Skip to the main content

Amigo! – Eerste hulp bij digitale informatie-uitwisseling

Implementatietool Amigo! van Nictiz ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling. De primeur is voor de acute zorg met de  uitwisseling van de overdrachtsberichten van de ambulance naar de SEH.

 

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling realiseren binnen je zorginstelling, hoe doet u dat en waar begint u? De nieuwe online implementatietool Amigo! van Nictiz helpt zorgaanbieders met deze vragen. Aan de hand van het interoperabiliteitsmodel geeft Amigo! tips voor het implementeren van informatiestandaarden.

Hoe het werkt

Handelingen die nodig zijn bij het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, worden in de tool stapsgewijs aangeboden. Alles wat informatie-uitwisseling in de zorgorganisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur wordt meegenomen in het stappenplan. Een zorgaanbieder kan met deze acties een plan van aanpak maken dat past binnen zijn zorgorganisatie. Zo helpt Amigo! zorgaanbieders met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

Drie fasen – eerst de acute zorg

Amigo! wordt in drie fasen opgeleverd. Als eerste voor de acute zorg: voor het uitwisselen van overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH). In de tweede fase volgen de overige 18 overdrachtsberichten van de Acute Zorg, zoals de verwijzing van huisartsenpost naar SEH. In de derde en laatste fase zullen ook andere zorgdomeinen in Amigo! worden opgenomen. De meerjarenagenda Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van VWS wordt hierbij als uitgangspunt genomen.

De Informatiestandaarden

Voor goede informatie-uitwisseling in alle zorgsectoren zijn informatiestandaarden onmisbaar. Naast het ontwikkelen en beheren van informatiestandaarden, voelt Nictiz zich ook verantwoordelijk voor een juiste toepassing en implementatie daarvan. Met de tool Amigo! wordt op dat vlak nu nog meer ondersteuning geboden.

Bekijk laatste

Nieuws

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van de digitale berichten uit de richtlijn Acute Zorg? Bekijk de laatste status van ICT-validaties en de combinaties die in de praktijk beproefd worden!

Lees meer

Meldkamercentralisten en HAP-triagisten gezocht die willen meedenken over de verwijzing van MKA naar HAP

Wilt u als triagist op de huisartsenpost of centralist op de meldkamer uw ervaringen en wensen delen over de verwijzing van de meldkamer naar de huisartsenpost? Denk dan met ons mee, zodat deze uitwisseling straks gaat zorgen voor een snellere en soepelere overdracht van patiënten.

Lees meer

Mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De ambulancesector is nu klaar voor gebruik van nieuwe (versie 2.4.0) berichten.

Lees meer

Volg ons