Skip to the main content

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van de digitale berichten uit de richtlijn Acute Zorg? Bekijk de laatste status van ICT-validaties en de combinaties die in de praktijk beproefd worden!

Het inregelen van digitale gegevensuitwisseling bestaat onder andere uit een validatie van het informatiesysteem dat gebruikt wordt door zorgaanbieders. De ICT-leverancier van het informatiesysteem doorloopt het kwalificatie- en acceptatieproces al rondom een digitaal bericht uit de richtlijn Acute Zorg. Bekijk in dit artikel de status van validaties per bericht en welke combinaties door zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de praktijk beproefd worden.

Wat is een validatie?

Een validatie bestaat uit een kwalificatie- en optioneel ook een acceptatietest. Programmamanager Jan van Putten licht toe: ‘Kwalificatie is de toets die de ICT-leverancier moet doorlopen om aan te tonen dat een specifiek bericht binnen de richtlijn acute zorg op correcte wijze in het informatiesysteem is geïmplementeerd. Alle ICT-leveranciers moeten zich kwalificeren voor de berichten uit de richtlijn acute zorg. Aanvullend kan het nodig zijn om een acceptatietest te doorlopen in samenwerking met de leverancier van de infrastructuur.’

Landelijk Schakelpunt (LSP) wordt binnen het programma Met spoed beschikbaar daarvoor samengewerkt met de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Jan vervolgt: ‘Hierdoor doorloopt de leverancier in één aanmelding zowel de Nictiz-kwalificatie als de VZVZ-acceptatie in één validatie-teststraat. Daarnaast doorlopen de combinaties van applicaties ook een ketentest in de koploperprojecten zoals deze onderdeel zijn van het programma.’

Update validaties en combinaties

Spoedverwijzing van de huisartsenpost naar de SEH (bericht 15 & 16)

Na behandeling of aanvullend onderzoek besluit de HAP-waarnemend huisarts de patiënt door te verwijzen naar de SEH en stuurt dit bericht. Na triage stuurt de HAP-triagist dit bericht naar de SEH als de patiënt naar de SEH wordt verwezen. Dit gebeurt zonder tussenkomst van een HAP-waarnemend huisarts.

Digitale spoedmelding HAP-Meldkamer (bericht 21)

De HAP zendt dit bericht naar de meldkamer, meestal na telefonisch contact. Indien de HAP-waarnemend huisarts de patiënt aanmeldt voor vervoer kan een professionele samenvatting voor de ambulance worden meegestuurd.

Vernieuwde ambulanceberichten tussen ambulance en SEH (bericht 8,9 en 10)

Voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH (berichten 8, 9 en 10) wordt steeds éénzelfde technische bericht gebruikt: ambulanceoverdracht naar SEH. Het eerste bericht is de vooraankondiging waarin de komst van de patiënt wordt aangekondigd. Het tweede bericht bevat de interventie en het beloop waarin de huidige status van patiënt wordt aangekondigd. Het bericht wordt verstuurd terwijl de patiënt per ambulance wordt vervoerd naar de SEH. Het derde bericht is de overdracht. De overdracht is een bericht vanuit de ambulance naar de SEH die wordt verstuurd na het afronden van de rit naar de SEH. Dit is het laatste, afrondende bericht van de ambulance naar de SEH.

Feedbackbericht van SEH naar ambulance (bericht 12)

De afdeling spoedeisende hulp verstuurt dit bericht aan de ambulancevoorziening. Het bericht bevat feedbackinformatie voor kwaliteitsbewaking.

Bekijk op de regiokaart welke zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de acute zorgketen de combinaties in de praktijk beproeven

Veel combinaties van applicaties worden getest in koploper projecten als onderdeel van het programma Met spoed beschikbaar. Op de regiokaart ziet u per regio welke zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de acute zorgketen met elkaar samenwerken aan digitale gegevensuitwisseling volgens de Richtlijn.

Koploper

Gaat u aan de slag met een combinatie die nog niet getest is in een koploper dan willen we u daar graag bij ondersteunen, neemt u daarvoor contact op met het programma door een e-mail te sturen naar info@metspoedbeschikbaar.nl

Wilt u meer weten over één of meerdere samenwerkingen of zelf aan de slag? Neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag verder!

Bekijk laatste

Nieuws

Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de spoedeisende hulp St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

Lees meer

Meelopen met de RAV Zuid-Holland Zuid

Thomas van Sinderen, adviseur bij het programma Met spoed beschikbaar, liep een dag mee met de ambulance ZHZ om te ervaren wat digitale overdracht in de acute zorg oplevert. In dit artikel deelt hij zijn ervaring.

Lees meer

Met de komst van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg ook wettelijke verplichting voor digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg!

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat verplichten dat zorgaanbieders digitaal patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. In dit artikel leest u meer over wat dat voor u als spoedzorgaanbieder betekent en hoe u zich kunt voorbereiden op deze wet.

Lees meer

Volg ons