Skip to the main content

Doet u mee aan nieuwe digitale gegevensuitwisselingen in de spoedzorgketen? Wij zoeken koplopers!

Het programma Met spoed beschikbaar start nu met projecten waarin we digitale gegevensuitwisseling realiseren in de acute zorgketen en zoeken huisartsenpraktijken, huisartsenposten, Regionale ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen, die hieraan mee willen doen, samen met hun ketenpartners en ICT-leveranciers. Bent u een koploper? Meldt u zich dan bij ons aan! 

 

Met spoed beschikbaar helpt zorgaanbieders met de versnelde implementatie van de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’. De Richtlijn omvat in totaal 22 uitwisselingen van gegevens tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute zorg.

Zie ook de Factsheet koploperprojecten.

Aan de slag

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. Het gaat om de volgende uitwisselingen:

  • Het verbeteren van de beschikbaarheid van gegevens van de huisarts, de huisartsenpost en de ambulancevoorzieningen bij de SEH.
  • De inzage in een samenvatting van de gegevens van de huisarts voor de ambulance.
  • De digitale overdracht van de huisartsenpost naar de meldkamer.
  • Rapportages van de SEH en ambulance richting de huisarts.

 

Wat kunt u verwachten?

Aanpak

Samen met u, uw ketenpartners in uw regio en de betrokken ICT-leveranciers gaan we aan de slag. In een gezamenlijke startsessie maakt u afspraken over o.a. de ketenaanpak, planning, besturing en bemensing. Samen met de leveranciers vindt de technische voorbereiding plaats. De huidige en nieuwe werkprocessen in de keten worden in kaart gebracht en hieruit ontstaan de vervolgacties ter voorbereiding, zoals werkafspraken, functionele testen, communicatie, instructie en meer. Dit gebeurt onder begeleiding van een regionale projectleider met ondersteuning van een coördinator van het programma Met spoed beschikbaar. Gedurende het project, delen we de kennis en ervaringen van andere samenwerkingsverbanden in de regio of andere regio’s met u en uw ketenpartners om van elkaar te leren en zo efficiënt mogelijk het project uit te voeren.

Looptijd en resultaatverwachting

Houd u rekening met een looptijd van drie maanden, vanaf de start tot en met de implementatie. Het project is geslaagd wanneer de technische uitwisseling is gerealiseerd en wordt gebruikt in de praktijk.

Financiële tegemoetkoming

Als u deelneemt aan één of meerdere projecten waarin we nieuwe digitale gegevensuitwisselingen toetsen, ontvangt uw organisatie hiervoor een financiële tegemoetkoming. Deze bestaat uit drie onderdelen:

  1. vergoeding voor de zorgaanbieder voor deelname als koploper;
  2. vergoeding voor de ICT-leverancier voor deelname als koploper;
  3. vergoeding voor de inzet van een regionale projectleider.

Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden om aan de projecten met nieuwe gegevensuitwisselingen deel te kunnen nemen, onder andere:

  • twee zorgaanbieders in de spoedzorgketen en twee ICT-leveranciers per uitwisseling;
  • de oplossing voor de gegevensuitwisseling is conform de Richtlijn en informatiestandaard acute zorg.

 

Interesse?

Wilt u aan de slag met nieuwe digitale gegevensuitwisselingen, met één of meer van de projecten? Of wilt u graag meer informatie of afstemming over hoe u het beste uw ketenzorgpartners kunt betrekken? Neemt u dan contact met ons op via info@metspoedbeschikbaar.nl.

Bekijk laatste

Nieuws

Sneller de juiste zorg voor patiënt dankzij digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar Geneeskundige Meldkamer ambulancezorg Haaglanden

Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn deze maand in productie gegaan met de digitale spoedmelding van de HAP naar de GnkM. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

Lees meer

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg gepubliceerd. Gert Koelewijn vertelt er meer over. ‘De meest recente uitbreiding van de Richtlijn  biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten’. Met de actualisaties en aanvullingen in de Richtlijn zijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

Lees meer

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne geneeskunde op de spoedeisende hulp bij het Reinier de Graaf Gasthuis) over de meerwaarde van digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer

Volg ons