Skip to the main content

Spreekuur over de digitale spoedverwijzing van HAP naar SEH

Eens in de twee weken (oneven weken) op donderdag vindt het virtueel spreekuur plaats voor zorgaanbieders en regioorganisaties die meer willen weten, aan de slag willen gaan of al bezig zijn met een project om patiënten van de HAP digitaal te verwijzen naar de SEH. Het spreekuur biedt u de mogelijkheid laagdrempelig vragen te stellen over de digitale spoedverwijzing en wat er komt kijken, bij zowel de HAP als de SEH, om de verwijzing in gebruik te nemen.

Voor huisartsenposten die werken met Topicus HAP of CGM Callmanager en SEH’s die werken met Chipsoft-HiX of met AZNConnect van ihomer is de digitale spoedverwijzing van de HAP naar de SEH al beschikbaar om te implementeren (andere leveranciers volgen nog). Wilt u meer weten over wat deze uitwisseling inhoudt, wilt u hiermee aan de slag, zit u reeds in een voorbereidende fase of bent u al bezig met de implementatie en heeft u vragen? Dan biedt het spreekuur over de digitale spoedverwijzing van de HAP naar de SEH u hier de gelegenheid voor.

 

Deelname aan het spreekuur 

Het spreekuur vindt eens in de twee weken, in de oneven weken, op donderdag plaats tussen 16.30 en 17.00 uur via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u een MS Teams link voor het spreekuur. U kunt binnen dit uur virtueel binnenlopen op een moment dat het u schikt. U kunt uw vragen stellen of meeluisteren naar de vragen die andere spreekuurbezoekers hebben en de antwoorden die we daarop geven. Mocht er daarna nog behoefte zijn aan verdieping, dan kunnen we hier in een aparte afspraak verder over praten. U kunt zich hier aanmelden.

 

Terugkerend spreekuur

Het spreekuur vindt elke twee weken plaats op donderdag tussen 16.30 en 17.00 uur. De eerstvolgende spreekuren: 

  • donderdag 10 juni
  • donderdag 24 juni

U kunt zich hier aanmelden.

 

Netwerktafel 

Om kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen te stimuleren en ondersteunen, starten we binnenkort ook met een maandelijkse netwerktafel (op uitnodiging) voor zorgaanbieders en regio-organisaties die al concrete stappen hebben gezet om de digitale spoedverwijzing HAP-SEH te implementeren of al in gebruik hebben genomen. Hierover volgt binnenkort meer informatie voor wie dit betreft. 

Bekijk laatste

Nieuws

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van de digitale berichten uit de richtlijn Acute Zorg? Bekijk de laatste status van ICT-validaties en de combinaties die in de praktijk beproefd worden!

Lees meer

Meldkamercentralisten en HAP-triagisten gezocht die willen meedenken over de verwijzing van MKA naar HAP

Wilt u als triagist op de huisartsenpost of centralist op de meldkamer uw ervaringen en wensen delen over de verwijzing van de meldkamer naar de huisartsenpost? Denk dan met ons mee, zodat deze uitwisseling straks gaat zorgen voor een snellere en soepelere overdracht van patiënten.

Lees meer

Mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De ambulancesector is nu klaar voor gebruik van nieuwe (versie 2.4.0) berichten.

Lees meer

Volg ons