Skip to the main content

Nieuw koploperproject: RAV’s Flevoland/ Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal verbeteren digitale gegevensuitwisseling

De Regionale Ambulancevoorzieningen Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal starten met een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de SEH nog beter voorbereid is op de komst van de patiënt om zo sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. Ook ondersteunt het de kwaliteit van de zorg verleend door de ambulanceprofessionals. ICT-leveranciers Topicus en ihomer zijn betrokken bij het project om de uitwisseling technisch te realiseren.

Koploperprojecten zijn regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders die, samen met hun ICT-leveranciers, de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg naar een hoger plan willen tillen.

 

Betere voorbereiding op komst patiënt, minder administratie

Rav’s Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal dragen nu ook al digitaal gegevens over van ambulance naar SEH. Er is echter een vernieuwde, verbeterde overdracht mogelijk, waar de zorgaanbieders nu mee aan de slag gaan. Een belangrijk verschil is dat de ambulance de informatie nu gestructureerder kan vastleggen en dat deze daarmee ook automatisch op de SEH verwerkt kan worden. Dit is handig voor alle partijen. Een ander verschil is dat de SEH nu inzage heeft in of de ambulance nog onderweg is of dat de ambulance niet meer komt door bijvoorbeeld een wijziging in bestemming. Ook kunnen bijlagen eenduidig worden verstuurd, waardoor de SEH direct kan zien of hetzelfde ECG nog een keer is ingestuurd. Tot slot voldoen de verbeterde ambulanceberichten aan het nieuwste Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

 

Verbetering kwaliteit patiëntenzorg

Nieuw in de samenwerking tussen de zorgaanbieders is een digitaal (medisch) feedback bericht van de SEH naar de ambulance. Dit feedback bericht geeft aan wat de gestelde diagnose op de SEH was. Dit kunnen de ambulancezorgprofessionals vergelijken met hun werkdiagnose en gebruiken om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten.

 

De planning is dat de zorgaanbieders in het tweede kwartaal van dit jaar werken met de vernieuwde gegevensuitwisseling.

Bekijk laatste

Nieuws

Spoedpatiënt profiteert van slimmere samenwerking Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en Noordwest Ziekenhuisgroep

Patiënten die via Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland naar de spoedeisende hulp (SEH) van Noordwest Ziekenhuisgroep worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad.

Lees meer

Agendeer implementatie richtlijn Gegevensuitwisseling spoedzorgketen nu voor uw jaarplannen en begrotingen voor 2023

Bij u, uw ketenpartners en bij uw ICT-leveranciers breekt de periode aan van jaarplannen en begrotingen aan. Om digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen succesvol te kunnen implementeren in het komende jaar, is het belangrijk dat u dit agendeert in uw jaarplan en begroting voor 2023.

Lees meer

Praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH

In het Vakblad V&VN Ambulancezorg van juni 2022 is een artikel gepubliceerd met praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH.

Lees meer

Volg ons