Skip to the main content

Spoedeisende hulp St Jansdal is beter voorbereid op komst spoedpatiënt dankzij verbeterde gegevensuitwisseling

Iedere minuut telt voor een patiënt die met de ambulance vervoerd wordt naar de spoedeisende hulp. Een goede samenwerking tussen de ambulance en de spoedeisende hulp is daarom letterlijk van levensbelang. Het zorgt ervoor dat de arts en de verpleegkundigen in het ziekenhuis zich beter kunnen voorbereiden op de komst van de spoedpatiënt én dat medische gegevens van de spoedpatiënt gestructureerd binnenkomen. Daardoor gaat er geen onnodige tijd verloren aan administratieve handelingen. 

Het ziekenhuis St Jansdal en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Flevoland en Gooi en Vechtstreek werkten daarom de afgelopen maanden samen met leveranciers iHomer en Ambusuite aan de realisatie van de digitale vooraankondiging van patiënten in de ambulance bij de spoedeisende hulp (SEH). Afgelopen jaar gingen de organisaties als koploperproject aan de slag in het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen.

Dennis Thuis (projectleider) vertelt: ‘Een goede samenwerking tussen de ambulance en de spoedeisende hulp is van groot belang in de zorg voor onze spoedpatiënt. Daarom zijn we samen met zorgprofessionals van de ambulance en de spoedeisende hulp naar de tekentafel gegaan en hebben we onderzocht hoe we samen beter voor onze spoedpatiënt kunnen zorgen. Om deze verbetering te realiseren, hebben we samengewerkt met de leveranciers van de informatiesystemen. Met hen keken we wat er technisch gezien nodig was op optimaal informatie uit te wisselen.’

Henk Zonnenberg (teamleider SEH) bij St Jansdal: ‘Dit is een mooie stap naar verdere digitalisering en aansluiting met onze ketenpartners: wij ontvangen nu een digitale vooraankondiging als de ambulance een patiënt wilt brengen en alle ingevoerde gegevens van de ambulancemedewerker worden nu doorgezet in ons ziekenhuisdossier. Dit alles scheelt voor ons extra werk en geeft meer continuïteit in de zorg aan de betreffende patiënt!’

Walter (ambulanceverpleegkundige) bij RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek, vertelt: ‘Het aanmelden van ritten naar de SEH St Jansdal in Harderwijk en spoedpoli in Lelystad via de tablet vind ik prettig. Scheelt weer een belletje plegen en situatie uitleggen. Ritten zijn elke keer goed ontvangen en het SEH team verwerkt dit goed. Ook zien ze automatisch ons verslag wat hun weer werk scheelt en is het completer omdat je altijd alles vernoemd in je overdracht.’

Programma ‘Met spoed beschikbaar’

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz.

Bekijk laatste

Nieuws

Sneller de juiste zorg voor patiënt dankzij digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar Geneeskundige Meldkamer ambulancezorg Haaglanden

Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn deze maand in productie gegaan met de digitale spoedmelding van de HAP naar de GnkM. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

Lees meer

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg gepubliceerd. Gert Koelewijn vertelt er meer over. ‘De meest recente uitbreiding van de Richtlijn  biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten’. Met de actualisaties en aanvullingen in de Richtlijn zijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

Lees meer

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne geneeskunde op de spoedeisende hulp bij het Reinier de Graaf Gasthuis) over de meerwaarde van digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer

Volg ons