Skip to the main content

Spoedeisende hulp St Jansdal is beter voorbereid op komst spoedpatiënt dankzij verbeterde gegevensuitwisseling

Iedere minuut telt voor een patiënt die met de ambulance vervoerd wordt naar de spoedeisende hulp. Een goede samenwerking tussen de ambulance en de spoedeisende hulp is daarom letterlijk van levensbelang. Het zorgt ervoor dat de arts en de verpleegkundigen in het ziekenhuis zich beter kunnen voorbereiden op de komst van de spoedpatiënt én dat medische gegevens van de spoedpatiënt gestructureerd binnenkomen. Daardoor gaat er geen onnodige tijd verloren aan administratieve handelingen. 

Het ziekenhuis St Jansdal en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Flevoland en Gooi en Vechtstreek werkten daarom de afgelopen maanden samen met leveranciers iHomer en Ambusuite aan de realisatie van de digitale vooraankondiging van patiënten in de ambulance bij de spoedeisende hulp (SEH). Afgelopen jaar gingen de organisaties als koploperproject aan de slag in het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen.

Dennis Thuis (projectleider) vertelt: ‘Een goede samenwerking tussen de ambulance en de spoedeisende hulp is van groot belang in de zorg voor onze spoedpatiënt. Daarom zijn we samen met zorgprofessionals van de ambulance en de spoedeisende hulp naar de tekentafel gegaan en hebben we onderzocht hoe we samen beter voor onze spoedpatiënt kunnen zorgen. Om deze verbetering te realiseren, hebben we samengewerkt met de leveranciers van de informatiesystemen. Met hen keken we wat er technisch gezien nodig was op optimaal informatie uit te wisselen.’

Henk Zonnenberg (teamleider SEH) bij St Jansdal: ‘Dit is een mooie stap naar verdere digitalisering en aansluiting met onze ketenpartners: wij ontvangen nu een digitale vooraankondiging als de ambulance een patiënt wilt brengen en alle ingevoerde gegevens van de ambulancemedewerker worden nu doorgezet in ons ziekenhuisdossier. Dit alles scheelt voor ons extra werk en geeft meer continuïteit in de zorg aan de betreffende patiënt!’

Walter (ambulanceverpleegkundige) bij RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek, vertelt: ‘Het aanmelden van ritten naar de SEH St Jansdal in Harderwijk en spoedpoli in Lelystad via de tablet vind ik prettig. Scheelt weer een belletje plegen en situatie uitleggen. Ritten zijn elke keer goed ontvangen en het SEH team verwerkt dit goed. Ook zien ze automatisch ons verslag wat hun weer werk scheelt en is het completer omdat je altijd alles vernoemd in je overdracht.’

Programma ‘Met spoed beschikbaar’

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz.

Bekijk laatste

Nieuws

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van de digitale berichten uit de richtlijn Acute Zorg? Bekijk de laatste status van ICT-validaties en de combinaties die in de praktijk beproefd worden!

Lees meer

Meldkamercentralisten en HAP-triagisten gezocht die willen meedenken over de verwijzing van MKA naar HAP

Wilt u als triagist op de huisartsenpost of centralist op de meldkamer uw ervaringen en wensen delen over de verwijzing van de meldkamer naar de huisartsenpost? Denk dan met ons mee, zodat deze uitwisseling straks gaat zorgen voor een snellere en soepelere overdracht van patiënten.

Lees meer

Mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De ambulancesector is nu klaar voor gebruik van nieuwe (versie 2.4.0) berichten.

Lees meer

Volg ons