Skip to the main content

Netwerktafel

Eerste netwerktafel is een feit. Op naar het vervolg!

Op dinsdag 11 mei vond de eerste netwerktafel van het programma Met spoed beschikbaar plaats. Voor deze netwerktafels nodigen we vanuit het programma partijen uit die op het punt staan een implementatie te starten, daar op dit moment middenin zitten of er in de dagelijkse praktijk al mee werken. Op deze manier willen we zorgaanbieders, regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) en Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ’en) een platform bieden om op een inspirerende manier met elkaar kennis te delen en ervaringen uit te wisselen rond een specifieke berichtuitwisseling in de acute keten.

 

Kennismaking, update en panelgesprek

Deze eerste netwerktafel organiseerden we rond de digitale spoedverwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Om het ijs te breken maakten de deelnemers eerst op een interactieve manier persoonlijk kennis met elkaar in break-out rooms. Vervolgens kregen zij een update vanuit het programma Met spoed beschikbaar over de huidige stand van zaken.

Het volgende punt op de agenda was een panelgesprek tussen medewerkers van de spoedeisende hulp van het Saxenburgh Medisch Centrum en huisartsenpost Medrie. Zij namen vorig jaar al, naar volle tevredenheid, de spoedverwijzing HAP-SEH in gebruik. In het gesprek deelden zij hun geleerde lessen en welke baten zij nu ervaren. De deelnemers hadden daarna de gelegenheid om in kleine groepjes te reflecteren op de ervaringen van de panelleden en aanvullende vragen aan hen te stellen.

 

Succesfactoren en voordelen implementatie

Wat is nu een belangrijke succesfactor voor de implementatie van een berichtenuitwisseling? De panelleden gaven tijdens de sessie aan dat het vroegtijdig betrekken van eindgebruikers cruciaal is. Ook bleek dat het Saxenburgh Medisch Centrum veel profijt had van het feit dat zij al digitaal gegevens uitwisselden met de ambulancezorg. De voordelen van deze uitwisseling zijn duidelijk volgens deze koplopers: het proces is sneller, veiliger en geeft een vollediger overzicht. En dat met een relatief kleine verandering in het werkproces van de zorgprofessionals. Kortom, voldoende input om aan deze netwerktafel een vervolg te geven!

 

Vragen? Stel ze in het spreekuur!

Bent u ook van plan om de spoedverwijzing HAP-SEH te implementeren? Of heeft u nog vragen hierover? Naast de netwerktafels organiseren we vanuit het programma elke twee weken een spreekuur waar u laagdrempelig uw vragen kunt stellen over deze uitwisseling. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 27 mei. U kunt zich hier aanmelden.

Volg ons