Skip to the main content

Huisarts op de hoogte van verleende zorg in spoedsituaties

Met de laatste uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg kunnen huisartsen direct in het eigen huisartsinformatiesysteem zien zijn welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag door ambulancezorgprofessionals of op de SEH heeft gekregen. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen. Een groot voordeel voor huisartsen en patiënten!

De uitbreiding  is gebaseerd op de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ en betreft de berichten:

  • 4: rapportage van meldkamer naar huisarts;
  • 13: rapportage van ambulance naar huisarts;
  • 14: rapportage van SEH naar huisarts.

In de acute zorgketen gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Dat maakt het nóg belangrijker dat een huisarts op de hoogte is van wat er met ‘zijn’ patiënt is gebeurd. Huisartsen kunnen dit met de uitbreiding van de informatiestandaard direct inzien in het eigen huisartsinformatiesysteem. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen. Dit is gunstig voor huisartsen en patiënten! Wanneer de huisarts bijvoorbeeld na een behandeling op de SEH snel de juiste informatie retour ontvangt in zijn eigen systeem, is hij beter in staat een passende vervolgbehandeling te bepalen. De overdracht is hiermee in één tel geregeld. Het papierwerk behoort tot het verleden.

 

Koplopers gezocht voor de rapportage van ambulance naar huisarts en voor de rapportage van SEH naar huisarts

Nu de informatiestandaard Acute Zorg is verrijkt, kijken we samen met Stichting Legio naar een goede embedding in de Huisarts Informatie Systemen. We zoeken huisartsen die samen met Regionale Ambulancevoorzieningen of ziekenhuizen met een SEH en hun leveranciers aan de slag willen als koplopers. In een koploperproject gaat u samen met uw ketenpartner en leveranciers aan de slag met de realisatie van de digitale rapportage van de ambulance naar de huisarts of rapportage van de SEH naar de huisarts. Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons.

 

Informatie voor leveranciers

ICT-leveranciers vinden op de website van Nictiz meer informatie over het toepassen van de berichten en de volledige informatiestandaard. Hulp nodig bij de toepassing? Neem dan een kijkje bij de tool Amigo! die helpt bij de implementatie van een informatiestandaard.
Heeft u als ICT-leverancier de berichten in uw informatiesysteem ingebouwd? Dan kunt u deze nu laten valideren. Na validatie zijn de acute zorg-berichten klaar voor gebruik in de praktijk.

Bekijk laatste

Nieuws

Laatste status validatie van softwaresystemen & combinaties

Wilt u weten of uw ICT-leverancier al klaar is voor één van de digitale berichten uit de richtlijn Acute Zorg? Bekijk de laatste status van ICT-validaties en de combinaties die in de praktijk beproefd worden!

Lees meer

Meldkamercentralisten en HAP-triagisten gezocht die willen meedenken over de verwijzing van MKA naar HAP

Wilt u als triagist op de huisartsenpost of centralist op de meldkamer uw ervaringen en wensen delen over de verwijzing van de meldkamer naar de huisartsenpost? Denk dan met ons mee, zodat deze uitwisseling straks gaat zorgen voor een snellere en soepelere overdracht van patiënten.

Lees meer

Mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Al vanuit de ambulance, die op weg is naar het ziekenhuis, worden gestandaardiseerde berichten met informatie over de patiënt verstuurd aan het ziekenhuis. De ambulancesector is nu klaar voor gebruik van nieuwe (versie 2.4.0) berichten.

Lees meer

Volg ons