Skip to the main content

 • Met de komst van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg ook wettelijke verplichting voor digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg!

  De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat verplichten dat zorgaanbieders digitaal patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. In dit artikel leest u meer over wat dat voor u als spoedzorgaanbieder betekent en hoe u zich kunt voorbereiden op deze wet.

   

  Voordelen digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

  In de spoedzorg is het van levensbelang dat zorgverleners in één oogopslag relevante medische gegevens en informatie over de acute situatie van een patiënt kunnen overzien. De Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg beschrijft welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Het digitaal uitwisselen van gegevens tussen zorgaanbieders uit de acute zorgketen levert veel voordelen op. Denk bijvoorbeeld aan tijdswinst, minder administratie, minder kans op fouten door overtypen van gegevens, verbeterde samenwerking tussen zorgverleners en een goede voorbereiding op de komst van een spoedpatiënt. Voor het implementeren van de berichten uit de richtlijn acute zorg is naast deze voordelen nu nog een extra reden te noemen: binnenkort wordt het middels de Wegiz ook wettelijk van u verwacht. 

   

  Wat betekent de Wegiz voor u als spoedzorgaanbieder?

  In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat VWS de gegevensuitwisseling in de acute zorg op de Meerjarenagenda van de Wegiz zal plaatsen. Dat betekent dat het elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van de gegevens uit de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg over een paar jaar een wettelijke verplichting is. 

   

  De Wegiz

  Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. De Wegiz gaat over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden, niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf en dit leggen zij vervolgens vast. 
  VWS heeft een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld waarin vier aangewezen gegevensuitwisselingen zijn geprioriteerd: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid. Hieraan zal vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) gegevensuitwisseling in de Acute Zorg worden toegevoegd. 

   

  Bereid u voor op de Wegiz!

  U kunt zich als zorgaanbieder nu al voorbereiden op de verplichting die de Wegiz met zich meebrengt door samen met andere zorgaanbieders in de regio de gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg te implementeren. Dat levert niet alleen veel voordelen op in de samenwerking en de zorg voor uw patiënt, maar maakt ook dat u al voorbereid bent op de komende verplichting  onder de Wegizom aan de richtlijn te voldoen.

   

  Bijdrage van Met spoed beschikbaar

  Met spoed beschikbaar stopt met de ondersteuning op implementaties van de richtlijn per 1 juli 2023. U kunt daarna echter nog steeds gebruik maken van de ervaringen van koplopers en hulpmiddelen die het programma daarmee ontwikkeld heeft. Dit kan u helpen om de implementatie sneller voor elkaar te krijgen.  Met spoed beschikbaar publiceerde deze toolkit met handige instrumenten die je helpen de berichten uit de richtlijn te implementeren! 

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!