Skip to the main content

Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt

Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt

Heeft de patiënt een chronische aandoening, zoals diabetes? Heeft hij of zij recent al eens spoedzorg ontvangen? Welke behandeling heeft de patiënt al gekregen in de ambulance? Wat zijn de bevindingen in de triage van de huisartsenpost of meldkamer? Als alle zorgverleners goed en snel beschikken over dit soort relevante medische informatie en informatie over de spoedsituatie draagt dit bij aan betere uitkomsten voor de gezondheid van patiënten.

Volg ons