Skip to the main content

 • Column Arjen Vos – Nieuwsbrief februari 2021

  Samen voor goede verantwoorde zorg

   

  Patiëntgegevens met potlood op een stuk wc papier is de meest creatieve manier van informatieoverdracht die ik in de afgelopen tijd heb gehoord (probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen…). Dat de informatievoorziening in de spoedzorgketen verbeterd kan worden is geen nieuws. Maar wat moet je doen om de zorg voor patiënten met een acute zorgvraag beter te digitaal te ondersteunen? Met die vraag is het team van Met spoed beschikbaar aan de slag sinds de start van het programma in oktober 2020. De vraag hebben we gedeeld met zorgaanbieders, leveranciers, patiënten, beroeps- en branchevertegenwoordigers en vele anderen. Het beeld hieruit is duidelijk: de behoefte aan informatie over de patiënt is bij iedereen aanwezig. Bij de een bestaat de behoefte bij ondersteuning van de zorg voor kwetsbare ouderen, bij een volgende voor verwarde mensen en bij een derde ligt de focus op het verlagen van de werkdruk. Bij elk van deze behoeften helpt het om informatie over de voorgeschiedenis en de acute situatie van de patiënt digitaal te kunnen uitwisselen. Ook de urgentie is duidelijk, door COVID meer dan ooit. De techniek is voor een belangrijk deel (bijna) klaar. De ambitie om snel stappen te zetten wordt gedeeld. Alle seinen staan dus op groen om het praktisch mogelijk te maken.

  Waarom gaan we nu pas met elkaar aan de slag om dit te realiseren?

  De samenwerking tussen landelijke patiënten, beroeps- en brancheverenigingen, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland is een belangrijke start. Landelijke trajecten hebben al gauw de neiging om complex te worden: vele landelijke partijen die allemaal net iets anders willen voor hun achterban. Verschillende belangen dus. Zeker als het om digitalisering gaat. Maar het startpunt voor Met spoed beschikbaar is het realiseren van goede en verantwoorde zorg. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zijn hierover zorginhoudelijke afspraken gemaakt en ook wat hiervoor aan keteninformatie nodig is. Met de ‘patiëntreis’ en het zorgproces als startpunt. De belangen lijnen mooi op.

  We zetten in op het zetten van een pragmatische volgende stap: geen woorden maar daden. Geen ‘goudgerande’ oplossingen, maar degelijke oplossingen die op korte termijn de zorgverleners goed ondersteunen met relevante medische informatie om de patiënt de juiste zorg te kunnen verlenen. Van de lessen leren we en maken we die oplossing beter voor de toekomst; nadat het programma stopt, gaat de ontwikkeling van digitale ondersteuning van de spoedzorg door. De samenwerking tussen de landelijke betrokkenen maakt ook dat mogelijk.

  Ziekenhuizen, RAV’s, huisartsenposten en huisartsen hebben elk een eigen volle agenda. Verschillende interne, lokale en landelijke projecten concurreren met elkaar om prioriteit. Met spoed beschikbaar komt daar nu bij. Daarbij moeten voor de spoedzorg agenda’s van ketenpartners op elkaar worden afgestemd. En bij samenwerking in de keten horen organisatie, techniek en gedrag. Mooi is dat zorgverleners individueel al goed samenwerken in de dagelijkse praktijk van de spoedzorg. Met dat gedrag zit het dus wel goed. Een georganiseerde samenwerking is op veel plekken ook al tot stand gekomen. Soms tussen individuele organisaties, maar ook steeds vaker regionaal. De leveranciers zijn voor de belangrijkste zaken al (bijna) klaar. Zou het dan echt vooral om het maken van concrete werkafspraken en in gebruik nemen van techniek gaan? Dat is toch goed te doen, wanneer we dat samen doen…

   

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!