in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ vastgelegd dat SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten een samenvatting van de medische gegevens uit het huisartsdossier mogen ophalen. Doordat spoedzorg 24/7 actief is, moeten acute zorgverleners op ieder tijdstip van de dag toegang hebben tot deze gegevens. De vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg maakt dit mogelijk.

Nieuwe overdrachten

Met het beschikbaar komen van de informatie uit het huisartsdossier krijgen SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten inzage in de recente medische gegevens, zoals klachten, aandoeningen, medicatiegegevens (tot 4 maanden terug) en meetwaarden (afgelopen 4 maanden). De SEH-zorgverleners en ambulanceverpleegkundigen hebben daarnaast ook inzage in de contra-indicaties en geneesmiddelovergevoeligheden van de patiënten.

Implementatie

De implementatie van de nieuwe overdrachten gaat niet van zelf. Dit ligt hoofdzakelijk in handen van de RAV’s (ambulancediensten), huisartsen en ziekenhuizen. Zij zijn aan zet om het besluit te nemen om de overdrachten te implementeren in hun zorgprocessen en informatiesystemen. Na het nemen van deze besluiten moeten de ICT-leveranciers de opdracht krijgen van de zorgorganisaties om de overdrachten in te bouwen in de informatiesystemen. Als de ICT-leveranciers de berichten hebben ingebouwd dan kwalificeert Nictiz hun informatiesystemen voor de overdrachten. Hiervoor staat een kwalificatieomgeving bij Nictiz beschikbaar. Dit proces kan nu worden gestart. Na kwalificatie kunnen de overdrachten geïmplementeerd worden in de praktijk. Voor het ophalen van de gegevens moet een juiste toestemmingsvraag voor patiënten geformuleerd worden zodat voor elke zorgverlener duidelijk is van wie de gegevens ingezien mogen worden en van wie niet.

Bekijk laatste

Nieuws

Sneller de juiste zorg voor patiënt dankzij digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar Geneeskundige Meldkamer ambulancezorg Haaglanden

Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn deze maand in productie gegaan met de digitale spoedmelding van de HAP naar de GnkM. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

Lees meer

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg gepubliceerd. Gert Koelewijn vertelt er meer over. ‘De meest recente uitbreiding van de Richtlijn  biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten’. Met de actualisaties en aanvullingen in de Richtlijn zijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

Lees meer

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne geneeskunde op de spoedeisende hulp bij het Reinier de Graaf Gasthuis) over de meerwaarde van digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer

Volg ons