Skip to the main content

 • Koploperprojecten voor Regionale Ambulancevoorzieningen

  Wij zoeken koplopers voor de volgende uitwisselingen:

   

  • Het opvragen van de Professionale Samenvatting (PS) van de Huisarts op de Ambulance, waardoor ambulancezorgprofessionals beschikken over relevante medische informatie over de patiënt.

  We zoeken coalities van huisartspraktijken en Regionale Ambulancevoorzieningen en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

   

  • Rapportage van de Ambulance naar de huisarts, waardoor de huisarts direct op de hoogte is van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen.

  We zoeken coalities van huisartspraktijken en Regionale Ambulancevoorzieningen en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

   

  • Het genereren van een digitale ritopdracht van de Meldkamer naar de Ambulance, waardoor er minder dubbele administratie hoeft plaats te vinden wat leidt tot foutreductie in het administreren. Daarnaast kunnen ambulancezorgprofessionals sneller in actie komen door meteen inzage in de juiste informatie over de persoon, het incident, de urgentie en locatie.

  We zoeken Regionale Ambulancevoorzieningen en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

   

  • De informatie-overdracht van Ambulance naar SEH. Het betreft de overdracht op basis van de vernieuwde Informatiestandaard, waarbij Ambulancezorgprofessionals gestructureerd meer informatie kunnen overdragen aan de SEH. Dit vereenvoudigt de overdracht voor de ambulancezorgprofessionals en de SEH kan zich beter voorbereiden op de komst van de patiënt. We zoeken coalities van Regionale Ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen met een afdeling SEH en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

  Hier lopen al koploperprojecten voor met leveranciers Topicus Ambuforms, CityGis, ChipSoft HiX en ihomer AZNConnect. Er is een bijna-koploper met EnigmaCare. We zoeken nog coalities met leveranciers Epic en Nexus.

   

  • De spoedmelding van de HAP naar de Meldkamer, waardoor de Meldkamer sneller inzicht heeft in de aard van de melding om de juiste vervolgzorg te organiseren. Tevens hoeft de informatie slechts één keer vastgelegd te worden (bij de HAP), wat leidt tot foutreductie in de administratie.

  We zoeken coalities van huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren. Er zijn bijna-koplopers die werken met Topicus HAP, CGM CALLMANAGER, ProQA/GMS en Topicus NTS/ GMS. We zoeken nog coalities met leveranciers HealthConnected en ChipSoft (HAPIS).

  Meer informatie of aan de slag?

  Neem dan contact met ons op door dit contactformulier in te vullen. We nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.
  Dank voor uw interesse!

  Contactformulier

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!