Skip to the main content

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg (voorheen ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’) gepubliceerd. Gert Koelewijn (productmanager Acute Zorg bij Nictiz) vertelt er meer over: ‘De meest recente uitbreiding van de Richtlijn  biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten’. Met de actualisaties en aanvullingen in de Richtlijn zijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

 

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Daarnaast gaat het vaak om voor hen onbekende patiënten en steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Het belang van het beschikken van relevante informatie over patiënten in het geval van acute zorg neemt toe. Omdat het zo belangrijk is, hebben de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen deze partijen in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen. Recent is deze Richtlijn geactualiseerd. Gert vertelt: ‘De vernieuwing beschrijft de gegevensuitwisseling die nodig is om de informatievoorziening binnen de acute zorg adequater te ondersteunen. De Richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard die op technisch niveau de berichten en gegevens beschrijft.’

 

Wat is nieuw in de Richtlijn?

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan bij de implementatie van de Richtlijn heeft  NHG in samenwerking met Nictiz en de koepelorganisaties de Richtlijn geactualiseerd. De Richtlijn omvat in totaal 24 uitwisselingen van gegevens tussen de verschillende zorgaanbieders in de spoedzorg. ‘De Richtlijn is geactualiseerd en de overdracht van gegevens wordt in alle scenario’s met nieuwe schema’s geïllustreerd’, licht Gert toe. ​Ook is het begrip ‘huisarts’ uitgebreid. Gert: ‘Voor ‘huisarts’ kan ook ‘vaste arts generalistische zorg’, ‘arts verstandelijk gehandicapten’ of ‘specialist ouderengeneeskunde’ worden gelezen.’ ​

 

De belangrijkste vernieuwingen vindt u hieronder op een rij: 

Nieuwe berichten | Twee nieuwe berichten zijn toegevoegd die ondersteunend zijn aan het huidige werkproces: ​

  • Verwijzing AMB-verpleegkundige naar huisarts 
  •  Verwijzing AMB-verpleegkundige naar HAP

Behandelgrenzen | Een behandelgrens (behandelaanwijzing) geeft aan hoe wenselijk een bepaalde behandeling is – zoals een reanimatie – voordat deze behandeling (acuut) noodzakelijk wordt. Het is toegevoegd aan de berichten: 

  • ‘Spoedsamenvatting’ (voorheen ‘professionele samenvatting’)’  
  • Verwijzing van de HAP-triagist of waarnemend huisarts naar de SEH
  • Spoedeisendehulprapportage

Bestemmingsstatus | Het bericht ‘Gegevensuitwisseling van ambulance naar SEH’ is uitgebreid met de bestemmingsstatus. Hiermee geeft de ambulanceverpleegkundige aan of de patiënt onderweg is, overgedragen is of dat de patiënt niet komt bij de bestemming.

Termijnverlenging | In het bericht ‘Spoedsamenvatting’ is de termijn voor SOEP-verslagen, meetwaarden en correspondentie verlengd van 10 dagen naar 4 maanden. 

 

De vernieuwde Richtlijn vindt u hier

 

Met spoed beschikbaar stopt met ondersteuning

Het implementeren van de Richtlijn acute zorg is een verplichting voor de spoedzorg met als deadline augustus 2023. Het landelijke programma Met spoed beschikbaar helpt sinds 2020 zorgaanbieders met de implementatie van deze richtlijn.  Vanaf 1 juli 2023 stopt het programma met het bieden van deze ondersteuning. Na 1 juli 2023 is het aan de zorgpartijen zelf om de implementatie van de gegevensuitwisseling volgens de Richtlijn acute zorg vorm te geven. Bent u al aan de slag met de implementatie van de Richtlijn om te zorgen dat u deze op tijd klaar heeft? Voor zorgaanbieders en de leveranciers van hun informatiesystemen is het nog tot 1 juli mogelijk om vanuit het programma ‘Met spoed beschikbaar’ ondersteuning te krijgen. Grijp die kans nu het nog kan! Neem contact op met het programma via info@metspoedbeschikbaar.nl

Bekijk laatste

Nieuws

Sneller de juiste zorg voor patiënt dankzij digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar Geneeskundige Meldkamer ambulancezorg Haaglanden

Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn deze maand in productie gegaan met de digitale spoedmelding van de HAP naar de GnkM. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

Lees meer

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne geneeskunde op de spoedeisende hulp bij het Reinier de Graaf Gasthuis) over de meerwaarde van digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer

Grijp uw kans en ontvang nog tot 1 juli ondersteuning bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg

Vanaf 1 juli 2023 stopt het programma met het bieden van ondersteuning. Na 1 juli 2023 is het aan de zorgpartijen zelf om de implementatie van de gegevensuitwisseling volgens de richtlijn acute zorg vorm te geven. U kunt dus nog tot 1 juli 2023 ondersteuning krijgen van het programma bij de implementatie van de richtlijn acute zorg. Er is nu nog ruimte voor koploperprojecten, dus grijp uw kans!

Lees meer

Volg ons