Skip to the main content

 • Meelopen met de RAV Zuid-Holland Zuid

  Thomas van Sinderen, adviseur bij het programma Met spoed beschikbaar, liep een dag mee met de ambulance ZHZ om te ervaren wat digitale overdracht in de acute zorg oplevert. In dit artikel deelt hij zijn ervaring!

  Thomas moest al vroeg uit de veren: ‘Onze dienst begon om 7.00u. Ik kwam om 6:30 aan en werd verwelkomd door de ploeg die nachtdienst had. Met een kop koffie vertelden ze mij de ins en outs van het werk dat ze doen. Het duurde niet lang voordat alle piepers afgingen en ik snel de ambulance in sprong. Ik kon het ambulancepersoneel van dichtbij in actie zien waardoor het mij nog duidelijker geworden is wat de meerwaarde van digitale gegevensuitwisseling is.’ 

   

  De regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid verstuurt verschillende digitale berichten. Zo sturen zij vanaf de ambulance verschillende digitale berichten gestuurd naar de spoedeisende hulp: de vooraankondiging, de interventie en het beloop en de overdracht.  

  De vooraankondiging: 

  Dit is het bericht dat als eerste vanuit de ambulance verzonden wordt aan de SEH. Dit bericht heeft als doel om de SEH te informeren over de komst van de ambulance en de patiënt. De reeds bekende informatie over de patiënt wordt hierin gedeeld. Meestal worden de persoonsgegevens, incidentgegevens en meldingsgegevens bij dit bericht verstuurd.

   

  De interventie en het beloop 

  Dit bericht wordt na de vooraankondiging verstuurd en heeft als doel om tijdens de rit aanvullende gegevens door te geven aan de SEH. De situatie bepaalt welke gegevens worden ingevuld in de ambulance en vervolgens  verstuurd aan de SEH. De belangrijke medische gegevens om te versturen zijn BSN, voorlopige diagnose, de eerste behandeling, de primary survey en de eerste vitale functies.

   

  De overdracht 

  Dit is het derde en afrondende bericht dat verzonden wordt van de ambulance naar de SEH. Het bericht heeft als doel om de informatie uit het definitieve ritformulier te delen en is dus een aanvulling op de gegevens van de berichten met de vooraankondiging en de interventie en het beloop.

  Thomas maakte verschillende meldingen mee tijdens het meelopen: ‘De dag startte meteen met een potentiële reanimatie: een zoon en dochter hadden ‘s ochtends hun moeder op de grond gevonden. Ze ademde niet meer. Al snel volgde een nieuwe melding: een mevrouw had een miskraam en verloor veel bloed. ’ Bij die tweede melding zette de ambulanceverpleegkundige verschillende gegevens in het systeem. Thomas vertelt: ‘De ambulanceverpleegkundige vertelde dat zij altijd alle gegevens invoeren. Het versturen van de berichten naar de spoedeisende hulp kost geen extra moeite, de informatie voor dat bericht zit namelijk al in de gegevens die zij invoeren. De gegevens die op de ambulance ingevuld worden, waren voorheen onderdeel van de mondelinge overdracht in het ziekenhuis. Met een druk op de knop stuurt het informatiesysteem van de ambulance nu direct de gegevens naar het desbetreffende ziekenhuis.’

   

  Op de spoedeisende hulp worden de gegevens ontvangen in het eigen informatiesysteem van het ziekenhuis. De ambulanceverpleegkundige vertelt Thomas het voordeel: ‘Het levert vooral voor het ziekenhuis het voordeel opdat zij zich met deze gegevens kunnen voorbereiden op de komst van een patiënt.’ Maar ook voor de verpleegkundigen van de ambulance levert het een voordeel op. Thomas vertelt: ‘Het zorgt voor meer continuïteit bij de patiëntenzorg. De ambulanceverpleegkundige noemt dat hij vaak bij aankomst in het ziekenhuis vraagt of zij de overdracht al gezien hebben en of ze daar nog vragen over hebben.’

   

  Thomas vertelt dat de ambulanceverpleegkundige die hij sprak ook een wens heeft: ‘Voor ons is het waardevol om feedback teruggestuurd te krijgen vanuit de SEH, zodat we weten of we de juiste voorlopige diagnose hebben gesteld en daarvan kunnen leren’. Daar is ook een digitale uitwisseling voor benoemd in de richtlijn Acute zorg, het feedbackbericht, wat je als vierde bericht zou kunnen beschouwen en als afsluiter van een zorgcyclus. De ambulanceverpleegkundige vervolgt: ‘We zien hoe waardevol de digitale vooraankondiging is voor de SEH in de voorbereiding op de komst van de patiënt. Ook wij willen ons graag nog beter kunnen voorbereiden als we naar een patiënt toe rijden. Hopelijk wordt het in de toekomst voor elke zorgverlener in de acute zorg mogelijk om op verschillende momenten in het zorgproces informatie in te winnen.’

   

  Binnenkort loopt Thomas ook een dag mee op de spoedeisende hulp om te ontdekken hoe gegevensuitwisseling daar ervaren wordt en wat het oplevert in de samenwerking met andere zorgprofessionals en voor de patiënt.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!