Skip to the main content

 • Versnelde zorg voor spoedpatiënt door digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar meldkamer RAV Haaglanden

  Huisartsenpost (HAP) Westland en RAV Haaglanden zijn een samenwerking aangegaan om gebruik te maken van een digitale spoedmelding van de HAP naar de meldkamer. Door deze digitale spoedmelding hebben medewerkers van de meldkamer sneller inzicht in de aard van de spoedmelding om daarmee de juiste vervolgzorg te organiseren. ICT-leveranciers CompuGroup Medical en Topicus zijn verantwoordelijk voor de technische realisatie.

  De samenwerking tussen HAP Westland en RAV Haaglanden is het eerste koploperproject van het landelijke programma Met spoed beschikbaar waar een meldkamer van de ambulancezorg bij betrokken is. Deze koploperprojecten zijn projecten met regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders die, samen met hun ICT-leveranciers, de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg naar een hoger niveau willen tillen.

   

  Sneller de juiste vervolgzorg organiseren

  Met de digitale spoedverwijzing is de zorg rond de patiënt sneller georganiseerd, zoals uitgelegd door Enrico Heijmen, Coördinator Kwaliteit – & Informatiemanagement RAV Haaglanden: “We kijken hier erg uit naar de invoering van de digitale spoedmelding door de HAP naar onze meldkamer! Als we deze spoedmelding digitaal binnenkrijgen, hebben wij direct inzicht in alle relevante informatie over de patiënt in de acute situatie. Wat is er gebeurd en hoe is de patiënt er nu aan toe? Op die manier kunnen wij veel sneller en beter de vervolgzorg coördineren, zodat de patiënt bijvoorbeeld snel naar een ziekenhuis wordt gebracht waar een bepaald specialisme aanwezig is.”

   

  Geen dubbele administratie meer

  En niet alleen voor de patiënt levert de spoedmelding voordelen op.

  Mark van Lier, directeur HAP Westland voegt toe: “Dit is wat ons betreft een belangrijke stap in de digitalisering van de spoedzorg. Wij zijn dan ook blij met deze samenwerking met de meldkamer van RAV Haaglanden. Met de vernieuwde spoedmelding stuurt de HAP de gegevens van de patiënt  digitaal door. Deze gegevens zijn dan direct beschikbaar bij de meldkamer, waar dat voorheen opnieuw ingevoerd moest worden. Het geeft tijd- en kwaliteitswinst. Veel efficiënter dus!”

   De verwachting is dat de zorgaanbieders in het eerste kwartaal van 2022 de digitale spoedmelding in gebruik nemen.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!