Skip to the main content

Huisarts op de hoogte van verleende zorg in spoedsituaties

Met de laatste uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg kunnen huisartsen direct in het eigen huisartsinformatiesysteem zien zijn welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag door ambulancezorgprofessionals of op de SEH heeft gekregen. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen. Een groot voordeel voor huisartsen en patiënten!

De uitbreiding  is gebaseerd op de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ en betreft de berichten:

  • 4: rapportage van meldkamer naar huisarts;
  • 13: rapportage van ambulance naar huisarts;
  • 14: rapportage van SEH naar huisarts.

In de acute zorgketen gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Dat maakt het nóg belangrijker dat een huisarts op de hoogte is van wat er met ‘zijn’ patiënt is gebeurd. Huisartsen kunnen dit met de uitbreiding van de informatiestandaard direct inzien in het eigen huisartsinformatiesysteem. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen. Dit is gunstig voor huisartsen en patiënten! Wanneer de huisarts bijvoorbeeld na een behandeling op de SEH snel de juiste informatie retour ontvangt in zijn eigen systeem, is hij beter in staat een passende vervolgbehandeling te bepalen. De overdracht is hiermee in één tel geregeld. Het papierwerk behoort tot het verleden.

 

Koplopers gezocht voor de rapportage van ambulance naar huisarts en voor de rapportage van SEH naar huisarts

Nu de informatiestandaard Acute Zorg is verrijkt, kijken we samen met Stichting Legio naar een goede embedding in de Huisarts Informatie Systemen. We zoeken huisartsen die samen met Regionale Ambulancevoorzieningen of ziekenhuizen met een SEH en hun leveranciers aan de slag willen als koplopers. In een koploperproject gaat u samen met uw ketenpartner en leveranciers aan de slag met de realisatie van de digitale rapportage van de ambulance naar de huisarts of rapportage van de SEH naar de huisarts. Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons.

 

Informatie voor leveranciers

ICT-leveranciers vinden op de website van Nictiz meer informatie over het toepassen van de berichten en de volledige informatiestandaard. Hulp nodig bij de toepassing? Neem dan een kijkje bij de tool Amigo! die helpt bij de implementatie van een informatiestandaard.
Heeft u als ICT-leverancier de berichten in uw informatiesysteem ingebouwd? Dan kunt u deze nu laten valideren. Na validatie zijn de acute zorg-berichten klaar voor gebruik in de praktijk.

Bekijk laatste

Nieuws

Sneller de juiste zorg voor patiënt dankzij digitale spoedmelding van Huisartsenpost Westland naar Geneeskundige Meldkamer ambulancezorg Haaglanden

Huisartsenpost (HAP) Westland en de Geneeskundige Meldkamer (GnkM) Haaglanden zijn deze maand in productie gegaan met de digitale spoedmelding van de HAP naar de GnkM. Door deze digitale spoedmelding hebben meldkamercentralisten ambulancezorg sneller inzicht in de aard van de spoedmelding, waardoor de zorg rond de patiënt sneller en met minder kans op fouten georganiseerd kan worden.

Lees meer

Uitbreiding van de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

Recent heeft de NHG een uitbreiding van de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg gepubliceerd. Gert Koelewijn vertelt er meer over. ‘De meest recente uitbreiding van de Richtlijn  biedt een groot voordeel voor de behandeling en continuïteit van zorg van spoedpatiënten’. Met de actualisaties en aanvullingen in de Richtlijn zijn zorgprofessionals uit de acute zorg nog vollediger geïnformeerd over de patiënt.

Lees meer

De winst van digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

In gesprek met Sibel Buabeng-Atmaca (internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne geneeskunde op de spoedeisende hulp bij het Reinier de Graaf Gasthuis) over de meerwaarde van digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer

Volg ons