Skip to the main content

 • Grijp uw kans en ontvang nog tot 1 juli ondersteuning bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg

  Het programma Met spoed beschikbaar is drie jaar geleden gestart om versnelling aan te brengen in de implementatie van digitale gegevensuitwisseling volgens de richtlijn acute zorg. In het kwaliteitskader spoedzorg, dat door alle betrokken partijen in de acute zorg is ondertekend, is benoemd dat alle zorgverleners in de acute zorg aan deze richtlijn moeten voldoen. De wettelijke implementatiedatum hiervan is 1 augustus 2023. Daarna hebben zorgverzekeraars en de inspectie een rol in het toezien op naleving van de richtlijn. 

   

  De ondersteuning van het programma ‘Met spoed beschikbaar’ stopt

  Vanaf 1 juli 2023 stopt het programma met het bieden van ondersteuning. Denk aan implementatieadvies; contacten met leveranciers; het aanbieden en uitbreiden van een toolkit met producten die iedere zorgaanbieder kan gebruiken om met de implementatie aan de slag te gaan en ook de ondersteuning en financiering van koplopertrajecten. Na 1 juli 2023 is het aan de zorgpartijen zelf om de implementatie van de gegevensuitwisseling volgens de richtlijn acute zorg vorm te geven. Een aantal ondersteunende activiteiten dat nu onder het programma wordt uitgevoerd, wordt overgenomen door de organisaties van Nictiz en VZVZ. Nictiz verzorgt onder andere de kwalificatie van zorginformatiesystemen (een toets of zij voldoen aan de landelijke informatiestandaard ) en levert een deel implementatie-advies, VZVZ levert implementatieondersteuning bij aansluitingen op het Landelijk Schakelpunt als landelijke infrastructuur 

   

  Lopende koplopertrajecten

  Op 1 juli zijn niet alle lopende koplopertrajecten afgerond. Om te voorkomen dat niet afgeronde koploperprojecten tussen wal en schip raken, nemen Nictiz en VZVZ vanaf 1 juli 2023 ook de begeleiding over van de koplopers die op dat moment nog bezig zijn met hun implementatieproject. Deze koplopers behouden dus hun begeleiding en financiering, ook na 1 juli. 

   

  U kunt nog profiteren van de ondersteuning van het programma!

  Omdat het programma nog tot 1 juli 2023 ondersteuning levert bij de implementatie van de richtlijn acute zorg kunt u nu nog uw kans grijpen om hier gebruik van te maken! Wilt u weten wat u nu kunt doen om op tijd de gegevensuitwisseling volgens de richtlijn op tijd geïmplementeerd te hebben? Reageer dan snel en stuur een mail aan info@metspoedbeschikbaar.nl. Wij nemen dan contact met u op.

   

  Alles op een rijtje tijdens het afsluitende symposium: save the date!

  In het kader van de afronding van het programma organiseren wij een symposium in de middag van dinsdag 4 juli 2023 in Utrecht. Op het symposium krijgt u de laatste stand van zaken van de implementatie van de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg te horen. Tevens is er veel gelegenheid om ervaringen uit de praktijk te horen en met elkaar in gesprek te gaan over verdere kansen en uitdagingen. Daarnaast laten we zien waar u vanaf dat moment terecht kunt voor ondersteuning. Zet dit symposium alvast in uw agenda!  

  Wilt u meer informatie ontvangen over het symposium of over het programma, stuur dan een mail naar info@metspoedbeschikbaar.nl, of schijf u in voor de nieuwsbrief https://metspoedbeschikbaar.nl/nieuwsbrief/ zodat u niets mist. 

   

  Meer informatie over het programma Met spoed beschikbaar 

  Het programma Met spoed beschikbaar is een samenwerking tussen een aantal koepels die in de spoedzorg actief zijn (NVZ, NFU, LHV, InEen, AZN) en de Patiëntenfederatie, Nictiz, VZVZ, VWS en ZN. Het programma Met spoed beschikbaar levert ondersteuning aan zorgpartijen die willen starten met de implementatie digitale uitwisseling volgens de richtlijn acute zorg. Deze ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit implementatieadvies, contacten met leveranciers, het aanbieden van een toolkit van producten die iedere zorgaanbieder kan gebruiken om met de implementatie aan de slag te gaan, contacten onderhouden met individuele zorgaanbieders om te helpen drempels voor implementatie weg te nemen en door ondersteuning en financiering van een koploperproject, projecten waarbij twee zorgaanbieders, hun leveranciers en een regionaal projectleider met elkaar een eerste implementatie van een nieuwe uitwisseling beproeven. 

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!