Skip to the main content

 • Spreekuur over de digitale spoedverwijzing van HAP naar SEH

  Eens in de twee weken (oneven weken) op donderdag vindt het virtueel spreekuur plaats voor zorgaanbieders en regioorganisaties die meer willen weten, aan de slag willen gaan of al bezig zijn met een project om patiënten van de HAP digitaal te verwijzen naar de SEH. Het spreekuur biedt u de mogelijkheid laagdrempelig vragen te stellen over de digitale spoedverwijzing en wat er komt kijken, bij zowel de HAP als de SEH, om de verwijzing in gebruik te nemen.

  Voor huisartsenposten die werken met Topicus HAP of CGM Callmanager en SEH’s die werken met Chipsoft-HiX of met AZNConnect van ihomer is de digitale spoedverwijzing van de HAP naar de SEH al beschikbaar om te implementeren (andere leveranciers volgen nog). Wilt u meer weten over wat deze uitwisseling inhoudt, wilt u hiermee aan de slag, zit u reeds in een voorbereidende fase of bent u al bezig met de implementatie en heeft u vragen? Dan biedt het spreekuur over de digitale spoedverwijzing van de HAP naar de SEH u hier de gelegenheid voor.

   

  Deelname aan het spreekuur 

  Het spreekuur vindt eens in de twee weken, in de oneven weken, op donderdag plaats tussen 16.30 en 17.00 uur via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u een MS Teams link voor het spreekuur. U kunt binnen dit uur virtueel binnenlopen op een moment dat het u schikt. U kunt uw vragen stellen of meeluisteren naar de vragen die andere spreekuurbezoekers hebben en de antwoorden die we daarop geven. Mocht er daarna nog behoefte zijn aan verdieping, dan kunnen we hier in een aparte afspraak verder over praten. U kunt zich hier aanmelden.

   

  Terugkerend spreekuur

  Het spreekuur vindt elke twee weken plaats op donderdag tussen 16.30 en 17.00 uur. De eerstvolgende spreekuren: 

  • donderdag 10 juni
  • donderdag 24 juni

  Let op: aanmelden is niet langer mogelijk. Kom hier verder in contact.

   

  Netwerktafel 

  Om kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen te stimuleren en ondersteunen, starten we binnenkort ook met een maandelijkse netwerktafel (op uitnodiging) voor zorgaanbieders en regio-organisaties die al concrete stappen hebben gezet om de digitale spoedverwijzing HAP-SEH te implementeren of al in gebruik hebben genomen. Hierover volgt binnenkort meer informatie voor wie dit betreft. 

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!