Skip to the main content

 • Blog Arjen Vos: Samen succesvol

  2021 in één woord: enthousiasme!

  Het afgelopen jaar vond ik het heel mooi om te zien dat er zoveel enthousiasme was voor de activiteiten van Met spoed beschikbaar. Ik zag een sfeer ontstaan van samenwerking, van meedenken in oplossingen en mogelijkheden. De koploperregio’s, de samenwerkingspartners, de landelijke partijen die bij het programma betrokken zijn, de individuele zorgverleners, de leveranciers en het team zelf; iedereen is er volop voor gegaan! Iedereen heeft dat enthousiasme uitgestraald en daarmee het vliegwiel in gang gezet.

   

  Steeds meer initiatief vanuit de praktijk

  Die beweging kun je ook alleen maar vanuit samenwerking in gang zetten. Want wij kunnen wel als programma dat enthousiasme proberen over te brengen, maar uiteindelijk gaat het erom dat amublancezorgprofessionals, verpleegkundigen, triagisten, huisartsen en spoedeisende hulp artsen de boodschap zelf gaan uitdragen. En dat gebeurt ook! We zien inmiddels dat het initiatief steeds vaker van buiten het programma komt. Dat partijen ons vragen om iets te betekenen in een uitdaging waar ze tegenaan lopen in de praktijk. Of dat een enthousiaste leverancier ons opbelt om te melden dat er weer een partij is aangesloten op hun ICT-oplossing.

   

  Relaties opbouwen in uitdagende tijden

  Wat ik persoonlijk, als programmamanager, heel bijzonder vind is dat we dit ook allemaal in COVID-tijd hebben gedaan, in een tijd waar de druk op de acute zorg al zo groot is. Sommige mensen van het programmateam, maar ook van de koplopers, hebben elkaar nog nooit live gezien. Toch zijn ze in staat geweest een succesvolle relatie met elkaar op te bouwen. Dat is echt een compliment waard. Het laat ook zien dat digitale gegevensuitwisseling als belangrijk wordt ervaren en toegevoegde waarde biedt voor de spoedzorg.

   

  2022: verbreden en structureel borgen

  Als ik terugkijk, gaat 2021 dus vooral over het enthousiasme en de samenwerking die heel belangrijk waren en nog steeds zijn. We hebben nu die versnelling in de digitale gegevensuitwisseling teweeg gebracht, maar hoe kunnen we dat nog verder verbreden en structureel gaan borgen? Dat is onze opgave voor 2022. Dus daar gaan we vol enthousiasme weer met elkaar aan samenwerken.

   

  Een moment van bezinning

  Nu nadert het einde van het jaar. In de spoedzorg is dit altijd een zeer hectische periode, vaak de piek in de belasting. Ik hoop dat de huidige maatregelen daar een nivellerende werking op hebben. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop zorgverleners met de COVID-situatie zijn omgegaan de afgelopen 2 jaar. Dat is niet makkelijk geweest. Ik wens ze dan ook wat rust toe, een moment van bezinning. En ik hoop dat Met spoed beschikbaar kan blijven bijgedragen aan de betere ondersteuning van die zorgverleners in hun werk, waardoor zij hun patiënten ook weer sneller de juiste zorg kunnen verlenen.

   

  Ik wil iedereen van harte bedanken voor zijn/haar enthousiaste inzet! Een heel fijn, gezond en voorspoedig 2022 gewenst!

  Arjen Vos,

  Programma manager Met spoed beschikbaar

   

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!