Skip to the main content
Voor patiënten

Als elke seconde telt

Het kan ons allemaal een keer overkomen dat we per direct medische zorg nodig hebben. Dit noemen we spoedzorg.  

Stel, u voelt op een avond ernstige pijn op de borst. U of iemand die bij u is belt de huisarts of huisartsenpost. Daar beoordeelt een waarnemend huisarts uw situatie. Er komt een ambulance om u naar het ziekenhuis te brengen. U wordt behandeld in de ambulance door de ambulanceverpleegkundige. Daarna wordt u opgevangen op een spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis voor verdere behandeling. U blijft een nachtje in het ziekenhuis, maar mag de volgende ochtend weer naar huis. U kunt bij uw huisarts terecht voor de nazorg die u de komende tijd nodig heeft.

Sneller de juiste zorg voor u

In dit korte voorbeeld ziet u al dat er verschillende, voor u vaak ook onbekende, zorgverleners betrokken zijn bij uw spoedzorg. Om u zo snel mogelijk goede zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk dat de juiste medische informatie steeds direct beschikbaar is bij de verschillende zorgverleners. Heeft u bijvoorbeeld een chronische aandoening, zoals diabetes? Slikt u medicijnen? Heeft u recent al eens spoedzorg ontvangen? Wat was de beoordeling van uw situatie door de huisartsenpost of meldkamer?  Welke behandeling kreeg u in de ambulance? Dit soort informatie wordt nog niet altijd uitgewisseld tussen de zorgverleners.

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners zodat zij dit soort relevante medische gegevens zo goed en snel mogelijk inzichtelijk hebben en met elkaar kunnen uitwisselen. Dat betekent dat alle zorgverleners die bij uw spoedzorg betrokken zijn in één oogopslag uw relevante medische gegevens en de informatie over de spoedsituatie kunnen inzien en uitwisselen, zodat u zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt.

Voor u betekent dit:

– veilige en betrouwbare zorg;

– snel de juiste zorg;

– betere uitkomsten voor uw gezondheid.

 

Patiëntenfederatie Nederland werkt mee aan het programma Met spoed beschikbaar en behartigt de belangen van patiënten.

Bekijk wat Met spoed beschikbaar doet:

De video werkt alleen als u de cookies op deze site heeft geaccepteerd. Dit komt doordat de video gelinkt is aan Youtube, waarvoor cookies nodig zijn.

Volg ons