Skip to the main content

 • Huisarts op de hoogte van verleende zorg in spoedsituaties

  Met de laatste uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg kunnen huisartsen direct in het eigen huisartsinformatiesysteem zien zijn welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag door ambulancezorgprofessionals of op de SEH heeft gekregen. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen. Een groot voordeel voor huisartsen en patiënten!

  De uitbreiding  is gebaseerd op de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ en betreft de berichten:

  • 4: rapportage van meldkamer naar huisarts;
  • 13: rapportage van ambulance naar huisarts;
  • 14: rapportage van SEH naar huisarts.

  In de acute zorgketen gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Dat maakt het nóg belangrijker dat een huisarts op de hoogte is van wat er met ‘zijn’ patiënt is gebeurd. Huisartsen kunnen dit met de uitbreiding van de informatiestandaard direct inzien in het eigen huisartsinformatiesysteem. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen. Dit is gunstig voor huisartsen en patiënten! Wanneer de huisarts bijvoorbeeld na een behandeling op de SEH snel de juiste informatie retour ontvangt in zijn eigen systeem, is hij beter in staat een passende vervolgbehandeling te bepalen. De overdracht is hiermee in één tel geregeld. Het papierwerk behoort tot het verleden.

   

  Koplopers gezocht voor de rapportage van ambulance naar huisarts en voor de rapportage van SEH naar huisarts

  Nu de informatiestandaard Acute Zorg is verrijkt, kijken we samen met Stichting Legio naar een goede embedding in de Huisarts Informatie Systemen. We zoeken huisartsen die samen met Regionale Ambulancevoorzieningen of ziekenhuizen met een SEH en hun leveranciers aan de slag willen als koplopers. In een koploperproject gaat u samen met uw ketenpartner en leveranciers aan de slag met de realisatie van de digitale rapportage van de ambulance naar de huisarts of rapportage van de SEH naar de huisarts. Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons.

   

  Informatie voor leveranciers

  ICT-leveranciers vinden op de website van Nictiz meer informatie over het toepassen van de berichten en de volledige informatiestandaard. Hulp nodig bij de toepassing? Neem dan een kijkje bij de tool Amigo! die helpt bij de implementatie van een informatiestandaard.
  Heeft u als ICT-leverancier de berichten in uw informatiesysteem ingebouwd? Dan kunt u deze nu laten valideren. Na validatie zijn de acute zorg-berichten klaar voor gebruik in de praktijk.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!