Skip to the main content

Spoedpatiënt profiteert van slimmere samenwerking Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en Noordwest Ziekenhuisgroep

Patiënten die via Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland naar de spoedeisende hulp (SEH) van Noordwest Ziekenhuisgroep worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad. Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp digitaal plaats. Dit beperkt administratieve handelingen en komt de snelheid ten goede, wat in de spoedzorg van groot belang is. De samenwerking is onderdeel van de realisatie van het spoedplein op Noordwest locatie Den Helder, waarbij de huisartsenpost en SEH volledig zijn geïntegreerd. 

Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) en Noordwest Ziekenhuisgroep werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers HealthConnected en ChipSoft aan de realisatie van de digitale verwijzing van patiënten. Begin dit jaar gingen de organisaties als koploperproject aan de slag in het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen.

Tarno Kramer, SEH-verpleegkundige bij Noordwest: “De verwijsbrief van de huisartsenpost komt meteen na verzending digitaal bij ons binnen. Na controle op het BSN van de patiënt, wordt de informatie automatisch aan ons patiëntendossier gekoppeld. Het is prettig dat we hierdoor veel minder administratieve handelingen hebben, maar het belangrijkste is dat de patiënt sneller de juiste zorg kan krijgen. Het is een mooie eerste stap in de realisatie van het spoedplein dat volgend jaar open gaat.”

Gerda Vietje, triagist bij HKN voegt toe: “Dankzij de nieuwe digitale verwijzing hoeft de patiënt zelf geen papieren verwijzing meer mee te nemen vanuit onze huisartsenposten naar de spoedeisende hulp. We zijn blij om op deze manier bij te dragen aan een soepeler zorgproces rond de patiënt.”

Spoedplein

Het spoedplein op Noordwest locatie Den Helder is een samenwerking tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN). De ambitie is een geïntegreerde aanpak van de spoedzorg waarbij de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. Eerder opende Noordwest in dit kader de afdeling acute zorg, met onder andere de spoedeisende hulp, observatorium en medium care. Naar verwachting is in 2023 het gehele spoedplein gereed. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door VGZ en Zilveren Kruis.

Programma ‘Met spoed beschikbaar’

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz.

Bekijk laatste

Nieuws

Agendeer implementatie richtlijn Gegevensuitwisseling spoedzorgketen nu voor uw jaarplannen en begrotingen voor 2023

Bij u, uw ketenpartners en bij uw ICT-leveranciers breekt de periode aan van jaarplannen en begrotingen aan. Om digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen succesvol te kunnen implementeren in het komende jaar, is het belangrijk dat u dit agendeert in uw jaarplan en begroting voor 2023.

Lees meer

Praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH

In het Vakblad V&VN Ambulancezorg van juni 2022 is een artikel gepubliceerd met praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH.

Lees meer

Koplopers gezocht voor verbeterde rapportages van SEH en ambulance naar huisarts

Wilt u als huisarts beter gestructureerde digitale rapportages ontvangen over verleende spoedzorg aan uw patiënten door de ambulance en de spoedeisende hulp? Rapportages die automatisch aan uw patiëntendossiers gekoppeld kunnen worden? Dan zoeken wij u om als koploper aan de slag te gaan met deze gegevensuitwisseling! Deze verbeterde gegevensuitwisselingen leveren grote voordelen op voor huisartsen en hun patiënten.

Lees meer

Volg ons