Skip to the main content
Voor ICT-leveranciers

Digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door betere gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor zij de patiënt sneller de juiste zorg kunnen bieden.

De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders hebben afgesproken in het Kwaliteitskader Spoedzorg dat de gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. De situatie is urgent, verbetering is snel nodig.

Versnelde implementatie van de Richtlijn

In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. Nog niet al die informatie wordt momenteel digitaal met elkaar uitgewisseld. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de Richtlijn versneld te implementeren. Het doel is dat het merendeel van de zorgaanbieders eind 2021 gegevens digitaal moet kunnen uitwisselen, waarbij we een aantal leidende principes voor de oplossingen hanteren.

 

Met elkaar aan de slag

Voor een goede gegevensuitwisseling is het van belang dat zorgaanbieders en de leveranciers van de informatiesystemen goed samenwerken. Het programma Met spoed beschikbaar faciliteert dit en is hier een verbindende factor in. Uw betrokkenheid en inzet is essentieel. We stimuleren u daarom om aan de slag te gaan met de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. De focus ligt daarbij op het faciliteren van de praktische uitvoering. De informatiestandaard is al grotendeels ontwikkeld en de te implementeren usecases zijn beschreven in de Richtlijn. We moeten met elkaar aan de slag.

We faciliteren u hierbij op verschillende manieren:

  • in kaart brengen wat de behoefte is van de zorgaanbieders;
  • verbinding leggen  tussen u en de andere ketenpartijen;
  • in kaart brengen welke technische oplossingen reeds bestaan en denken mee in prioritering en randvoorwaarden;
  • ondersteuning bij de implementatie van de informatiestandaard;
  • ondersteuning bij het kwalificeren, accepteren en ketentesten van uw zorgtoepassing;
  • ondersteuning bij het ketentesten met ketenpartijen en het afstemmen en monitoren van de eventuele issues;
  • ondersteuning voor u, uw klant en de andere ketenpartijen bij het organiseren van een koploperproject.
  • u kunt in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.
Oproep!

Coalities gezocht voor koploperprojecten

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. We zoeken nu coalities van zorgaanbieders in de acute zorgketen met hun ICT-leveranciers om als koplopers aan de slag te gaan. U leest er in deze factsheet meer over.

Meer informatie?

Wilt u met meer informatie over hoe u als leverancier kunt bijdragen aan digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg? Wilt u u met zorgaanbieders als koploper aan de slag om nieuwe digitale gegevensuitwisselingen te realiseren?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

Nieuws

Van toiletpapier naar digitaal papier is een kwestie van doen

12 december 2022
In gesprek met David Baden - Spoedeisendehulparts, voorzitter van de Nederlandse Vereniging...
Nieuws

Huisartsen, praktijkmanagers, SEH-medewerkers en medewerkers van de RAV gezocht die meedenken over de rapportages verleende zorg van de huisartsenpost aan de huisarts

11 december 2022
Wilt u als huisarts, praktijkmanager, SEH-medewerker of medewerker van de RAV uw...
Nieuws

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

6 december 2022
Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van...

Volg ons