Hoe verhoudt deze gegevensuitwisseling zich met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)?

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van de wet. In de KNMG-richtlijn Omgaan met medische

Lees meer

Hoe verhoudt Met spoed beschikbaar zich tot de ontwikkeling van Zorgcoördinatiecentra?

Met spoed beschikbaar richt zich op de versnelde implementatie van de Richtlijn. In deze Richtlijn is ook de uitwisseling van gegevens tussen meldkamer en huisartsenpost opgenomen. Met spoed beschikbaar kan

Lees meer

Hoe is de toestemming voor digitale gegevensuitwisseling geregeld?

Toestemming voor het opvragen van de professionele samenvatting van de huisarts voor spoedzorg op de huisartsenpost is in veel gevallen al door de patiënt

Lees meer

Hoe borgt het programma dat de technische oplossingen op de behoefte van de zorg en het zorgproces aansluiten?

Een belangrijk uitgangspunt in de aanpak van het programma, is dat de zorg leidend is. We zoeken aansluiting

Lees meer

Waarom zijn het medicatieproces en de apothekers geen onderdeel van het programma?

Het beschikbaar hebben van medicatiegegevens bij de HAP, SEH, Ambulance of Meldkamer kan inderdaad ook heel belangrijk

Lees meer

Welke zorgaanbieders vallen onder het programma?

Het programma ondersteunt zorgverleners van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ambulancevoorzieningen en afdelingen Spoedeisende hulp.

Welke digitale gegevensuitwisselingen vallen onder het programma?

Het gaat om de gegevensuitwisselingen tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancevoorziening en afdeling Spoedeisende hulp, zoals beschreven in de

Lees meer

Voor welke zorgprocessen is het programma bedoeld?

Met spoed beschikbaar richt zich op het ondersteunen van de zorgprocessen in de acute zorgketen met digitale gegevensuitwisseling. Het gaat hierbij om gegevensuitwisselingen tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancevoorziening en afdeling Spoedeisende

Lees meer

Wat is de aanleiding van dit programma?

Afspraken in de spoedzorgketen De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders hebben afgesproken dat de gegevensuitwisseling

Lees meer