Skip to the main content

 • Koploperprojecten voor ziekenhuizen met een SEH

  Wij zoeken koplopers voor de volgende uitwisselingen:

   

  • Het opvragen van de Professionale Samenvatting (PS) van de Huisarts op de SEH, waardoor SEH-artsen en -verpleegkundigen beschikken over relevante medische informatie over de patiënt.

  Momenteel loopt er een koploperproject bij huisartsencoöperatie Slochterkring en de SEH’s van het Martini Ziekenhuis en Ommelander Ziekenhuis Groningen met leveranciers Promedico VDF en ihomer. We zoeken coalities van huisartspraktijken en ziekenhuizen met een afdeling SEH met andere leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

   

  • De informatie-overdracht van Ambulance naar SEH. Het betreft de overdracht op basis van de vernieuwde Informatiestandaard, waarbij Ambulancezorgprofessionals gestructureerd meer informatie kunnen overdragen aan de SEH. Dit vereenvoudigt de overdracht voor de ambulancezorgprofessionals en de SEH kan zich beter voorbereiden op de komst van de patiënt. We zoeken coalities van Regionale Ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen met een afdeling SEH en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

  Hier lopen al koploperprojecten voor met leveranciers Topicus Ambuforms, CityGis, Enovation en ChipSoft HiX. We zoeken nog coalities van RAV’s en SEH’s met andere leveranciers.

   

  • De verwijzing door de dienstdoende huisarts op de HAP naar de SEH, waardoor er minder dubbele administratie (en dus minder fouten) hoeft plaats te vinden, de patiënt hoeft niet meer met een papieren verwijzing op pad en de SEH is beter voorbereid op de kost van de patiënt. We zoeken coalities van huisartsenposten en ziekenhuizen met een SEH en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

  Deze uitwisseling is al gerealiseerd voor huisartsenposten die werken met Topicus HAP of CGM CALL MANAGER en ziekenhuizen die werken met ChipSoft HiX of ihomer AZNConnect. Er zijn bijna-koplopers met Epic en HealthConnected. We zoeken nog coalities van zorgaanbieders met leveranciers Nexus en HiX (HIS).

   

  • De terugverwijzing van de triagist SEH naar de HAP, waardoor er minder dubbele administratie (en dus minder fouten) hoeft plaats te vinden, de patiënt wordt automatisch terugverwezen. Daarnaast hoeft de patiënt niet meer met een papieren verwijzing op pad. En door inzage in de reden van terugverwijzing, kan er kwaliteitsverbetering in het zorgproces worden toegepast.

  We zoeken coalities van huisartsenposten en ziekenhuizen met een SEH en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

   

  • Rapportage van de SEH naar de huisarts, waardoor de huisarts direct op de hoogte is van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen.

  We zoeken coalities van huisartspraktijken en ziekenhuizen met een SEH en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

   

  Meer informatie of aan de slag?

  Neem dan contact met ons op door dit contactformulier in te vullen. We nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.
  Dank voor uw interesse!

  Contactformulier

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!