Skip to the main content

 • Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

  Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg (voorheen ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’) gepubliceerd. Gert Koelewijn (productmanager Acute Zorg bij Nictiz) vertelt er meer over: ‘De meest recente uitbreiding van de Richtlijn  biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten’. Met de actualisaties en aanvullingen in de Richtlijn zijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

   

  In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Daarnaast gaat het vaak om voor hen onbekende patiënten en steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Het belang van het beschikken van relevante informatie over patiënten in het geval van acute zorg neemt toe. Omdat het zo belangrijk is, hebben de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen deze partijen in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. Recent is deze Richtlijn geactualiseerd. Gert vertelt: ‘De vernieuwing beschrijft de gegevensuitwisseling die nodig is om de informatievoorziening binnen de acute zorg adequater te ondersteunen. De Richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard die op technisch niveau de berichten en gegevens beschrijft.’

   

  Wat is nieuw in de Richtlijn?

  Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan bij de implementatie van de Richtlijn heeft  NHG in samenwerking met Nictiz en de koepelorganisaties de Richtlijn geactualiseerd. De Richtlijn omvat in totaal 24 uitwisselingen van gegevens tussen de verschillende zorgaanbieders in de spoedzorg. ‘De Richtlijn is geactualiseerd en de overdracht van gegevens wordt in alle scenario’s met nieuwe schema’s geïllustreerd’, licht Gert toe. ​Ook is het begrip ‘huisarts’ uitgebreid. Gert: ‘Voor ‘huisarts’ kan ook ‘vaste arts generalistische zorg’, ‘arts verstandelijk gehandicapten’ of ‘specialist ouderengeneeskunde’ worden gelezen.’ ​

   

  De belangrijkste vernieuwingen vindt u hieronder op een rij: 

  Nieuwe berichten | Twee nieuwe berichten zijn toegevoegd die ondersteunend zijn aan het huidige werkproces: ​

  • Verwijzing AMB-verpleegkundige naar huisarts 
  •  Verwijzing AMB-verpleegkundige naar HAP

  Behandelgrenzen | Een behandelgrens (behandelaanwijzing) geeft aan hoe wenselijk een bepaalde behandeling is – zoals een reanimatie – voordat deze behandeling (acuut) noodzakelijk wordt. Het is toegevoegd aan de berichten: 

  • ‘Spoedsamenvatting’ (voorheen ‘professionele samenvatting’)’  
  • Verwijzing van de HAP-triagist of waarnemend huisarts naar de SEH
  • Spoedeisendehulprapportage

  Bestemmingsstatus | Het bericht ‘Gegevensuitwisseling van ambulance naar SEH’ is uitgebreid met de bestemmingsstatus. Hiermee geeft de ambulanceverpleegkundige aan of de patiënt onderweg is, overgedragen is of dat de patiënt niet komt bij de bestemming.

  Termijnverlenging | In het bericht ‘Spoedsamenvatting’ is de termijn voor SOEP-verslagen, meetwaarden en correspondentie verlengd van 10 dagen naar 4 maanden. 

   

  De vernieuwde Richtlijn vindt u hier

   

  Met spoed beschikbaar stopt met ondersteuning

  Het implementeren van de Richtlijn acute zorg is een verplichting voor de spoedzorg met als deadline augustus 2023. Het landelijke programma Met spoed beschikbaar helpt sinds 2020 zorgaanbieders met de implementatie van deze richtlijn.  Vanaf 1 juli 2023 stopt het programma met het bieden van deze ondersteuning. Na 1 juli 2023 is het aan de zorgpartijen zelf om de implementatie van de gegevensuitwisseling volgens de Richtlijn acute zorg vorm te geven. Bent u al aan de slag met de implementatie van de Richtlijn om te zorgen dat u deze op tijd klaar heeft? Voor zorgaanbieders en de leveranciers van hun informatiesystemen is het nog tot 1 juli mogelijk om vanuit het programma ‘Met spoed beschikbaar’ ondersteuning te krijgen. Grijp die kans nu het nog kan! Neem contact op met het programma via info@metspoedbeschikbaar.nl

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!