Skip to the main content

 • Ambulancevoorziening en ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond verbeteren digitale gegevensuitwisseling

  De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC starten met een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de SEH’s nog beter voorbereid zijn op de komst van de patiënt om zo sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. Ook ondersteunt het de kwaliteit van de zorg verleend door de ambulanceprofessionals. ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus zijn betrokken bij het project om de uitwisseling technisch te realiseren.

   

  Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland initieerde de samenwerking na de oproep van het landelijke programma Met spoed beschikbaar om koploperprojecten te starten. Dit zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers aan de slag gaan om digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen te realiseren. De zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond en hun ICT-leveranciers zijn de eerste koplopers van Met spoed beschikbaar.

   

  Iris Keessen, programmamanager van ROAZ Zuidwest-Nederland: “De acute ketenpartners in onze regio hadden een sterke behoefte om efficiënter met elkaar samen te werken door digitale gegevensuitwisseling rond de zorg van patiënten met een acute zorgvraag. Een aantal van hen was al gestart met de digitale vooraankondiging en overdracht van de ambulance naar de SEH’s. De oproep van het programma Met spoed beschikbaar om met een vernieuwde overdracht te gaan werken past perfect bij de regionale behoefte! Onder leiding van een eigen regionale projectleider en ondersteuning vanuit Met spoed beschikbaar gaan we gezamenlijk met de ketenpartners en ICT-leveranciers voortvarend aan de slag om ideeën om te zetten naar praktische oplossingen en zo een versnelling in de onderlinge digitale informatieoverdracht te verwezenlijken. Centraal hierin staat uiteraard het doel om de zorg voor de patiënt nog beter te ondersteunen.’’

   

  Betere zorg door de keten heen

  Ambulanceverpleegkundigen kunnen met de vernieuwde overdracht op een gestructureerde manier meer relevante informatie over de patiënt vastleggen en dat zorgt voor een efficiëntere vooraankondiging en overdracht aan de SEH. Zo zijn de SEH-medewerkers beter voorbereid en kunnen zij sneller de juiste zorg verlenen aan de patiënt die onderweg is met de ambulance. Nieuw in de samenwerking tussen de Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en de drie ziekenhuizen is een digitale terugkoppeling van de SEH’s naar de ambulance over de verleende zorg in de ambulance. De SEH stuurt digitaal bepaalde gegevens terug, zoals de in het ziekenhuis gestelde diagnose. Kwam de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals bijvoorbeeld overeen met de gestelde diagnose op de SEH? Het antwoord op deze vraag wordt bijvoorbeeld door de ambulanceverpleegkundigen gebruikt om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten.

   

  Van regiobrede samenwerking…

  Nienke Huijbregts, manager van ROAZ Zuidwest-Nederland: “Het mooie is dat het echt een regionale samenwerking is. Het IJsselland Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC gaan nu aan de slag met het project, maar we betrekken meteen alle ziekenhuizen in onze regio bij de werkafspraken die we in het project met de Ambulancevoorzieningen maken over de nieuwe manier van samenwerken. Zo doen we het met en voor elkaar en kijken we alvast vooruit naar een brede regionale uitrol van de digitale gegevensuitwisseling van de ambulance naar SEH en terug. Andere ziekenhuizen staan te trappelen om ook te beginnen. Naast dit project heeft onze regio hoge ambities om ook de gegevensuitwisseling tussen de Meldkamer en Huisartsenposten te versnellen.“

   

  … naar landelijke uitrol

  Rotterdam-Rijnmond is echter niet de enige regio waar zorgaanbieders en patiënten gaan profiteren van de koploperprojecten. De opgedane ervaringen worden gebruikt om de gerealiseerde uitwisseling ook bij andere zorgaanbieders door heel Nederland uit te rollen.

   

  Meer informatie en contact

  Meer weten over het koploperproject in Rotterdam-Rijnmond of wilt u ook aan de slag als koploper met een ketenpartner en uw ICT-leveranciers? Neemt u dan contact met ons op.

  Bekijk laatste

  Nieuws

  Plan van aanpak voor doorstart Programma Met Spoed Beschikbaar 

  Momenteel maakt ICTU een plan van aanpak voor de doorstart van het programma Met Spoed Beschikbaar. Dit

  Lees meer

  “Dat is mijn moeder helemaal niet!” – Een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda

  Zorgverleners zijn op basis van de wet verplicht het BSN te gebruiken wanneer zij onderling gegevens over patiënten uitwisselen. In het acute zorgproces kunnen zorgverleners echter niet altijd in het begin van de keten het BSN van de patiënt met zekerheid vaststellen. Als men zich hier verderop in de keten niet bewust van is, en het ontvangen BSN voor waar aanneemt loopt men daar het risico op privacyschending, een verkeerde voorbereiding en dossiervervuiling. Het is van belang om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. In dit artikel leest u een praktijkverhaal van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar ze deze risico’s voorkomen door gegevens pas aan een patiëntendossier te koppelen na identificatie van de patiënt op de SEH. Het levert namelijk veel administratieve rompslomp op om dossiervervuiling te herstellen.

  Lees meer

  Alle ambulancediensten (RAV’s) in Nederland versturen nu de vernieuwde digitale ambulanceberichten

  Opnieuw een mijlpaal bereikt in digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp. Eind juni 2022 zijn de eerste RAV’s binnen de ambulancesector begonnen met  het versturen van de vernieuwde digitale berichten. Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de nieuwe 2.4.0 berichten. Om deze mijlpaal te bereiken, is hard gewerkt met ICT-leveranciers CityGIS, Enigmatry, Topicus en Enovation.

  Lees meer

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!