Skip to the main content

 • Onze missie en ambitie

  Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg om relevante medische gegevens en de informatie over de acute situatie van een patiënt in te kunnen zien en uit te wisselen. Dit leidt tot:

  • Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt.
  • Efficiënter en sneller (keten)zorgproces.
  • Minder administratie, meer werkplezier voor zorgverleners.
  • Kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

  Aanleiding van het programma

  De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders hebben afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. Nog niet al die informatie wordt momenteel digitaal met elkaar uitgewisseld. De situatie is urgent, verbetering is snel nodig.

  Onze aanpak

  Samen met zorgaanbieders en ICT leveranciers bepalen we vanuit zowel de zorginhoud en de techniek:

  • Waar ligt de grootste behoefte op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg?
  • Welke medisch relevantie informatie dient uitgewisseld te worden?
  • Welke technische oplossingen zijn er al of ontbreken nog?
  • Wat zijn de ervaringen van de zorgaanbieders met de bestaande initiatieven met gegevensuitwisseling in de spoedzorg?
  • Welke regionale samenwerkingsverbanden vinden er plaats?

  Deze analyse leidt tot een plan van aanpak, waarbij expertgroepen van zorgaanbieders, patiëntenpanels en ICT-leveranciers betrokken worden om activiteiten en resultaten te toetsen. We kiezen voor een regionale aanpak, waarbij we pilots in de regio’s willen uitvoeren met betrokken spoedzorgaanbieders en ICT-leveranciers en ondersteunen bij de implementatie.

  Programma organisatie

  In het programma Met spoed beschikbaar werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS samen. Nictiz en VZV spelen als programmabureau een faciliterende en verbindende rol voor zorgaanbieder, regionale samenwerkingen en ICT-leveranciers in de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om het digitaal uitwisselen van relevante medische gegevens in de spoedzorgketen versneld te realiseren.

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!