Skip to the main content

Huisarts op de hoogte van verleende zorg in spoedsituaties

Met de laatste uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg kunnen huisartsen direct in het eigen huisartsinformatiesysteem zien zijn welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag door ambulancezorgprofessionals of op de SEH heeft gekregen. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen. Een groot voordeel voor huisartsen en patiënten!

De uitbreiding  is gebaseerd op de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ en betreft de berichten:

  • 4: rapportage van meldkamer naar huisarts;
  • 13: rapportage van ambulance naar huisarts;
  • 14: rapportage van SEH naar huisarts.

In de acute zorgketen gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Dat maakt het nóg belangrijker dat een huisarts op de hoogte is van wat er met ‘zijn’ patiënt is gebeurd. Huisartsen kunnen dit met de uitbreiding van de informatiestandaard direct inzien in het eigen huisartsinformatiesysteem. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen. Dit is gunstig voor huisartsen en patiënten! Wanneer de huisarts bijvoorbeeld na een behandeling op de SEH snel de juiste informatie retour ontvangt in zijn eigen systeem, is hij beter in staat een passende vervolgbehandeling te bepalen. De overdracht is hiermee in één tel geregeld. Het papierwerk behoort tot het verleden.

 

Koplopers gezocht voor de rapportage van ambulance naar huisarts en voor de rapportage van SEH naar huisarts

Nu de informatiestandaard Acute Zorg is verrijkt, kijken we samen met Stichting Legio naar een goede embedding in de Huisarts Informatie Systemen. We zoeken huisartsen die samen met Regionale Ambulancevoorzieningen of ziekenhuizen met een SEH en hun leveranciers aan de slag willen als koplopers. In een koploperproject gaat u samen met uw ketenpartner en leveranciers aan de slag met de realisatie van de digitale rapportage van de ambulance naar de huisarts of rapportage van de SEH naar de huisarts. Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons.

 

Informatie voor leveranciers

ICT-leveranciers vinden op de website van Nictiz meer informatie over het toepassen van de berichten en de volledige informatiestandaard. Hulp nodig bij de toepassing? Neem dan een kijkje bij de tool Amigo! die helpt bij de implementatie van een informatiestandaard.
Heeft u als ICT-leverancier de berichten in uw informatiesysteem ingebouwd? Dan kunt u deze nu laten valideren. Na validatie zijn de acute zorg-berichten klaar voor gebruik in de praktijk.

Bekijk laatste

Nieuws

Steeds meer huisartsenposten verwijzen digitaal naar Spoedeisende hulp

Diverse huisartsenposten zijn vorige week gestart met het digitaal verwijzen van patiënten naar de Spoedeisende hulp. Een mooie mijlpaal! Dankzij de digitale spoedverwijzing hoeven patiënten niet langer met een papieren verwijzing op pad naar de SEH als ze door de HAP worden doorgestuurd. Dit maakt het proces voor zowel patiënten als zorgverleners een stuk efficiënter.

Lees meer

Verbeterde informatie-overdracht zorgverleners Rotterdam-Rijnmond beproefd in de praktijk

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond, het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC beproeven sinds kort de vernieuwde digitale informatie-overdracht van de ambulance naar de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH). Dit zorgt er onder meer voor dat de SEH’s nog beter voorbereid zijn op de komst van de patiënt om sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus zijn de betrokken leveranciers.

Lees meer

Versnelde zorg voor spoedpatiënt door digitale samenwerking Huisartsenposten Amsterdam en OLVG

De Huisartsenspoedpost CentrumOost, onderdeel van Huisartsenposten Amsterdam, en OLVG slaan de handen ineen om patiënten digitaal te verwijzen van de Huisartsenpost naar de Spoedeisende hulp (SEH) van OLVG. Doordat de SEH-medewerkers al van tevoren op de hoogte zijn van de komst van de betreffende patiënt, krijgt de patiënt sneller de juiste zorg.

Lees meer

Volg ons