Skip to the main content

 • Expertpanels – voor het behalen van onze beoogde baten

  Betere gezondheidsuitkomsten, een doelmatiger en sneller (keten)zorgproces en een kwaliteitsverbetering binnen het zorgproces zijn richtinggevend bij de optimalisering van de digitale informatie-uitwisseling in de acute zorg. We willen deze beoogde baten uiteraard kunnen borgen en daarom hebben we, naast een multidisciplinaire expertgroep, een huisartsen/HAP-panel, een meldkamer/ambulance-panel en een SEH-panel opgesteld. De panels bestaan uit zorgprofessionals die input geven over de huidige werkafspraken, zorgprocessen en hoe het er daadwerkelijk aan toegaat op de werkvloer. Daarnaast geven zij aan waar de behoeftes, wensen, pijnpunten en prioriteiten liggen.

   

  Zorgprofessional journeys en persona’s in kaart gebracht

  De eerste panelbijeenkomsten van SEH en huisartsen/HAP zijn inmiddels een feit en stonden in het teken van het doornemen van het huidige ketenzorgproces, specifiek gericht op SEH en huisartsen/HAP. We hebben dit gedaan aan de hand van Zorgprofessional journey’s en persona’s. Op basis van praktijkervaringen hebben we pijnpunten in het huidig proces en de behoeftes voor een toekomstbestendig acute zorgproces besproken.

   

  Toekomstbestendig ketenzorgproces

  De volgende bijeenkomst gaan we ons focussen op het gewenste zorgproces op basis van de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening en afdeling Spoedeisende hulp’ en de Informatiestandaard Acute Zorg, rekening houdend met de eerdergenoemde pijnpunten en behoeftes. Samen met de expertpanels brengen we op deze manier dus niet alleen het huidige zorgproces in kaart. We werken ook toe naar een meer toekomstbestendig zorgproces waarbij de digitale informatie-uitwisseling aansluit op de informatiebehoefte van de zorgprofessional in het proces en werkafspraken binnen de acute zorg.

  Alle input die we krijgen vanuit de expertpanels delen we met de expertgroep, die erop toeziet dat het zorgproces leidend is en blijft voor het programma.

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!