Ik wil geen koploper zijn, maar wel snel aan de slag gaan. Wat moet ik daarvoor doen?

Neem voor vragen contact op met metspoedbeschikbaar@ictu.nl.

Wat gebeurt er als de koploperprojecten zijn afgerond?

Wanneer de koploperprojecten positief zijn afgerond, dan worden de ervaringen met het gebruik van de informatie in de praktijk en de gebruikte systemen

Lees meer

Hoe kan ik mij aanmelden voor de koploperprojecten?

Voor aanmelding of meer informatie, kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer is het koploperproject geslaagd?

Het project is geslaagd wanneer de uitwisseling van informatie het spoedzorgproces in de praktijk van SEH, RAV, Huisartsenpost en/of huisarts goed ondersteunt. 

Wat houdt de rol van regionale projectleider in?

Op het moment dat u met één of meer van uw regionale ketenpartners en uw ICT-leveranciers wilt meedoen, dient u als regionaal initiatief hier zelf een projectleider voor aan te wijzen. Voor deze rol ontvangt u vanuit het programma een financiële vergoeding. De verantwoordelijkheden van de regionale projectleider zijn het regelen en coördineren van alle activiteiten die plaatsvinden om tot digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te komen. De regionale projectleider zorgt er onder meer voor, dat:  de huidige en

Lees meer

Is er een financiële vergoeding beschikbaar voor koplopers?

Ja, de vergoeding voor de koploperprojecten is drieledig:  een vergoeding voor de zorgaanbieder voor deelname als koploper;   een vergoeding voor de ICT-leverancier voor deelname als koploper;   een vergoeding voor de inzet van een regionale projectleider.  

Hoe kan ik mij als zorgaanbieder voorbereiden om aan de slag te gaan?

Er is een aantal zaken waaraan u kunt denken ter voorbereiding.   Zoek de samenwerking met een ketenpartner met wie u samen aan de slag gaat. Bestuurlijk commitment is hierbij belangrijk!  Bekijk de zorgprocessen die u nu

Lees meer

Aan welke eisen en criteria moet ik voldoen om als koploper aan de slag te gaan?

Om als koploper aan de slag te gaan, dient u onder meer aan de volgende voorwaarden te voldoen:  U dient minimaal met twee zorgaanbieders in de acute zorgketen en twee ICT-leveranciers deel te nemen. Er is bestuurlijk commitment voor deze implementatie bij

Lees meer

Komen andere digitale gegevensuitwisselingen ook nog aan bod?

Jazeker! Er zijn meer digitale gegevensuitwisselingen die we momenteel aan het onderzoeken zijn om als koploperproject aan te bieden. Dit zijn uitwisselingen, waarbij de techniek wat complexer ligt, er een afhankelijkheid is van patiënttoestemming of waarvan nog een nadere analyse van het zorgproces nodig is. Houd onze communicatie hierover in de gaten.