Skip to the main content

 • Spoedeisende hulp St Jansdal is beter voorbereid op komst spoedpatiënt dankzij verbeterde gegevensuitwisseling

  Iedere minuut telt voor een patiënt die met de ambulance vervoerd wordt naar de spoedeisende hulp. Een goede samenwerking tussen de ambulance en de spoedeisende hulp is daarom letterlijk van levensbelang. Het zorgt ervoor dat de arts en de verpleegkundigen in het ziekenhuis zich beter kunnen voorbereiden op de komst van de spoedpatiënt én dat medische gegevens van de spoedpatiënt gestructureerd binnenkomen. Daardoor gaat er geen onnodige tijd verloren aan administratieve handelingen. 

  Het ziekenhuis St Jansdal en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Flevoland en Gooi en Vechtstreek werkten daarom de afgelopen maanden samen met leveranciers iHomer en Ambusuite aan de realisatie van de digitale vooraankondiging van patiënten in de ambulance bij de spoedeisende hulp (SEH). Afgelopen jaar gingen de organisaties als koploperproject aan de slag in het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen.

  Dennis Thuis (projectleider) vertelt: ‘Een goede samenwerking tussen de ambulance en de spoedeisende hulp is van groot belang in de zorg voor onze spoedpatiënt. Daarom zijn we samen met zorgprofessionals van de ambulance en de spoedeisende hulp naar de tekentafel gegaan en hebben we onderzocht hoe we samen beter voor onze spoedpatiënt kunnen zorgen. Om deze verbetering te realiseren, hebben we samengewerkt met de leveranciers van de informatiesystemen. Met hen keken we wat er technisch gezien nodig was op optimaal informatie uit te wisselen.’

  Henk Zonnenberg (teamleider SEH) bij St Jansdal: ‘Dit is een mooie stap naar verdere digitalisering en aansluiting met onze ketenpartners: wij ontvangen nu een digitale vooraankondiging als de ambulance een patiënt wilt brengen en alle ingevoerde gegevens van de ambulancemedewerker worden nu doorgezet in ons ziekenhuisdossier. Dit alles scheelt voor ons extra werk en geeft meer continuïteit in de zorg aan de betreffende patiënt!’

  Walter (ambulanceverpleegkundige) bij RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek, vertelt: ‘Het aanmelden van ritten naar de SEH St Jansdal in Harderwijk en spoedpoli in Lelystad via de tablet vind ik prettig. Scheelt weer een belletje plegen en situatie uitleggen. Ritten zijn elke keer goed ontvangen en het SEH team verwerkt dit goed. Ook zien ze automatisch ons verslag wat hun weer werk scheelt en is het completer omdat je altijd alles vernoemd in je overdracht.’

  Programma ‘Met spoed beschikbaar’

  Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!