Skip to the main content

Nieuw koploperproject: Digitale spoedmelding HAP Maastricht naar Meldkamer Ambulancezorg Limburg

HAP Maastricht en Meldkamer Ambulancezorg Limburg gaan aan de slag met de digitale spoedmelding van de HAP naar de meldkamer. Door deze digitale spoedmelding hebben medewerkers van de meldkamer sneller inzicht in de aard van de spoedmelding om daarmee de juiste vervolgzorg te organiseren. Om dit technisch te ondersteunen is ICT-leverancier Topicus betrokken.

De samenwerking tussen HAP Maastricht en Meldkamer Ambulancezorg Limburg is een koploperproject van het landelijke programma Met spoed beschikbaar en is mede tot stand gekomen door Ambulancezorg Nederland (AZN).

 

Sneller de juiste vervolgzorg, minder dubbele administratie

Met de digitale spoedverwijzing is de zorg rond de patiënt sneller georganiseerd en komt dit de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede. Maar ook voor de zorgverleners levert het veel op. Met de vernieuwde spoedmelding stuurt de HAP de uitkomst van de triage en de gegevens van de patiënt digitaal door. Deze triage en gegevens zijn dan direct beschikbaar in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) bij de meldkamer, waar dat voorheen opnieuw ingevoerd moest worden. Het geeft tijd- en kwaliteitswinst. Met dank aan Ambulancezorg Nederland voor de ondersteuning.

 

De verwachting is dat de zorgaanbieders in het tweede kwartaal van dit jaar de digitale spoedmelding in gebruik nemen.

 

Ambities in de regio

De samenwerking tussen HAP Maastricht en Meldkamer Ambulancezorg Limburg geeft invulling aan de ambitie in Limburg om de (acute) zorg voor patiënten, slimmer en beter te organiseren. Het streven is erop gericht dat na implementatie en evaluatie van de techniek en het proces, opschaling naar andere subregio’s in Limburg gerealiseerd gaat worden.

Bekijk laatste

Nieuws

Spoedpatiënt profiteert van slimmere samenwerking Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en Noordwest Ziekenhuisgroep

Patiënten die via Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland naar de spoedeisende hulp (SEH) van Noordwest Ziekenhuisgroep worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad.

Lees meer

Agendeer implementatie richtlijn Gegevensuitwisseling spoedzorgketen nu voor uw jaarplannen en begrotingen voor 2023

Bij u, uw ketenpartners en bij uw ICT-leveranciers breekt de periode aan van jaarplannen en begrotingen aan. Om digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen succesvol te kunnen implementeren in het komende jaar, is het belangrijk dat u dit agendeert in uw jaarplan en begroting voor 2023.

Lees meer

Praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH

In het Vakblad V&VN Ambulancezorg van juni 2022 is een artikel gepubliceerd met praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH.

Lees meer

Volg ons