Skip to the main content

Nieuw! Netwerktafel vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Bent u een zorgaanbieder of regio-organisatie die al concrete stappen heeft gezet om aan de slag te gaan met de vernieuwde, verbeterde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp of heeft uw organisatie deze al in gebruik genomen? En wilt u graag leren van de ervaringen van anderen, uw eigen ervaringen delen en inspiratie opdoen? Dan is deze (online) netwerktafel over de vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp wat voor u!

Om kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen te stimuleren en ondersteunen, starten we donderdag 21 april 2022 van 13.00 tot 14.00 uur met een maandelijkse netwerktafel (op uitnodiging) voor de vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Tijdens deze netwerktafel bespreken gaan we dieper in op de technische uitgangs- en aandachtspunten. Wat is de technische impact? Wat zijn aandachtspunten en waardevolle tips om de implementatie te ondersteunen?

In een volgende netwerktafel over de vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp gaan we dieper in op de zorgprocessen rond deze berichtuitwisseling.

 

Al enige tijd vinden er ook netwerktafels plaats rond de digitale spoedverwijzing van huisartsenpost naar spoedeisende hulp en zijn er netwerktafels specifiek voor ROAZ-organisaties. Deze netwerktafel voor de vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp is daarmee het derde soort netwerktafel van Met spoed beschikbaar.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de netwerktafels en wilt u graag kennis uitwisselen met andere partijen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Bekijk laatste

Nieuws

Agendeer implementatie richtlijn Gegevensuitwisseling spoedzorgketen nu voor uw jaarplannen en begrotingen voor 2023

Bij u, uw ketenpartners en bij uw ICT-leveranciers breekt de periode aan van jaarplannen en begrotingen aan. Om digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen succesvol te kunnen implementeren in het komende jaar, is het belangrijk dat u dit agendeert in uw jaarplan en begroting voor 2023.

Lees meer

Praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH

In het Vakblad V&VN Ambulancezorg van juni 2022 is een artikel gepubliceerd met praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH.

Lees meer

Koplopers gezocht voor verbeterde rapportages van SEH en ambulance naar huisarts

Wilt u als huisarts beter gestructureerde digitale rapportages ontvangen over verleende spoedzorg aan uw patiënten door de ambulance en de spoedeisende hulp? Rapportages die automatisch aan uw patiëntendossiers gekoppeld kunnen worden? Dan zoeken wij u om als koploper aan de slag te gaan met deze gegevensuitwisseling! Deze verbeterde gegevensuitwisselingen leveren grote voordelen op voor huisartsen en hun patiënten.

Lees meer

Volg ons