Skip to the main content

Agendeer implementatie richtlijn Gegevensuitwisseling spoedzorgketen nu voor uw jaarplannen en begrotingen voor 2023

Bij u, uw ketenpartners en bij uw ICT-leveranciers breekt de periode aan van jaarplannen en begrotingen. Om digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen succesvol te kunnen implementeren in het komende jaar, is het belangrijk dat u dit agendeert in uw jaarplan en begroting voor 2023.

Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ per september 2023

Deze richtlijn maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, waarover afspraken zijn gemaakt om deze uiterlijk augustus 2023 te gebruiken in de zorgpraktijk. In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. Dit zorgt voor betere gezondheidsuitkomsten, een efficiënter zorgproces en kwalitatief betere zorg. Om de richtlijn te implementeren in 2023 is het belangrijk om hiermee in uw plannen en begroting rekening te houden.

Wat kunt u nu al doen?

In de spoedzorg zijn 22 informatie-uitwisselingen gedefinieerd tussen de verschillende ketenpartners. Het opzetten van een digitale uitwisseling van gegevens is een samenspel van meerdere actoren. Neem in uw begroting voldoende resources op om dat te ondersteunen. Denk aan een projectleider, manager HAP, manager SEH of uw ambulance contactpersoon. Daarnaast vraagt digitaal uitwisselen van gegevens ook aanpassingen van het werkproces. Daar kunt u nu al mee aan de slag door met uw ketenpartners om tafel te gaan en werkprocessen door te spreken en nieuwe afspraken te maken. Tevens kunt u nu al onderzoeken met welke infrastructuur en leverancier u wilt gaan werken om spoedzorgberichten uit te wisselen. Per leverancier kunnen kosten en doorlooptijden variëren, vraag daarom snel een offerte aan bij uw leverancier.

Hulpmiddelen & checklists programma Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Het programma heeft een faciliterende en verbindende rol tussen onder andere zorgaanbieders, regionale organisaties en ICT-leveranciers waarbij het zorgproces altijd leidend is. Het programma kan u helpen bij de implementatie van de richtlijn bij uw organisatie. Kijk voor meer informatie op www.metspoedbeschikbaar.nl, of stel ons een vraag via info@metspoedbeschikbaar.nl.

Bekijk laatste

Nieuws

Praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH

In het Vakblad V&VN Ambulancezorg van juni 2022 is een artikel gepubliceerd met praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH.

Lees meer

Koplopers gezocht voor verbeterde rapportages van SEH en ambulance naar huisarts

Wilt u als huisarts beter gestructureerde digitale rapportages ontvangen over verleende spoedzorg aan uw patiënten door de ambulance en de spoedeisende hulp? Rapportages die automatisch aan uw patiëntendossiers gekoppeld kunnen worden? Dan zoeken wij u om als koploper aan de slag te gaan met deze gegevensuitwisseling! Deze verbeterde gegevensuitwisselingen leveren grote voordelen op voor huisartsen en hun patiënten.

Lees meer

Update brede uitrol ROAZ Zuidwest-Nederland

De regio Zuidwest-Nederland startte april vorig jaar voortvarend met een eerste koploperproject om de digitale gegevensuitwisseling tussen de Ambulance Rotterdam-Rijnmond en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC te verbeteren. Inmiddels wordt deze uitwisseling in de gehele regio breed uitgerold, net als de digitale gegevensuitwisseling tussen de huisartsenposten (HAP) en de afdelingen SEH. Het ROAZ Traumacentrum Zuidwest-Nederland heeft de ambitie om deze twee berichten nog dit jaar zoveel als mogelijk live te hebben voor alle betrokken zorgaanbieders.

Lees meer

Volg ons