Skip to the main content

Nieuw koploperproject: RAV’s Flevoland/ Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal verbeteren digitale gegevensuitwisseling

De Regionale Ambulancevoorzieningen Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal starten met een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de SEH nog beter voorbereid is op de komst van de patiënt om zo sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. Ook ondersteunt het de kwaliteit van de zorg verleend door de ambulanceprofessionals. ICT-leveranciers Topicus en ihomer zijn betrokken bij het project om de uitwisseling technisch te realiseren.

Koploperprojecten zijn regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders die, samen met hun ICT-leveranciers, de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg naar een hoger plan willen tillen.

 

Betere voorbereiding op komst patiënt, minder administratie

Rav’s Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal dragen nu ook al digitaal gegevens over van ambulance naar SEH. Er is echter een vernieuwde, verbeterde overdracht mogelijk, waar de zorgaanbieders nu mee aan de slag gaan. Een belangrijk verschil is dat de ambulance de informatie nu gestructureerder kan vastleggen en dat deze daarmee ook automatisch op de SEH verwerkt kan worden. Dit is handig voor alle partijen. Een ander verschil is dat de SEH nu inzage heeft in of de ambulance nog onderweg is of dat de ambulance niet meer komt door bijvoorbeeld een wijziging in bestemming. Ook kunnen bijlagen eenduidig worden verstuurd, waardoor de SEH direct kan zien of hetzelfde ECG nog een keer is ingestuurd. Tot slot voldoen de verbeterde ambulanceberichten aan het nieuwste Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

 

Verbetering kwaliteit patiëntenzorg

Nieuw in de samenwerking tussen de zorgaanbieders is een digitaal (medisch) feedback bericht van de SEH naar de ambulance. Dit feedback bericht geeft aan wat de gestelde diagnose op de SEH was. Dit kunnen de ambulancezorgprofessionals vergelijken met hun werkdiagnose en gebruiken om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten.

 

De planning is dat de zorgaanbieders in het tweede kwartaal van dit jaar werken met de vernieuwde gegevensuitwisseling.

Bekijk laatste

Nieuws

Nieuw! Netwerktafel vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Zorgaanbieders en regio-organisaties die al concrete stappen hebben gezet om aan de slag te gaan met de vernieuwde, verbeterde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp of deze al in gebruik hebben genomen zijn van harte welkom op deze nieuwe netwerktafel. Tijdens deze online bijeenkomst gaan we dieper in op de technische achtergrond van de vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp en delen zorgaanbieders hun ervaringen, geleerde lessen en vragen.

Lees meer

Spoedpatiënt beter geholpen door slimmere samenwerking Huisartsenposten Amsterdam en OLVG

Patiënten die via de locaties CentrumOost en West van Huisartsenposten Amsterdam naar de spoedeisende hulp van OLVG worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad. Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp digitaal plaats. Dit komt de snelheid ten goede en ondersteunt de kwaliteit van de patiëntenzorg. Door de livegang is dit koploperproject in de afrondende fase beland.

Lees meer

Nieuw koploperproject: Digitale spoedmelding HAP Maastricht naar Meldkamer Ambulancezorg Limburg

HAP Maastricht en de meldkamer van Ambulancezorg Limburg gaan aan de slag met de digitale spoedmelding van de HAP naar de meldkamer. Door deze digitale spoedmelding hebben medewerkers van de meldkamer sneller inzicht in de aard van de spoedmelding om daarmee de juiste vervolgzorg te organiseren. Om dit technisch te ondersteunen is ICT-leverancier Topicus betrokken.

Lees meer

Volg ons