Netwerktafel

De netwerktafel biedt een unieke kans om ervaringen en tips uit te wisselen met zorgaanbieders door heel Nederland.

Lees meer

Netwerktafel Met spoed beschikbaar

Op donderdag 15 september tussen 15.30 en 17.00 uur vindt er weer een netwerktafel plaats over de digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en de spoedeisende hulp (de vernieuwde ambulance berichten) en tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp (de digitale spoedverwijzing).

Lees meer

Netwerktafel Vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp

Op 7 juni tussen 16.00 uur en 17.00 uur vindt de tweede netwerktafel plaats over de vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de zorgprocessen rond deze uitwisseling.

Lees meer

Netwerktafel voor ROAZ-organisaties

Op 30 mei vindt de derde netwerktafel voor ROAZ-organisaties plaats. Deze netwerktafel heeft het doel om kennis en ervaringen tussen ROAZ-organisaties te delen. De netwerktafel is op uitnodiging. 

Lees meer

Netwerktafel vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp

Zorgaanbieders en regio-organisaties die al concrete stappen hebben gezet om aan de slag te gaan met de vernieuwde, verbeterde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp of deze al in gebruik hebben genomen zijn van harte welkom op deze nieuwe netwerktafel. Tijdens deze online bijeenkomst gaan we dieper in op de technische achtergrond van de vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp en delen zorgaanbieders hun ervaringen, geleerde lessen en vragen.

Lees meer

Webinar ‘Vernieuwde en verbeterde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp’

Op dinsdag 12 april van 17.00-18.00 uur organiseert Met spoed beschikbaar in samenwerking met NVZ, NFU en AZN het webinar ‘Vernieuwde en verbeterde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp.’ Het webinar is bedoeld voor medisch managers op de SEH en RAV, RAV- en SEH-teamleiders, CMIO’s, CNIO’s, informatiemanagers en ICT managers en andere geïnteresseerden van de RAV en SEH.

Lees meer

Webinar van Topicus voor Huisartsenposten

Op 24 maart, van 18.30 uur tot 19.30 uur organiseert Topicus een webinar voor huisartsenposten (klanten). In

Lees meer

VZVZ HAP-overleg

Op 1 februari 2022 organiseert VZVZ van 13.00 uur tot 15.00 uur het periodieke HAP-overleg voor directeuren van huisartsenposten, waarnemend huisartsen en andere betrokkenen op de HAP. Met spoed beschikbaar op de agenda met een mooi verhaal uit de praktijk en de laatste stand van zaken rond berichtuitwisselingen voor de HAP.

Lees meer

ChipSoft webinar voor zorgaanbieders (HiX-klanten)

Op 27 januari tussen 10.00 en 11.00 uur organiseert ChipSoft een webinar voor HiX-klanten over relevante ontwikkelingen en de uitrol van diverse projecten rondom de acute zorgverwijzing. Inclusief een demo over de functionaliteit.

Lees meer