Skip to the main content

Informatiestandaard ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten kunnen de professionele samenvatting (PS) van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen. Met deze extra informatie kunnen zorgverleners de melding adequaat afhandelen en de juiste spoedzorg verlenen.

 

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom is in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ vastgelegd dat SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten een samenvatting van de medische gegevens uit het huisartsdossier mogen ophalen. Doordat spoedzorg 24/7 actief is, moeten acute zorgverleners op ieder tijdstip van de dag toegang hebben tot deze gegevens. De vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg maakt dit mogelijk.

Nieuwe overdrachten

Met het beschikbaar komen van de informatie uit het huisartsdossier krijgen SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten inzage in de recente medische gegevens, zoals klachten, aandoeningen, medicatiegegevens (tot 4 maanden terug) en meetwaarden (afgelopen 4 maanden). De SEH-zorgverleners en ambulanceverpleegkundigen hebben daarnaast ook inzage in de contra-indicaties en geneesmiddelovergevoeligheden van de patiënten.

Implementatie

De implementatie van de nieuwe overdrachten gaat niet van zelf. Dit ligt hoofdzakelijk in handen van de RAV’s (ambulancediensten), huisartsen en ziekenhuizen. Zij zijn aan zet om het besluit te nemen om de overdrachten te implementeren in hun zorgprocessen en informatiesystemen. Na het nemen van deze besluiten moeten de ICT-leveranciers de opdracht krijgen van de zorgorganisaties om de overdrachten in te bouwen in de informatiesystemen. Als de ICT-leveranciers de berichten hebben ingebouwd dan kwalificeert Nictiz hun informatiesystemen voor de overdrachten. Hiervoor staat een kwalificatieomgeving bij Nictiz beschikbaar. Dit proces kan nu worden gestart. Na kwalificatie kunnen de overdrachten geïmplementeerd worden in de praktijk. Voor het ophalen van de gegevens moet een juiste toestemmingsvraag voor patiënten geformuleerd worden zodat voor elke zorgverlener duidelijk is van wie de gegevens ingezien mogen worden en van wie niet.

Bekijk laatste

Nieuws

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van de digitale berichten uit de richtlijn Acute Zorg? Bekijk de laatste status van ICT-validaties en de combinaties die in de praktijk beproefd worden!

Lees meer

Meldkamercentralisten en HAP-triagisten gezocht die willen meedenken over de verwijzing van MKA naar HAP

Wilt u als triagist op de huisartsenpost of centralist op de meldkamer uw ervaringen en wensen delen over de verwijzing van de meldkamer naar de huisartsenpost? Denk dan met ons mee, zodat deze uitwisseling straks gaat zorgen voor een snellere en soepelere overdracht van patiënten.

Lees meer

Mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De ambulancesector is nu klaar voor gebruik van nieuwe (versie 2.4.0) berichten.

Lees meer

Volg ons