Skip to the main content

 • De vernieuwde digitale vooraankondiging draagt bij aan betere zorg spoedpatiënt van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC en de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

  Het Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC en de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers ChipSoft en CityGIS  aan de realisatie van de digitale vooraankondiging van patiënten in de ambulance bij de spoedeisende hulp (SEH). Afgelopen jaar gingen de organisaties als koploperproject aan de slag in het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen.

   

  Bob Griffioen (ambulanceverpleegkundige) vertelt: ‘Het versturen van de digitale vooraankondiging is voor ons de norm geworden. Door het versturen van de digitale vooraankondiging naar de spoedeisende hulp tijdens de rit gaat de overdracht sneller en efficiënter.’ 

  Sjaak Terlinger (SEH verpleegkundige bij het Albert Schweitzer ziekenhuis): ‘Op basis van de vooraankondiging en de real time aankomstgegevens kunnen wij op de spoedeisende hulp de juiste voorbereidingen treffen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. Met de gegevens over de behandeling en de onderzoeken in de ambulance, kunnen wij nog voordat de patiënt aankomt in het ziekenhuis maatregelen nemen. Die tijdswinst is van levensbelang in de spoedzorg.’ 

  Wietse van Heukelum (Teammanager Acuut kort verblijf (AKV) en Spoedeisende hulp (SEH) Erasmus MC): ‘De digitale vooraankondiging versterkt de samenwerking tussen de diverse regio’s en het Erasmus MC. Dit laat zien dat digitalisering een meerwaarde is in de acute zorg met als doel de patiëntenzorg en informatievoorziening verbeteren.’ 

   

  Doordat er gebruik wordt gemaakt van een landelijke standaard worden de berichten ook direct ontvangen door andere ziekenhuizen in de regio.  

   

  Ga ook aan de slag met verbeterde digitale gegevensuitwisseling 

  De vernieuwde ambulanceberichten bevatten cruciale medische informatie, waardoor de SEH-medewerkers beter voorbereid zijn op de komst van hun spoedpatiënt. Zo heeft het ziekenhuis bijvoorbeeld inzicht in de status van de patiënt en kunnen bijlagen, zoals een hartfilmpje (ECG) dat gemaakt wordt in de ambulance, eenduidig meegestuurd worden. Inmiddels zijn alle informatiesystemen van de Regionale Ambulance Voorziening in staat om deze verbeterde ambulanceberichten te versturen.   

   

  Ook aan de slag met de digitale vooraankondiging? Neem contact op via www.metspoedbeschikbaar.nl of door een e-mail te sturen naar info@metspoedbeschikbaar.nl 

   

  Met spoed beschikbaar

  Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Betere gegevensuitwisseling ondersteunt zorgverleners in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz. Kijk op www.metspoedbeschikbaar.nl voor meer informatie of neem contact op met info@metspoedbeschikbaar.nl. 

   

  Bekijk laatste

  Nieuws

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Dankzij feedbackbericht structurele feedback van de SEH St. Jansdal naar de ambulancedienst Flevoland

  Het St. Jansdal ziekenhuis en de Ambulancedienst Flevoland werkten de afgelopen maanden samen met leveranciers Topicus, iHomer en (st)EPIC aan de realisatie van het feedbackbericht. Een belangrijk bericht, want in de spoedzorg ontbreekt terugkoppeling van de spoedeisende hulp naar de ambulance.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!