Skip to the main content

Ambulancevoorziening en ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond verbeteren digitale gegevensuitwisseling

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC starten met een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de SEH’s nog beter voorbereid zijn op de komst van de patiënt om zo sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. Ook ondersteunt het de kwaliteit van de zorg verleend door de ambulanceprofessionals. ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus zijn betrokken bij het project om de uitwisseling technisch te realiseren.

 

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland initieerde de samenwerking na de oproep van het landelijke programma Met spoed beschikbaar om koploperprojecten te starten. Dit zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers aan de slag gaan om digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen te realiseren. De zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond en hun ICT-leveranciers zijn de eerste koplopers van Met spoed beschikbaar.

 

Iris Keessen, programmamanager van ROAZ Zuidwest-Nederland: “De acute ketenpartners in onze regio hadden een sterke behoefte om efficiënter met elkaar samen te werken door digitale gegevensuitwisseling rond de zorg van patiënten met een acute zorgvraag. Een aantal van hen was al gestart met de digitale vooraankondiging en overdracht van de ambulance naar de SEH’s. De oproep van het programma Met spoed beschikbaar om met een vernieuwde overdracht te gaan werken past perfect bij de regionale behoefte! Onder leiding van een eigen regionale projectleider en ondersteuning vanuit Met spoed beschikbaar gaan we gezamenlijk met de ketenpartners en ICT-leveranciers voortvarend aan de slag om ideeën om te zetten naar praktische oplossingen en zo een versnelling in de onderlinge digitale informatieoverdracht te verwezenlijken. Centraal hierin staat uiteraard het doel om de zorg voor de patiënt nog beter te ondersteunen.’’

 

Betere zorg door de keten heen

Ambulanceverpleegkundigen kunnen met de vernieuwde overdracht op een gestructureerde manier meer relevante informatie over de patiënt vastleggen en dat zorgt voor een efficiëntere vooraankondiging en overdracht aan de SEH. Zo zijn de SEH-medewerkers beter voorbereid en kunnen zij sneller de juiste zorg verlenen aan de patiënt die onderweg is met de ambulance. Nieuw in de samenwerking tussen de Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en de drie ziekenhuizen is een digitale terugkoppeling van de SEH’s naar de ambulance over de verleende zorg in de ambulance. De SEH stuurt digitaal bepaalde gegevens terug, zoals de in het ziekenhuis gestelde diagnose. Kwam de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals bijvoorbeeld overeen met de gestelde diagnose op de SEH? Het antwoord op deze vraag wordt bijvoorbeeld door de ambulanceverpleegkundigen gebruikt om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten.

 

Van regiobrede samenwerking…

Nienke Huijbregts, manager van ROAZ Zuidwest-Nederland: “Het mooie is dat het echt een regionale samenwerking is. Het IJsselland Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC gaan nu aan de slag met het project, maar we betrekken meteen alle ziekenhuizen in onze regio bij de werkafspraken die we in het project met de Ambulancevoorzieningen maken over de nieuwe manier van samenwerken. Zo doen we het met en voor elkaar en kijken we alvast vooruit naar een brede regionale uitrol van de digitale gegevensuitwisseling van de ambulance naar SEH en terug. Andere ziekenhuizen staan te trappelen om ook te beginnen. Naast dit project heeft onze regio hoge ambities om ook de gegevensuitwisseling tussen de Meldkamer en Huisartsenposten te versnellen.“

 

… naar landelijke uitrol

Rotterdam-Rijnmond is echter niet de enige regio waar zorgaanbieders en patiënten gaan profiteren van de koploperprojecten. De opgedane ervaringen worden gebruikt om de gerealiseerde uitwisseling ook bij andere zorgaanbieders door heel Nederland uit te rollen.

 

Meer informatie en contact

Meer weten over het koploperproject in Rotterdam-Rijnmond of wilt u ook aan de slag als koploper met een ketenpartner en uw ICT-leveranciers? Neemt u dan contact met ons op.

Bekijk laatste

Nieuws

Nieuw! Netwerktafel vernieuwde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp

Zorgaanbieders en regio-organisaties die al concrete stappen hebben gezet om aan de slag te gaan met de vernieuwde, verbeterde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp of deze al in gebruik hebben genomen zijn van harte welkom op deze nieuwe netwerktafel. Tijdens deze online bijeenkomst gaan we dieper in op de technische achtergrond van de vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp en delen zorgaanbieders hun ervaringen, geleerde lessen en vragen.

Lees meer

Spoedpatiënt beter geholpen door slimmere samenwerking Huisartsenposten Amsterdam en OLVG

Patiënten die via de locaties CentrumOost en West van Huisartsenposten Amsterdam naar de spoedeisende hulp van OLVG worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad. Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp digitaal plaats. Dit komt de snelheid ten goede en ondersteunt de kwaliteit van de patiëntenzorg. Door de livegang is dit koploperproject in de afrondende fase beland.

Lees meer

Nieuw koploperproject: RAV’s Flevoland/ Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal verbeteren digitale gegevensuitwisseling

De Regionale Ambulancevoorzieningen Flevoland/Gooi en Vechtstreek, en Ziekenhuis St Jansdal starten met een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat de SEH nog beter voorbereid is op de komst van de patiënt om zo sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. Ook ondersteunt het de kwaliteit van de zorg verleend door de ambulanceprofessionals. ICT-leveranciers Topicus en ihomer zijn betrokken bij het project om de uitwisseling technisch te realiseren.

Lees meer

Volg ons