Skip to the main content

 • Leidende principes bij de oplossingen

  Aansluiten bij de zorgpraktijk

  Het is een programma voor de partners in de spoedzorgketen en wil vooral tot stand brengen waar de spoedzorg de meeste behoefte aan heeft. Want het gaat niet alleen om uitwisseling van gegevens, maar vooral om wat je er mee kunt doen.

   

  In lijn met de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts  – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’

  De Richtlijn is het inhoudelijke vertrekpunt voor het programma. Dit is ook waarop zorgaanbieders vanuit het Kwaliteitskader zullen worden getoetst. Het kan echter voorkomen dat elementen uit de Richtlijn in de praktijk niet goed aansluiten en andere keuzen voorliggen. Deze keuzen worden via de governance van het programma (Expertgroep) aan de auteurs van de Richtlijn voorgelegd voor besluitvorming.

   

  Snel realiseren wat al (bijna) kan

  Het is een programma met een hoge ambitie en een korte doorlooptijd. Daarom wordt gestart met die zorgaanbieders en oplossingen (leveranciers) die al een flink eind op weg zijn met implementatie en die voor een groot bereik zorgen.

   

  Met oog voor de toekomst

  Ondanks dat snelheid nodig is om de ambitie in te vullen, moeten keuzen voor de korte termijn passen binnen (landelijk) in gang gezette bewegingen zoals Eenheid van Taal en Techniek voor de lange termijn en niet onomkeerbaar zijn.

   

  Landelijke uitwisseling noodzakelijk

  De basis voor samenwerking in de spoedzorgketen ligt in de regio. Tegelijkertijd is ook landelijke uitwisseling van gegevens noodzakelijk om de spoedzorg te ondersteunen voor patiënten die buiten de grenzen van de regio belanden. Het moet voor de patiënt met een acute zorgvraag overal werken. Oplossingen ondersteunen daarom gegevensuitwisseling op landelijke schaal.

   

  Gerichte ontwikkelruimte voor leveranciers

  Het programma wil ICT-leveranciers de ruimte bieden om producten en diensten te ontwikkelen die het zorgproces en de samenwerking tussen patiënten en zorgverleners zo goed mogelijk ondersteunen. Interoperabiliteit wordt getoetst o.b.v. technische en kwaliteitseisen, niet op functionaliteit.

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!