Skip to the main content

Agendeer implementatie richtlijn Gegevensuitwisseling spoedzorgketen nu voor uw jaarplannen en begrotingen voor 2023

Bij u, uw ketenpartners en bij uw ICT-leveranciers breekt de periode aan van jaarplannen en begrotingen. Om digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen succesvol te kunnen implementeren in het komende jaar, is het belangrijk dat u dit agendeert in uw jaarplan en begroting voor 2023.

Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ per september 2023

Deze richtlijn maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, waarover afspraken zijn gemaakt om deze uiterlijk augustus 2023 te gebruiken in de zorgpraktijk. In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. Dit zorgt voor betere gezondheidsuitkomsten, een efficiënter zorgproces en kwalitatief betere zorg. Om de richtlijn te implementeren in 2023 is het belangrijk om hiermee in uw plannen en begroting rekening te houden.

Wat kunt u nu al doen?

In de spoedzorg zijn 22 informatie-uitwisselingen gedefinieerd tussen de verschillende ketenpartners. Het opzetten van een digitale uitwisseling van gegevens is een samenspel van meerdere actoren. Neem in uw begroting voldoende resources op om dat te ondersteunen. Denk aan een projectleider, manager HAP, manager SEH of uw ambulance contactpersoon. Daarnaast vraagt digitaal uitwisselen van gegevens ook aanpassingen van het werkproces. Daar kunt u nu al mee aan de slag door met uw ketenpartners om tafel te gaan en werkprocessen door te spreken en nieuwe afspraken te maken. Tevens kunt u nu al onderzoeken met welke infrastructuur en leverancier u wilt gaan werken om spoedzorgberichten uit te wisselen. Per leverancier kunnen kosten en doorlooptijden variëren, vraag daarom snel een offerte aan bij uw leverancier.

Hulpmiddelen & checklists programma Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Het programma heeft een faciliterende en verbindende rol tussen onder andere zorgaanbieders, regionale organisaties en ICT-leveranciers waarbij het zorgproces altijd leidend is. Het programma kan u helpen bij de implementatie van de richtlijn bij uw organisatie. Kijk voor meer informatie op www.metspoedbeschikbaar.nl, of stel ons een vraag via info@metspoedbeschikbaar.nl.

Bekijk laatste

Nieuws

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van de digitale berichten uit de richtlijn Acute Zorg? Bekijk de laatste status van ICT-validaties en de combinaties die in de praktijk beproefd worden!

Lees meer

Meldkamercentralisten en HAP-triagisten gezocht die willen meedenken over de verwijzing van MKA naar HAP

Wilt u als triagist op de huisartsenpost of centralist op de meldkamer uw ervaringen en wensen delen over de verwijzing van de meldkamer naar de huisartsenpost? Denk dan met ons mee, zodat deze uitwisseling straks gaat zorgen voor een snellere en soepelere overdracht van patiënten.

Lees meer

Mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De ambulancesector is nu klaar voor gebruik van nieuwe (versie 2.4.0) berichten.

Lees meer

Volg ons