Onze SEH ontvangt al berichten van de ambulance. Wat moet ik doen als ziekenhuis om de vernieuwde ambulanceberichten te kunnen ontvangen?

In dit stappenplan kunt lezen welke stappen u dient te nemen om de vernieuwde ambulanceberichten te implementeren.

Waar vind ik meer informatie over de LSDV 2.4.0 aansluiting?

Wanneer u met de vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp aan de slag wilt (bericht 8,

Lees meer

Welke eisen stelt het programma aan de oplossing voor de digitale gegevensuitwisselingen?

De ziekenhuizen, RAV’s, huisartsenposten en huisartsen bepalen zelf welke technische oplossing zij willen gebruiken. Meestal bestaat die oplossing uit een applicatie

Lees meer

Waar kan ik terecht met vragen over de Informatiestandaard Acute Zorg? 

De informatiestandaard is ontwikkeld door en in beheer van Nictiz. Hier leest u er meer over en vindt u contactinformatie. 

Waar kan ik terecht met vragen over het UZI-middelen, het LSP of ondersteuning bij implementatie hiervan?

VZVZ is verantwoordelijk voor de UZI-middelen en het LSP. Hier leest u er meer over en vindt u contactinformatie. 

Hoe kan ik mijn applicatie laten valideren op correcte implementatie van de Informatiestandaard?

Eerst dient u applicatie te worden gekwalificeerd. Nictiz verzorgt de kwalificatie. Hier leest u er meer informatie over en vindt u contactinformatie. Nadat uw applicatie door Nictiz is gekwalificeerd, moet deze door VZVZ worden geaccepteerd indien gekozen is voor het LSP als infrastructuur. In het proces van

Lees meer