Skip to the main content

Grijp uw kans en ontvang nog tot 1 juli ondersteuning bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg

Het programma Met spoed beschikbaar is drie jaar geleden gestart om versnelling aan te brengen in de implementatie van digitale gegevensuitwisseling volgens de richtlijn acute zorg. In het kwaliteitskader spoedzorg, dat door alle betrokken partijen in de acute zorg is ondertekend, is benoemd dat alle zorgverleners in de acute zorg aan deze richtlijn moeten voldoen. De wettelijke implementatiedatum hiervan is 1 augustus 2023. Daarna hebben zorgverzekeraars en de inspectie een rol in het toezien op naleving van de richtlijn. 

 

De ondersteuning van het programma ‘Met spoed beschikbaar’ stopt

Vanaf 1 juli 2023 stopt het programma met het bieden van ondersteuning. Denk aan implementatieadvies; contacten met leveranciers; het aanbieden en uitbreiden van een toolkit met producten die iedere zorgaanbieder kan gebruiken om met de implementatie aan de slag te gaan en ook de ondersteuning en financiering van koplopertrajecten. Na 1 juli 2023 is het aan de zorgpartijen zelf om de implementatie van de gegevensuitwisseling volgens de richtlijn acute zorg vorm te geven. Een aantal ondersteunende activiteiten dat nu onder het programma wordt uitgevoerd, wordt overgenomen door de organisaties van Nictiz en VZVZ. Nictiz verzorgt onder andere de kwalificatie van zorginformatiesystemen (een toets of zij voldoen aan de landelijke informatiestandaard ) en levert een deel implementatie-advies, VZVZ levert implementatieondersteuning bij aansluitingen op het Landelijk Schakelpunt als landelijke infrastructuur 

 

Lopende koplopertrajecten

Op 1 juli zijn niet alle lopende koplopertrajecten afgerond. Om te voorkomen dat niet afgeronde koploperprojecten tussen wal en schip raken, nemen Nictiz en VZVZ vanaf 1 juli 2023 ook de begeleiding over van de koplopers die op dat moment nog bezig zijn met hun implementatieproject. Deze koplopers behouden dus hun begeleiding en financiering, ook na 1 juli. 

 

U kunt nog profiteren van de ondersteuning van het programma!

Omdat het programma nog tot 1 juli 2023 ondersteuning levert bij de implementatie van de richtlijn acute zorg en er nu nog ruimte is voor koploperprojecten, kunt u nu nog uw kans grijpen om hier gebruik van te maken! Wilt u weten wat u nu kunt doen om op tijd de gegevensuitwisseling volgens de richtlijn op tijd geïmplementeerd te hebben? Reageer dan snel en stuur een mail aan info@metspoedbeschikbaar.nl. Wij nemen dan contact met u op.

 

Alles op een rijtje tijdens het afsluitende symposium: save the date!

In het kader van de afronding van het programma organiseren wij een symposium in de middag van dinsdag 4 juli 2023 in Utrecht. Op het symposium krijgt u de laatste stand van zaken van de implementatie van de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg te horen. Tevens is er veel gelegenheid om ervaringen uit de praktijk te horen en met elkaar in gesprek te gaan over verdere kansen en uitdagingen. Daarnaast laten we zien waar u vanaf dat moment terecht kunt voor ondersteuning. Zet dit symposium alvast in uw agenda!  

Wilt u meer informatie ontvangen over het symposium of over het programma, stuur dan een mail naar info@metspoedbeschikbaar.nl, of schijf u in voor de nieuwsbrief https://metspoedbeschikbaar.nl/nieuwsbrief/ zodat u niets mist. 

 

Meer informatie over het programma Met spoed beschikbaar 

Het programma Met spoed beschikbaar is een samenwerking tussen een aantal koepels die in de spoedzorg actief zijn (NVZ, NFU, LHV, InEen, AZN) en de Patiëntenfederatie, Nictiz, VZVZ, VWS en ZN. Het programma Met spoed beschikbaar levert ondersteuning aan zorgpartijen die willen starten met de implementatie digitale uitwisseling volgens de richtlijn acute zorg. Deze ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit implementatieadvies, contacten met leveranciers, het aanbieden van een toolkit van producten die iedere zorgaanbieder kan gebruiken om met de implementatie aan de slag te gaan, contacten onderhouden met individuele zorgaanbieders om te helpen drempels voor implementatie weg te nemen en door ondersteuning en financiering van een koploperproject, projecten waarbij twee zorgaanbieders, hun leveranciers en een regionaal projectleider met elkaar een eerste implementatie van een nieuwe uitwisseling beproeven. 

Bekijk laatste

Nieuws

Sneller de juiste zorg voor patiënt dankzij digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar Geneeskundige Meldkamer ambulancezorg Haaglanden

Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn deze maand in productie gegaan met de digitale spoedmelding van de HAP naar de GnkM. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

Lees meer

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg gepubliceerd. Gert Koelewijn vertelt er meer over. ‘De meest recente uitbreiding van de Richtlijn  biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten’. Met de actualisaties en aanvullingen in de Richtlijn zijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

Lees meer

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne geneeskunde op de spoedeisende hulp bij het Reinier de Graaf Gasthuis) over de meerwaarde van digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer

Volg ons