Skip to the main content

 • Agendeer implementatie richtlijn Gegevensuitwisseling spoedzorgketen nu voor uw jaarplannen en begrotingen voor 2023

  Bij u, uw ketenpartners en bij uw ICT-leveranciers breekt de periode aan van jaarplannen en begrotingen. Om digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen succesvol te kunnen implementeren in het komende jaar, is het belangrijk dat u dit agendeert in uw jaarplan en begroting voor 2023.

  Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ per september 2023

  Deze richtlijn maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, waarover afspraken zijn gemaakt om deze uiterlijk augustus 2023 te gebruiken in de zorgpraktijk. In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. Dit zorgt voor betere gezondheidsuitkomsten, een efficiënter zorgproces en kwalitatief betere zorg. Om de richtlijn te implementeren in 2023 is het belangrijk om hiermee in uw plannen en begroting rekening te houden.

  Wat kunt u nu al doen?

  In de spoedzorg zijn 22 informatie-uitwisselingen gedefinieerd tussen de verschillende ketenpartners. Het opzetten van een digitale uitwisseling van gegevens is een samenspel van meerdere actoren. Neem in uw begroting voldoende resources op om dat te ondersteunen. Denk aan een projectleider, manager HAP, manager SEH of uw ambulance contactpersoon. Daarnaast vraagt digitaal uitwisselen van gegevens ook aanpassingen van het werkproces. Daar kunt u nu al mee aan de slag door met uw ketenpartners om tafel te gaan en werkprocessen door te spreken en nieuwe afspraken te maken. Tevens kunt u nu al onderzoeken met welke infrastructuur en leverancier u wilt gaan werken om spoedzorgberichten uit te wisselen. Per leverancier kunnen kosten en doorlooptijden variëren, vraag daarom snel een offerte aan bij uw leverancier.

  Hulpmiddelen & checklists programma Met spoed beschikbaar

  Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Het programma heeft een faciliterende en verbindende rol tussen onder andere zorgaanbieders, regionale organisaties en ICT-leveranciers waarbij het zorgproces altijd leidend is. Het programma kan u helpen bij de implementatie van de richtlijn bij uw organisatie. Kijk voor meer informatie op www.metspoedbeschikbaar.nl, of stel ons een vraag via info@metspoedbeschikbaar.nl.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!