Skip to the main content

 • Koploperprojecten voor Huisartsenposten (HAP)

  Wij zoeken koplopers voor de volgende uitwisselingen:

   

  • De verwijzing door de dienstdoende huisarts op de HAP naar de SEH, waardoor er minder dubbele administratie (en dus minder fouten) hoeft plaats te vinden, de patiënt hoeft niet meer met een papieren verwijzing op pad en de SEH is beter voorbereid op de kost van de patiënt. We zoeken coalities van huisartsenposten en ziekenhuizen met een SEH en hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

  Deze uitwisseling is al gerealiseerd voor huisartsenposten die werken met Topicus HAP of CGM CALL MANAGER en ziekenhuizen die werken met ChipSoft HiX of ihomer AZNConnect. Er zijn bijna-koplopers met Epic en HealthConnected. We zoeken nog coalities van zorgaanbieders met leveranciers Nexus en HiX (HIS).

   

  • De terugverwijzing van de triagist SEH naar de HAP, waardoor er minder dubbele administratie (en dus minder fouten) hoeft plaats te vinden, de patiënt wordt automatisch terugverwezen. Daarnaast hoeft de patiënt niet meer met een papieren verwijzing op pad. En door inzage in de reden van terugverwijzing, kan er kwaliteitsverbetering in het zorgproces worden toegepast.

  We zoeken coalities van huisartsenposten en ziekenhuizen met een SEH met hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

   

  • De spoedmelding van de HAP naar de Meldkamer, waardoor de Meldkamer sneller inzicht heeft in de aard van de melding om de juiste vervolgzorg te organiseren. Tevens hoeft de informatie slechts één keer vastgelegd te worden (bij de HAP), wat leidt tot foutreductie in de administratie.

  We zoeken coalities van huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen (Meldkamers) met hun leveranciers om als koplopers deze uitwisseling te realiseren.

  Meer informatie of aan de slag?

  Neem dan contact met ons op door dit contactformulier in te vullen. We nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.
  Dank voor uw interesse!

  Contactformulier

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!