Patient journey Gina

Deze patient journey beschrijft het verhaal van Gina Claes en hoe ze door verschillende disciplines binnen het acute zorgtraject geholpen en verwezen wordt. Het verhaal geeft inzicht in de gegevens die tijdens haar acute zorgtraject van belang zijn om over te dragen, zodat Gina zo snel mogelijk de juiste zorg kan krijgen en dubbele uitvraag voorkomen wordt.

Bekijk Gina's patient journey

Factsheet Amigo!

Amigo! is de online tool van Nictiz dat u ondersteunt in de te nemen stappen om de informatiestandaard Acute Zorg te implementeren. Deze factsheet laat u zien wat u in Amigo! kunt vinden aan informatie.

Ga naar de factsheet

Template monitoring (Excel)

Na de implementatie van gegevensuitwisseling is het belangrijk om te monitoren of de gegevensuitwisseling blijft werken zoals bedoeld is. De monitoring checkvragen helpen jou om het effect van de gegevensuitwisseling te controleren en eventuele blokkades tijdig te signaleren.

Download het template

Factsheet Met spoed beschikbaar

In de factsheet Met spoed beschikbaar leest u algemene informatie over Met spoed beschikbaar, zoals de aanleiding van het programma, de doelstellingen en uitgangspunten van de aanpak. Tevens leest u meer over de betrokken organisaties, de programma organisatie en contactinformatie.

Download de factsheet

Stappenplan ambulanceberichten

In dit stappenplan kunt lezen welke stappen u dient te nemen om de vernieuwde ambulanceberichten te implementeren.

Download het stappenplan

Beschrijving aanpak testen

Start u binnenkort met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen? Dan is het belangrijk om deze digitale gegevensuitwisseling uitvoerig te testen. In deze aanpak kunt u lezen welke soorten testen u kunt uitvoeren in het implementatietraject.

Download de testaanpak

Communicatie tips (intern & extern)

Goede ketencommunicatie is belangrijk, voor zowel interne als externe doelgroepen.
Hoe je medewerkers kunt informeren en betrekken bij de impact en de afstemming met betrokken ketenpartners als leveranciers wordt in dit document toegelicht.

Download de tips