Skip to the main content

 • Doet u mee aan nieuwe digitale gegevensuitwisselingen in de spoedzorgketen? Wij zoeken koplopers!

  Het programma Met spoed beschikbaar start nu met projecten waarin we digitale gegevensuitwisseling realiseren in de acute zorgketen en zoeken huisartsenpraktijken, huisartsenposten, Regionale ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen, die hieraan mee willen doen, samen met hun ketenpartners en ICT-leveranciers. Bent u een koploper? Meldt u zich dan bij ons aan! 

   

  Met spoed beschikbaar helpt zorgaanbieders met de versnelde implementatie van de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’. De Richtlijn omvat in totaal 22 uitwisselingen van gegevens tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute zorg.

  Zie ook de Factsheet koploperprojecten.

  Aan de slag

  Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. Het gaat om de volgende uitwisselingen:

  • Het verbeteren van de beschikbaarheid van gegevens van de huisarts, de huisartsenpost en de ambulancevoorzieningen bij de SEH.
  • De inzage in een samenvatting van de gegevens van de huisarts voor de ambulance.
  • De digitale overdracht van de huisartsenpost naar de meldkamer.
  • Rapportages van de SEH en ambulance richting de huisarts.

   

  Wat kunt u verwachten?

  Aanpak

  Samen met u, uw ketenpartners in uw regio en de betrokken ICT-leveranciers gaan we aan de slag. In een gezamenlijke startsessie maakt u afspraken over o.a. de ketenaanpak, planning, besturing en bemensing. Samen met de leveranciers vindt de technische voorbereiding plaats. De huidige en nieuwe werkprocessen in de keten worden in kaart gebracht en hieruit ontstaan de vervolgacties ter voorbereiding, zoals werkafspraken, functionele testen, communicatie, instructie en meer. Dit gebeurt onder begeleiding van een regionale projectleider met ondersteuning van een coördinator van het programma Met spoed beschikbaar. Gedurende het project, delen we de kennis en ervaringen van andere samenwerkingsverbanden in de regio of andere regio’s met u en uw ketenpartners om van elkaar te leren en zo efficiënt mogelijk het project uit te voeren.

  Looptijd en resultaatverwachting

  Houd u rekening met een looptijd van drie maanden, vanaf de start tot en met de implementatie. Het project is geslaagd wanneer de technische uitwisseling is gerealiseerd en wordt gebruikt in de praktijk.

  Financiële tegemoetkoming

  Als u deelneemt aan één of meerdere projecten waarin we nieuwe digitale gegevensuitwisselingen toetsen, ontvangt uw organisatie hiervoor een financiële tegemoetkoming. Deze bestaat uit drie onderdelen:

  1. vergoeding voor de zorgaanbieder voor deelname als koploper;
  2. vergoeding voor de ICT-leverancier voor deelname als koploper;
  3. vergoeding voor de inzet van een regionale projectleider.

  Voorwaarden

  Er gelden enkele voorwaarden om aan de projecten met nieuwe gegevensuitwisselingen deel te kunnen nemen, onder andere:

  • twee zorgaanbieders in de spoedzorgketen en twee ICT-leveranciers per uitwisseling;
  • de oplossing voor de gegevensuitwisseling is conform de Richtlijn en informatiestandaard acute zorg.

   

  Interesse?

  Wilt u aan de slag met nieuwe digitale gegevensuitwisselingen, met één of meer van de projecten? Of wilt u graag meer informatie of afstemming over hoe u het beste uw ketenzorgpartners kunt betrekken? Neemt u dan contact met ons op via info@metspoedbeschikbaar.nl.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!