Skip to the main content

Agendeer implementatie richtlijn Gegevensuitwisseling spoedzorgketen nu voor uw jaarplannen en begrotingen voor 2023

Bij u, uw ketenpartners en bij uw ICT-leveranciers breekt de periode aan van jaarplannen en begrotingen. Om digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen succesvol te kunnen implementeren in het komende jaar, is het belangrijk dat u dit agendeert in uw jaarplan en begroting voor 2023.

Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ per september 2023

Deze richtlijn maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, waarover afspraken zijn gemaakt om deze uiterlijk augustus 2023 te gebruiken in de zorgpraktijk. In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. Dit zorgt voor betere gezondheidsuitkomsten, een efficiënter zorgproces en kwalitatief betere zorg. Om de richtlijn te implementeren in 2023 is het belangrijk om hiermee in uw plannen en begroting rekening te houden.

Wat kunt u nu al doen?

In de spoedzorg zijn 22 informatie-uitwisselingen gedefinieerd tussen de verschillende ketenpartners. Het opzetten van een digitale uitwisseling van gegevens is een samenspel van meerdere actoren. Neem in uw begroting voldoende resources op om dat te ondersteunen. Denk aan een projectleider, manager HAP, manager SEH of uw ambulance contactpersoon. Daarnaast vraagt digitaal uitwisselen van gegevens ook aanpassingen van het werkproces. Daar kunt u nu al mee aan de slag door met uw ketenpartners om tafel te gaan en werkprocessen door te spreken en nieuwe afspraken te maken. Tevens kunt u nu al onderzoeken met welke infrastructuur en leverancier u wilt gaan werken om spoedzorgberichten uit te wisselen. Per leverancier kunnen kosten en doorlooptijden variëren, vraag daarom snel een offerte aan bij uw leverancier.

Hulpmiddelen & checklists programma Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Het programma heeft een faciliterende en verbindende rol tussen onder andere zorgaanbieders, regionale organisaties en ICT-leveranciers waarbij het zorgproces altijd leidend is. Het programma kan u helpen bij de implementatie van de richtlijn bij uw organisatie. Kijk voor meer informatie op www.metspoedbeschikbaar.nl, of stel ons een vraag via info@metspoedbeschikbaar.nl.

Bekijk laatste

Nieuws

Sneller de juiste zorg voor patiënt dankzij digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar Geneeskundige Meldkamer ambulancezorg Haaglanden

Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn deze maand in productie gegaan met de digitale spoedmelding van de HAP naar de GnkM. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

Lees meer

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg gepubliceerd. Gert Koelewijn vertelt er meer over. ‘De meest recente uitbreiding van de Richtlijn  biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten’. Met de actualisaties en aanvullingen in de Richtlijn zijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

Lees meer

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne geneeskunde op de spoedeisende hulp bij het Reinier de Graaf Gasthuis) over de meerwaarde van digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer

Volg ons