Skip to the main content

 • Update koploperproject Rotterdam-Rijnmond

  Koplopertraject Rotterdam-Rijnmond volop in gang

  De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC hebben na een vliegende start grote stappen gezet binnen het koplopertraject in de regio Rotterdam-Rijnmond. De betrokken partijen zijn hard met elkaar aan de slag gegaan in werksessies om de onderlinge digitale gegevensuitwisseling te verbeteren.

   

  Grote betrokkenheid bij werksessies

  Ondanks de enorme druk op de zorg, bestaat er grote betrokkenheid vanuit alle ziekenhuizen en de RAV om deel te nemen aan de verschillende werkgroepsessies. Tijdens de werkgroepsessies ‘zorgprocessen & werkafspraken’ leverden alle zorgaanbieders actief input om het huidige werkproces van de gegevensuitwisseling in kaart te brengen. In een volgende gebruikerssessie gaven de twee betrokken ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus een uitgebreide demonstratie van de beoogde inrichting. Dit diende als basis voor de eerste aanzet naar het vormgeven van het toekomstige werkproces rondom de vernieuwde berichtuitwisseling tussen ambulance en SEH. De verbetering houdt in dat er gestructureerd meer informatie vanuit de ambulance digitaal verstuurd naar de SEH, waardoor de zorgverleners zich nog beter kunnen voorbereiden op de patiënt.
  Ook werd er gefocust op de onderlinge werkafspraken tussen de zorgaanbieders. Hierbij waren niet alleen de koplopers betrokken, maar ook andere zorgaanbieders die binnen ROAZ Zuidwest-Nederland vallen. Het gaat er in de werkafspraken om welke gegevens de ambulancezorgprofessionals in welke situaties moeten versturen. Omdat het zorgproces leidend is en blijft in de verbetering van de digitale gegevensuitwisseling, worden zorgprofessionals actief betrokken bij deze ontwerpsessies met de leveranciers.

   

  Verdere verdieping werkafspraken

  In de komende weken gaan de betrokken partijen nog dieper in op de werkafspraken die nodig zijn voor de nieuwe werkwijze in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zo worden alle zorgprofessionals zo goed mogelijk voorbereid op de start van de uitwisseling in een pilotsetting over enkele maanden. We houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!